kompo's Profile
Bilgili
449
points

Soru Sayısı
84

Cevaplar
86

 • Bilgili Soruldu on 21 Haziran 2017 Kategori : Sosyal Hayat.

  Ambolar, Uambolar olarak da bilinir, Namibia’nın kuzeyi ve Angola’nın güneyindeki kuru otlaklarda yerleşmiş etnik gruptur. Namibia’da “Uambolar” ve Angola’da “Ambolar” olarak anılırlar ve bir Bantu dili olan Kwanyama dilini konuşurlar. Eskiden, rahiplik görevini de yerine getiren krallar tarafından yönetilirlerdi. Krallık babadan oğula geçerdi.

  Geleneksel Ambo toplulukları küçük olmalarına karşın yukarıda sözü edilen rahip-krallar, resmi vergi toplayıcılar, büyük saygınlığı olan ana kraliçe, babadan oğula geçerek süren bir aristokrasi ve kölelerle Afrika merkezi devlet örgütlenmesinin tipik özelliklerini gösterirlerdi.

  Ambolarda soy, anadan geçer ve erkekler birden çok eşle evlenirler. İlk eş üstün bir konumdadır. Ama eşlerin hepsinin, kamıştan yapılmış konik bir çatısı olan, dallarla örülüp çamurla sıvanmış, daire biçiminde ayrı bir kulübesi vardır. Çekirdek aileden (anne, baba ve çocuklar) bir toplantı alanının çevresinde gruplaşırlar. Bu alanın ortasında, içinde yerel reisin ilk eşi ya da kızı tarafından korunan kutsal bir ateşin bulunduğu bir şef kulübesi ya da bir toplantı evi yer alır. Bu ateş ısınmak ya da (aralarından ayrılan bir savaşçı için hazırlananın dışında) yemek pişirmek için kullanılmaz; bu topluluğun simgesidir ve sönmesi de yakında gelecek bir felaketin işareti kabul edilir. Yerel şef ve reisler kutsal ateşlerini kendilerinden daha üst durumdaki şeflerden alırlar.

  Tarım ve hayvancılığa dayanan Ambo ekonomisi, balıkçılık, avcılık ve toplayıcılıkla desteklenir. Akdarı ve süpürgedarısı en çok yetiştirilen ürünlerdir; sığır, koyun ve keçi toplulukların hepsinde bulunur. Sığır, süt ve tereyağı üretimi açısından olduğu kadar, çeyiz olarak verildiği için de büyük önem taşır.

  • 672 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 4 Haziran 2017 Kategori : Coğrafya.

  Huaviler, Tehuantepec Kıstağının Büyük Okyanus kıyılarında yaşayan Mezo-Amerika (Meksika, Orta Amerika ve Batı Hint Adalan) Yerlileridir.

  Huavi dilinin, öteki Mezo-Amerika dilleriyle ilişkisi uzmanlar arasında hâlâ tartışma konusudur. Geçimlik düzeyde balıkçılık ve tarımla uğraşırlar. Ama öteki temel gıda maddeleri ile imalat ürünlerinde yöredeki kentlerde kurulan pazarlara bağımlıdırlar. Babayerli aile birimleri birbirine çok yakın ve sazla örtülü kulübelerde yaşarlar. Toplumun bütün erkekleri dinsel ve dindışı görevleri belirleyen escalafón sistemine bağlıdır.

  • 731 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 4 Haziran 2017 Kategori : Coğrafya.

  Huastekler, Meksika’nın orta kesiminin doğusunda, Veracruz ile San Luís Potosí’de yaşayan Maya Yerlileridir. Huastekler, kültürel ve coğrafi bakımdan öteki Maya halklarından bağımsızdır. Tarımla uğraşırlar; başlıca ürünleri mısırın yanı sıra çeşitli meyve ve sebzelerle kahve ve heneken yetiştirirler. Ayrıca kümes hayvanı, domuz, eşek, at ve sığır beslerler. Genellikle birkaç evlik yerleşmelerde otururlar; daire biçimindeki evleri sırık ya da bambudan yapılır, damları sazla örtülür. Huastekler, heneken liflerinden hasır, çanta, elbise, şapka ve benzeri eşya örerler, çanak çömlek yaparlar. Oya işlemeciliği, büyük ölçüde kumaş dokumacılığının yerini almıştır. Erkekler konfeksiyon ürünü giysiler, kadınlar ise fabrikada dokunmuş kumaştan evde yapılmış düz giysiler ya da beyaz bluz, diz boyunda koyu renk kısa etek giyer ve kuşak takarlar. Bayram ve şenliklerde, aynca özel günlerde daha geleneksel giysiler yeğlenir.

  Dinsel ayinler dolayısıyla kurulan akrabalık ilişkilerine büyük önem verilir. Vaftiz, kiliseye tam üyelik (konfirmasyon) ve evlilik ayinleri için takdis anası ve babası seçilir. Takdis anasının ve babasının çocukları kardeş sayılır ve birbirleriyle evlenemezler. Huastekler Katoliktir, ama inançlarında az sayıda putperest öğeye de rastlanır. Azizlerin yortuları her ay kutlanır.

  • 644 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 21 Mayıs 2017 Kategori : Kimya.

  iridosmin, osmiridyum olarak da bilinir, iridyum ile daha az oranlarda osmiyum alaşımından oluşan mineraldir.

  Güney Afrika’ daki Witwatersrand’da, ABD’de California ve Oregon’daki altınlı kumullarda rastlandığı gibi altın içeren çakıl kayaçlarda da bulunur. Son derece sert ve yenime (korozyon) karşı dayanıklı olduğundan dolmakalem uçlarında, ameliyat iğnelerinde ve motor buji uçlarında kullanılır. İridyumdan daha fazla oranlarda osmiyum içeren benzer alaşımlara siserskit denir. Hem iridosmin, hem de siserskit heksagonal yapıda kristalleşir.

  • 776 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 14 Mayıs 2017 Kategori : Fizik.

  Fotofisyon; ışılbölünüm olarak da bilinir, fizikte, elektromagnetik ışınım soğuran bir çekirdeğin, kütleleri hemen hemen birbirlerine eşit iki parçaya bölünmesidir.

  Işılbölünüm çoğunlukla uranyum, toryum gibi ağır çekirdeklerin yüksek enerjili gamma ışınlarıyla bombardıman edilmesi sırasında oluşur.

  • 829 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 14 Mayıs 2017 Kategori : Bilim.

  Fotoliz, ışılayrışma olarak da bilinir, moleküllerin ışık soğurarak daha küçük birimlere parçalanması.

  Çoğu fotokimyasal tepkimede oluşan kısa ömürlü ara bileşiklerin incelenmesinde ani parlamayla ışılayrıştırma tekniğinden yararlanılır. İngiliz kimyacılar R.G.W. Norrish ve George Porter’ın 1949’da geliştirdikleri bu teknikte bir gaz ya da sıvı önce birkaç mikrosaniye ya da milisaniye süreyle akım şiddeti çok yüksek bir ışığın, daha sonra da 1 saniye kadar daha düşük şiddetteki bir ışığın altında tutulur. Birinci parlamada, ışığı soğuran bileşik kısa ömürlü molekül parçacıklarına ayrışır, ikinci parlamayla da bu ara maddeler spektrofotometrik yöntemle tanımlanabilir. Bu yöntem, kimyasal ara geçiş maddelerinin tanımlanmasına olanak sağladığından hızlı yürüyen kimyasal tepkimelerin mekanizmasını incelemede çok yararlıdır.

  • 1116 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 5 Şubat 2017 Kategori : Genel.

  Eyfel Kulesi

  Mimarı Gustave Eiffel olan kulenin yapımına 1887’de başlandı. Paris’te Seine Nehrinin kıyısında yapılan bu kule Fransız İhtilali’nin 100. yıldönümünü kutlamak amacıyla inşa edilmiştir. Bu nedenle kulede 1789 basamak vardır. Kule 6.400 ton ağırlığındaki 18.038 parçadan meydana gelir. Bazı parçalar büyük çiviler ile birleştirilmiştir. Kule bir matematik öğretmeninin hayali idi.

  Kulenin her bir parçasının tam olarak yerine oturması için binlerce hesaplama yapılmıştır. Sıcak yaz günlerinde metal parçaların sıcaktan dolayı genişlemesiyle kulenin boyu tam 17 cm uzamaktadır.

  Özgürlük Anıtı

  New York’ta bulunan 93 metre yüksekliğindeki anıt Fransa tarafından Amerika’nın bağımsızlığının 100. yıl anısına hediye edilmiştir. Heykel dökme bakırdan yapılmış zamanla nemden yeşermiştir. Parçalar gemi ile getirilerek New York’ta birleştirilmiştir. Heykelin yüzü ,anıtın kilden modelini yapan Frederic Bartholdi’nin annesinin yüzünden esinlenilerek yapılmıştır. Vücudu içinse eski Roma heykellerinden yararlanılmıştır.

  Heykelin sol elinde taştan yapılmış devasa tablette Amerika’nın bağımsızlık tarihi olan 4 Temmuz 1776 yazmaktadır. Sağ elinde dev bir hürriyet meşalesi vardır. (Meşalenin ağırlığı neredeyse 1 ton kadardır).

  • 781 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 17 Ocak 2017 Kategori : Bitki ve Bahçe.

  DEVEDİKENİ

  Boyu 1 metreye kadar yükselebilen, daha çok tarlalarda, kırlık yerlerde kendiliğinden biten bir çeşit dikendir. Taçyaprağı bitişik olan ikiçeneklilerin bileşikgiller familyasından olan devedikenleri tarım bakımından zararlı bitkilerdir. Meyveleri rüzgarla etrafa uçuşarak üremeyi sağlar. Bundan dolayı devedikenlerini çiçek açmadan önce kesmek veya yolmak lazımdır. Yaprakları geniş, çevresi ve uçları çok sivri incecik dikenler halindedir. Batması çok acı verir. Bazı cinslerini eşekler, atlar, inekler yerler. Çiftlik hayvanlarına bunlardan verilecekse, önceden iyice ezilmelidir.

  • 1003 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 17 Ocak 2017 Kategori : Bitki ve Bahçe.

  DEVETABANI

  Evlerde de yetiştirilebilen geniş yapraklı güzel bir süs bitkisidir. Birçok çeşitleri vardır, hemen hepsi de sıcaktan, rutubetten hoşlanırlar. Bundan dolayı, saksının devamlı olarak rutubetli tutulması gerekir. Bazılarının yapraklarında, büyüdükçe, uzunca delikler meydana gelir. Bu delikler sonradan yapraklara açılmış bir el şeklini verirler. Bazılarının da yürek biçimi deliksiz yaprakları vardır. Sarı lekeli yapraklı olanları da bulunur. Yüz kadar çeşidi olan devetabanının bazı çeşitlerinin çiçekleri çok güzel kokar. Işık bakımından pek müşkülpesent değildir. Çelikle veya sürgünlerden üretilir. Devetabanı birçenekli bitkilerdendir.

  • 1072 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 17 Ocak 2017 Kategori : Coğrafya.

  DEVEBOYNU

  Dağ sırtlarını aşan kıvrımlı geçitlere «deveboynu» denilir. Memleketimizde bu gibi geçitlerden çok vardın. En önemlileri Erzurum, Elazığ ve Gaziantep yakınlarındakilerdir. Erzurum’la Hasankale arasındaki deveboynu geçidi denizden 1700 metre yüksekliğindedir. Aras ve Fırat havzalarını birbirinden ayırır. 1877 Türk – Rus Savaşı’nda ünlü bir çarpışma bu civarda olmuştur. Elazığ yakınlarında denizden 1200 m. yükseklikte Gölcük-Murat Suyu arasında da bir deveboynu vardır. Bir başka deveboynu da denizden 970 m. yükseklikte, Gaziantep’in kuzeydoğusundadır.

  • 932 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 5 Ocak 2017 Kategori : Genel.

  Eksik kalanlar devam

  • Radyolog
  • Radyoloji teknisyeni
  • Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri
  • Diş Protez Teknikeri
  • Ortodontist
  • Optisyen
  • Farmakolog
  • Biyomühendis
  • Biyolog
  • 11437 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 5 Ocak 2017 Kategori : Genel.
  • Doktor
  • Hemşire
  • Çocuk doktoru
  • Cerrah
  • Ebe
  • Ambulans Şoförü
  • Ambulans Teknikeri
  • Acil Tıp teknisyeni
  • Diş hekimi
  • Diş teknisyeni
  • Anestezi uzmanı
  • Aile hekimi
  • Uzman doktor
  • Patolog
  • Eczacı
  • Eczacı kalfası
  • Hastabakıcı
  • Diyetisyen
  • Biyomedikal mühendisi
  • Biyomedikal teknisyeni
  • Fizyoterapist
  • Psikiyatr
  • Embriyolog
  • Göz doktoru
  • Tıp mühendisi
  • Jinekolog
  • Laborant
  • Sağlık teknisyeni
  • Veteriner
  • 11437 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 5 Ocak 2017 Kategori : Genel.

  Biyolog, böcekbilimci, bakteriyolog, doktor, hemşire, botanikçi, embriyolog, genetik mühendisi,  mikrobiyolog, biyokimyacı, biyoloji öğretmeni, kuş bilimci, patalog, laborant, veteriner, moleküler biyoloji ve genetik, zoolog

  • 1680 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 27 Aralık 2016 Kategori : Ne Zaman.

  Tarsus’un kurtuluşu eskide 5 Ocak’ta kutlanırdı ancak artık 27 Aralık’ta kutlanıyor.  Gazeteci Nevzat Kayı’nın bir araştırması sonrasında Milli Savunma Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklara Tarsus’un kurtuluş gününün yanlış kutlandığı bilgisi iletilmiş, kurtuluş günü 5 Ocak yerine 27 Aralık’a çekilmiştir.

  • 1320 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
  • 941 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma