Kagan's Profile
Çaylak
31
points

Sorular
20

Cevaplar
16

 • Çaylak Soruldu on 17 Ekim 2018 Kategori : Coğrafya.

  Aydos Dağı, İç Anadolu Bölgesi’nde, Ankara’nın kuzeyinde dağ. Çubuk ilçesinin kuzey kesiminde yer alır. En yüksek noktası 1.879 m’ye erişen Kuzu Tepesidir. Köroğlu Dağlarının uzantısı görünümündeki Aydos Dağı, doğudaki Çubuk Çayı ile batıdaki Ova Çayı vadilerini birbirinden ayıran dağlık bir alanın kuzeydoğu kesimindedir.

  Karyağdı-Aydos Dağları olarak da adlandırılan bu orta yükseltili engebeli alan Kavak Dağı (1.801 m), Mire Dağı (1.635 m) ve Karyağdı Dağından (1.459 m) oluşur.

  • 721 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 29 Haziran 2017 Kategori : Dünyanın Enleri.

  İlk yazılan kitabın adı Genci Monotagri (Genci’nin Romanı) olarak geçer ve tüm dünyada bu kitap ilk roman olarak kabul edilmektedir.

  İlk romanın yazarı ise Japon bir kadındır. Adı da Murasaki Şikibu’dur.

  • 1010 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 22 Şubat 2017 Kategori : Atatürk.

  Ulusal ekonomimizin temeli tarımdır. Bunun içindir ki tarımda kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar, bu amaca erişmeyi kolaylaştıracaktır.

  • 3167 görüldü
  • 8 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 25 Ocak 2017 Kategori : Genel.

  Hem parlaklık vermek, hem de havanın etkisinden, tozdan, nemden korumak için bazı maddelere sürülen saydam bir sıvıdır. Daha çok bazı bitkilerden elde edilir. Somak ağacından yapılan vernikler, diğerlerinden üstün tutulur. Siyam’da yetişen bir bitkinin kabuğunun dövülmesiyle elde edilen vernik gayet iyi kalitededir. Kamboçya’daki tapınaklardan çoğunun heykelleri bu vernikle cilâlanmıştır.

  • 1075 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 1 Aralık 2016 Kategori : Fizik.

  Kağıdın yırtılması ve suyun donması en güzel örnekler sanırım

  • 1053 görüldü
  • 5 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 14 Kasım 2016 Kategori : Edebiyat / Dil Bilgisi.

  VERONA kentinde hikaye geçmektedir

  • 2005 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
  • 1460 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 23 Ekim 2016 Kategori : Biyoloji.

  Kollar ve bacaklar: Çoğunlukla uzun kemiklerden oluşmuştur.

  • 2343 görüldü
  • 5 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 6 Temmuz 2016 Kategori : Kelimeler.

  MUAFLIK kelimeside oluyor ve geçerli

  • 1584 görüldü
  • 4 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 5 Aralık 2015 Kategori : Biyografi.

  SOKOLLU DEVRİ (1564 – 1579)

  Sokollu, Boşnak asıllı bir devşirmedir. Enderun’da yetişmiş, çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Kanuni’nin son döneminde Sadrazamlığa getirilmiş, bu görevini II. Selim ve III. Murat dönemlerinde de sürdürmüştür. Yükselme Devri’nin, Sokollu’nun öldürüldüğü 1579’da sona erdiği kabul edilir.

  Sokollu, Kanunî’nin ölümünden sonra devlet ,yönetimini neredeyse tamamen üstlendi ve Kanunî’nin politikasını aynen devam ettirdi.

  Don ve Volga ırmaklarının bir kanalla birleştirilmesi düşüncesi en önemli projelerinden biridir.

  • 1229 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 17 Ekim 2015 Kategori : Müzik.

  Soprano ile alto arasındaki kadın ve çocuk sesine «mezosoprano» denir.

  Bu sesler için olan eserler notaya sol anahtarı (keman anahtarı) ile alınır.

  • 1374 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 2 Ekim 2015 Kategori : Kimya.

  TRİTYUM, çekirdeği bir protonla iki nötrondan oluşan radyoaktif hidrojen izotopu. Simgesi: T.

  1937’de bulundu. Lityum elementinin nötronlarla ışınlanması sonucunda elde edildi. Otuz yıllık bir periyot içinde helyum ve elektronlara ayrılarak parçalanır. Yeterli enerjiyle yüklü protanlarla bombardıman edilirse nükleer füzyona uğrayabilir ve helyum verir, bu sırada büyük bir enerji açığa çıkar.

  • 1427 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 28 Ağustos 2015 Kategori : İş Hayatı.

  CIF

  Ticarette kullanılan bir tâbirdir. İngilizce «cost, insurance, fee» (fiyat, sigorta, navlun) kelimelerinin kısaltılmışıdır.

  Gönderilecek bir malın fiyatına, navlun ve sigorta ücretlerinin de katılmış olduğunu gösterir.

  Bu yanıtı onaylayan : burslu. on 28 Ağustos 2015 . Bu şekilde 15 puan kazandı.

  • 1766 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 15 Haziran 2015 Kategori : Tarih.

  ANU, Sümerlerin gök tanrısı. Enlil ve Ea ile birlikte Sümer tanrılar topluluğunun başıdır. Önceleri Güney Babil’ de bulunan Uruk Kenti’nin tanrısıydı. Kızı Aşk Tanrıçası İnanna (İştar) ile birlikte tapınma gördü.

  Sözcük anlamı “gökyüzü” olan Anu, zamanla gökyüzü tanrısı olarak kutsandı. Daha sonraları Yer Tanrısı Enlil ve Sular Tanrısı Ea ile birlikte anılmaya başlandı.

  Giderek gökyüzüyle eş anlamlı olmaktan çıkıp daha bir yücelik kazandı. Anu, Sümerlerden sonra Babil, Asur ve Hitit tanrılar topluluğunda da etkin bir rol oynadı.

  • 1638 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 15 Haziran 2015 Kategori : Tarih.

  ANUBİS, Eski Mısır’ın ölüler tanrısı, Köpek ya da köpek başlı insan biçimindedir;

  Ölüler için yas tutar ve onların nurlanmasına yardım eder. Eski Yunanlılar Anubis’i ruhları koruyan Hermes ile eşit tutmuşlardır (Hermanubis).

  • 1917 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma