mahalle's Profile
Çaylak
130
points

Soru Sayısı
43

Cevaplar
42

 • Çaylak Soruldu on 18 Şubat 2019 Kategori : Genel.

  Güneş enerjisini bünyelerinde depolamış ve uygun koşullarda bu enerjiyi serbest bırakan maddelere yakıt denir.

  Fosil Yakıtlar (Bünyelerinde karbon, hidrojen, oksijen ve kükürttün yanı sıra su, kül gibi bazı yabancı maddeleri içerirler.)

  *** Katı Fosil Yakıtlar (Kömür)

  ***Sıvı Fosil Yakıtlar (Petrol)

  *** Gaz Fosil Yakıtlar (Doğal Gaz)

  Yakıtlarda Aranan Genel Özellikler

  1. Maliyet

  2. Kolay Tutuşma ve Yanma

  3. Uygun Alev Sıcaklığı

  4. Isıtma Yeteneği

  5. Zararsız Olma

  6. Termik Direnç, Mukavemet ve Reaktivite

  • 132 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 3 Şubat 2019 Kategori : Kimya.

  Kimyasal tepkime sonucunda bazın suda oluşturduğu katyon ile (+ yüklü iyon) asidin suda oluşturduğu anyonun (- yüklü iyon) birleşmesi sonucunda oluşan bileşikler tuz olarak adlandırılır.

  Tuz bileşikleri her zaman nötralleşme sonucunda oluşmaz. Metallerin asit ya da bazlarla verdiği tepkimeler sonucunda da katyon ve anyondan oluşan bileşikler tuz bileşikleridir.

  TUZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

  *** Tuzlar iyon yapılı bileşiklerdir.

  *** Suda iyonlaşarak çözündükleri için sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

  *** Katı hâlde elektrik akımını iletmezler. Ancak ısı etkisi ile eritilmiş hâlleri ile sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

  • 171 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • demek, demek ki

  Bu sözcük de benzerleri gibi, kendisinden sonra bir açıklama yapılacağını belirten tümceler arasında bağ kurar: Onu gördünüz mü ? Hayır mı ? Demek buralardan geçmemiş… gibi.

  “İşte, bu mutlaka hürriyetin tesiriydi. Demek ki annesi, bu güzel Despinayı ona oda hizmetçisi tayin etmişti.”

  “Bu da ona tam bir itimat besleyerek ondan mutlaka merhamet ve şefaat göreceği emniyetine kavuşmak değil midir ? Demek ki, eniştemizin ruhu, din, dua ve ibadetle umduğumuz bu saffete, bu istirahate er’emiyordu!”

  • 171 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • örneğin

  Açıklama getirten, yargıyı örneklendiren bir tümce bağlacıdır. Daha önceki anlatımları açıklamak üzere, kurulan tümcenin başına getirilir. Kimi maddelerin sıralanışında, bunların neler olduğunu bildirmek üzere kullanılır: Baş ağrısının birçok nedenleri vardır. Örneğin, geç yatmak, çok okumak, kapalı ve havasız yerde oturmak gibi.

  “Bu ölçüye göre avarelik felsefesini öğütleyen, ama bunu sanat değerince yapan bir eseri övmekle görevini yapmış olacak. Örneğin, İspanya’daki o büyük camiler karşısında kendinden geçip bunlar belki birçok kölelerin kanları pahasına yükseltilmiş.”

  “Kibarlığının arkasında bir çocuksuluk da vardı. Örneğin, beş altı kitabı arka arkaya imzalarken, yazdıklarının birbirine benzemesi…”

  Eskiden bu bağlacın yerine Arapçası olan mesela sözcüğü kullanılırdı:

  “Ben bunları aramazdım şüphesiz, lakin sokakta o kadar çok, bir çocuğu alıkoyup geç bırakacak o kadar çeşitli mevzular vardır ki… mesela, futbol, kamış vuruşmak, çikolata çekişmek…”

  • 129 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • yeter ki

  Tümceleri, yargıları bir koşula bağlama amacıyla kullanılan öğelerden biri de yeter ki bağlacıdır. İkinci tümce, önceki , tümceye bir açıklık da getirmiş olur: Yarın ben gelirim. Yeter ki sen sözünde dur; Pazar günü kıra gideceğiz. Yeter ki hava güzel olsun … gibi.

  “O iş bir karikatür olabilir, gülünçlü bir fıkra olabilir, bir tekerleme olabilir, her şey olabilir. Yeter ki onu meydana getiren insan, o işin önemini anlamış, heyecanını duymuş olsun.”

  “Ama umurunda değildir onun. Yeter ki, kendi rahatı kaçmasın.”

  • 140 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 14 Ekim 2018 Kategori : Sağlık.

  Minerallerin Toksik Etkileri

  Civa, kurşun, arsenik gibi mineraller fazlaca alındığında zehirlenme görülür. Ayrıca minerallerin ihtiyaçtan fazla alınması insana zararlıdır. Civa; fabrika atıklarıyla, tarım ilaçlarıyla havaya, suya, besinlere ve deniz ürünlerine karışır. Bu yollarla alınan civa enzimlerin etkinliğini bozar. Boya ve akü imalatında, matbaa gibi iş kollarında kurşun işlenir. Kurşun da aynı yollarla insan vücuduna girdiğinde, sinir sisteminde ve kan hücrelerine olumsuz etki yapar.

  • 171 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 14 Ekim 2018 Kategori : Sağlık.

  Magnezyum eksikliğinde; damar genişlemesi, kan miktarında artma, böbrek bozuklukları, kramplar, saç dökülmesi ve ödem ortaya çıkar. Yalnız bu durumlar, uzun süreli magnezyum alınmadığı hallerde görülür.

  • 205 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 14 Ekim 2018 Kategori : Sağlık.

  Kalsiyum fazlalığı sonucu, böbrek taşları ve eklem kireçlenmesi ortaya çıkar. Eksikliğinde ise kemiklerin büyümesi etkilenir, kas hareketlerinde düzensizlik görülür.

  • 133 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 14 Ekim 2018 Kategori : Sağlık.

  Potasyum fazlalığında kas zayıflığı ortaya çıkar. Sodyum eksikliğinde ise; deride, gözün bağ dokusunda ve üremede bozukluklar görülür.

  Kalp hastalarında kan basıncının yüksek olduğu durumda (hipertansiyon) ve ödem gibi bozukluklarda tuzun azaltılması gerekir. Sağlıklı kimselerin de bu hastalıklardan korunmak için fazla tuz almaktan kaçınmaları gerekir.

  • 175 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 14 Ekim 2018 Kategori : Sağlık.

  Demir eksikliği ile ortaya çıkan kansızlık (anemi), demirin bağırsaklardan yeterli şekilde emilememesinden kaynaklanır. Bu nedenle demir çeşitli yollarla vücuda alınarak, demir eksikliğinin giderilmesi gerekir. Demir fazlalığında karaciğer sirozu ve pankreas bozuklukları görülebilir.

  • 137 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 14 Ekim 2018 Kategori : Sağlık.

  Kanın pH’sının dengede kalmasında karbonik asit etkili bir maddedir. Karbonik asit (H2C03) sulu ortamda hidrojen (H+) ve bikarbonat (HC03-) iyonlarına ayrışır. Ortamda hidrojen iyonu derişimi artar ve pH düşer. Bu durumda kanın asitliği artar.

  Kanın pH’sı düştüğünde bikarbonat iyonları hidrojen iyonlarını tekrar kendisine bağlar. Bu durumda hidrojen iyonu derişimi azaldığından kanın pH değeri yükselir, asitliği azalır.

  • 147 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 14 Ekim 2018 Kategori : Biyoloji.

  Tuzlar sıvı ortamlarda, anyon ve katyonlarına ayrılır. Hücre sıvı bir ortam olduğundan, tuzlar hücrede de anyon ve katyon halinde bulunur.

  Hücre ve hücreler arasındaki anyonlara örnek olarak; klor, bikarbonat, fosfat ve sülfatları; katyonlara da sodyum, kalsiyum, potasyum ve magnezyumu verebiliriz.

  • 150 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 17 Temmuz 2018 Kategori : Biyografi.

  Harold DeForest Arnold; (d. 3 Eylül 1883, Woodstock, Connecticut – ö. 10 Temmuz 1933, Summit, New Jersey, ABD), uzun mesafe telefon ve radyo haberleşmelerinin gelişmesine katkıda bulunan ABD’li fizikçidir. Ohio eyaletinin Delaware kentindeki Ohio Wesleyan Üniversitesi’nde öğrenim gördü ve 1911’de Chicago Üniversitesi’nde doktora çalışmasını tamamladı. Western Electric Company’de çalışırken, 1914’te ülkeler arası, 1915’te de kıtalar arası radyo ve telefon haberleşmelerine olanak sağlayan, sinyal yükseltici yüksek vakumlu triyotların (termoiyonik lambaların) yapımıyla ilgili yöntemler geliştirdi ve uyguladı.

  Hoparlörlerde ve elektroakustik aygıtlarda kullanılan yeni magnetik alaşımların (permalloy ve permivar) geliştirilmesine de katkıda bulunan Arnold, 1925’te Bell Telefon Laboratuvarları’nın araştırma yöneticiliğine atandı.

  • 221 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 17 Temmuz 2018 Kategori : Biyografi.

  Edwin Arnold; (d. 10 Haziran 1832, Gravesend, Kent – ö. 24 Mart 1904, Londra, İngiltere), The Light of Asia (1879; Asya’nın Işığı) adlı yapıtıyla tanınan şair ve araştırmacıdır. Bu epik şiirinde Buda’nın yaşamını ve öğretilerini incelikli bir dille ele aldı. Hıristiyanlık temasını işlediği The Light of the World (1891; Yeryüzünün Işığı) adlı yapıtıysa aynı ölçüde başarılı olamadı.

  Hindistan’ın Puna kentindeki İngiliz okulunda müdür olan Arnold, 1873’ten sonra Londra’da yayımlanan The Daily Telegraph gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptı. 1888’de “sir” unvanı aldı.

  • 269 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 14 Temmuz 2018 Kategori : Hayvanlar Alemi.

  Arsinoitherium, soyu tükenmiş, ilkel, çok iri ve toynaklı memeli cinsidir. Mısır’daki Oligosen Bölüm (y. 38-26 milyon yıl önce) çökellerinde bulunan fosilleriyle tanınır.

  Büyük olasılıkla bataklıklarda yaşamış olan Arsinoitherium, 3,5 m’yi bulan uzunluğuyla iri bir gergedan büyüklüğündedir.

  Burun kemiğinin üstünde çok büyük, alın kemiğinin üstünde ise daha küçük birer çift boynuz bulunur.

  • 310 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma