kazak's Profile
Çaylak
6
points

Sorular
15

Cevaplar
18

 • Çaylak Soruldu on 26 Eylül 2018 Kategori : Jeoloji.

  paragenez, parajenez olarak da yazılır, cevher çökellerinde minerallerin oluşum sırası. Sıcaklık ve basınç koşullan ile hidro-termal çözeltilerdeki kimyasal bileşenlerde görülen değişimler farklı minerallerin farklı zamanlarda çökelmesine neden olur.

  Genel çökelme sırası, önce gang mineralleri (silikatlar ve karbonatlar); daha sonra oksit mineralleri ile bu minerallerle birlikte ya da bunların hemen ardından demir, nikel, kobalt ve molibden sülfürler ve arsenyürler, ardından da kurşun ve çinko sülfürler; son olarak da doğal metaller ve tellürürler ile bunların ardından antimon ve cıva sülfürler biçimindedir.

  Cevher çökelinin birden çok hidrotermal etkinlik döneminin sonucunda oluştuğu bölgelerde paragenez çok karma-şıklaşabilir.

  • 596 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 30 Ağustos 2018 Kategori : Müzik.

  Alto (İtalyancada “yüksek”), vokal müzikte yaklaşık olarak orta do’nun altındaki fa ile üstündeki ikinci re arasında kalan ses alanı; dört sesli müzikte en yüksek ikinci parti. İlk başlarda bu sözcük falsetto(*) (kadınsı erkek sesi) yapan en tiz erkek sesi için de kullanılırdı.

  • 682 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 30 Nisan 2017 Kategori : Dini Bilgiler.

  Eğitimsiz insan sorgulamaz ve bu sebeplede ne söylenirse ona inanır.

  • 1152 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 17 Mart 2017 Kategori : Seyahat.

  İstanbul’un eski sûrlarındaki kapılardan biridir. Topkapı İle Ayvansaray arasındadır. Edirne’ye giden yol buradan başladığı için bu adı almıştır.

  Bizanslılar zamanında bu kapıya Kharisios (Harisius) denilirdi. İstanbul alınırken Fatih’in orduları şehre bu kapı ile Topkapı arasında açılan gedikten girdiler.

  • 1122 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 21 Ağustos 2016 Kategori : Çalışma Saatleri.

  Kampanya olduğu günlerde çok erken gidip kuyruğa girmekte fayda var ama normal şartlarda fiyatları daha pahalı bir mağazadır.

  • 10131 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 14 Temmuz 2016 Kategori : Atatürk.

  Tabii ki Sivas Kongresi

  • 1506 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 31 Mayıs 2016 Kategori : Dini Bilgiler.

  Tasavvuf tanımı aşağıdaki gibidir…

  Allah’ın varlığını, birliğini, niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliğiyle, yaratılanla yaratanın bir oluşu, aynı kaynaktan gelişi anlayışıyla açıklayan dinsel ve felsefi akımlara verilen isimdir. Kısaca  İslam gizemciliğide denilebilmektedir…

  • 1016 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 13 Nisan 2016 Kategori : Genel.

  PAZARCI

  Pazarcı esnafı her türlü meyve sebzeyi tartarak satar

  • 1696 görüldü
  • 9 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 29 Şubat 2016 Kategori : Edebiyat / Dil Bilgisi.

  AYDEDE

  Aydede aydede
  Yolculuğun nereye?
  İstanbul’a
  İstanbul’da kim var?

  Ninem var
  Ninenin kaç çocuğu var?
  On ; Bir, iki, üç, dört, beş, altı
  Yedi, sekiz, dokuz, on

  • 5128 görüldü
  • 4 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 21 Şubat 2016 Kategori : Biyoloji.

  İnsan, hayvan ve bitkilerde dokuların en ufak parçasıdır. İnce bir zar içinde «orotoplâzma» ile «çekirdek» ten meydana gelmiştir.

  İnsan vücudu sayısız hücrelerden yapılmıştır. Bu hücreler türlü türlü karakterdedir. Yavru daha ana karnındayken, hücrelerin birbirine benziyenleri bir araya gelerek dokuları, dokular da birbiriyle kaynaşarak organları meydana getirir.

  Her dokunun hücreleri ayrı ve birbirinden farklıdır Bunlara bakarak dokuyu tanıyabileceğimiz gibi, çeşitli mikroplar hücrelerde genel ve özel değişiklikler yaptıklarından bu değişiklikleri gözle, ya da mikroskopla inceleyerek hastalıkların mahiyeti, tesir dereceleri anlaşılır, hastalık teşhis edilebilir Vücudun anatomi bakımından uğradığı bu değişiklikler o kadar geniştir ki bunlar üzerindeki bilgiler hekimlikte «patalojik anatomi» denilen’önemli bir dal halinde toplanmış bulunmaktadır, Bu dala ait bilgiler hekimlik bilgilerinin temellerinden biridir.

  • 1204 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 17 Şubat 2016 Kategori : İngilizce.

  A judge presides over court proceedings, either alone or as a part of a panel of judges.

  • 2644 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 9 Ocak 2016 Kategori : Ülkeler.

  Oslo, «Christiania» adı ile 1624’te kurulmuştur. Aynı yerde çok daha önce, 1047 yılında kurulmuş olan, «Oslo» adını taşıyan tarihî bir şehir vardı. Christiania’nın kuruluşundan üç yüzyıl geçtikten sonra Norveçliler, şehrin bu yabancı adını kaldırıp, yeniden, 1925 yılından sonra Norveç dilinden gelen bir ad olan «Oslo»yu kullanmaya başladılar.

  Bu yanıtı onaylayan : AndroidLollipop. on 9 Ocak 2016 . Bu şekilde 15 puan kazandı.

  • 1832 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 9 Ocak 2016 Kategori : Bilim.

  Okyanuslar üzerinde araştırmalar yapan bir bilim koludur. Okyanusların akıntıları, gelgiti, kimyasal bileşimi, rengi, yoğunluğu gibi çeşitli konular üzerinde uğraşır. Ayrıca, okyanuslarda yaşıyan canlı varlıkların, hayvanların, bitkilerin de incelenmesi oşinografinin konuları arasına girer.

  Coğrafyanın önemli kollarından biri olan oşinografi bilimi 1800 yıllarında yapılan keşif gezileriyle, gözlemlerle, araştırmalarla başladı. XX. yüzyılın başlarından itibaren bu bilim kolunda önemli ilerlemeler kaydedildi.

  Bu işler îçîn yapılmış, «batîsfer» ve «batiskaf» adı verilen gözlem tekneleriyle çok derinlere inilmiştir. Böylece, yalnız coğrafya alanında değil, biyoloji alanında da önemli keşiflerde bulunulmuştur.

  • 1191 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 9 Ocak 2016 Kategori : Genel.

  Vücut organlarının, anadan doğma, ya da sonradan olma biçimsizliklerini, eksiklerini düzeltmek, önlemek için çalışan tıp koluna «ortopedi» denir.

  Ortopedide, bu bozuklukları düzeltebilmek için cimnastik, masaj, mekanik, elektrik, su tedavileri, ameliyat gibi çeşitli yollardan faydalanılır. Biçimsiz organların düzeltilmesi çocukluk çağındaki kimselerde daha kolay olduğu için, ortopedi özellikle çocuklara tatbik edilir.

  • 1133 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 22 Kasım 2015 Kategori : Matematik.

  25 adet asal sayı vardır. En küçüğü 2 en büyüğü ise 97’dir.

  • 1598 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma