manisali's Profile
Çaylak
65
points

Sorular
21

Cevaplar
16

 • Çaylak Soruldu on 27 Ocak 2020 Kategori : Sözlük.

  İstihsal” load=”show”]1. Elde etme

  2. Üretim
  “Eskiden İstanbul istihlak ile yaşarken şimdi istihsalle yaşamak mecburiyetindedir.” – Y. K. Beyatlı
  istihsal etmek ” load=”show”]1. elde etmek

  2. üretmek

  CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

  *** Dünya Alüminyum istihsali günden güne artmaktadır.

  • 644 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 19 Ekim 2018 Kategori : Biyoloji.

  Fiziksel adaptasyon: Hayvanın fiziksel yapısını, çevreye daha iyi uyum sağlamak için değiştirdiği veya yaşadığı ortamın kaynağından daha iyi yararlanabileceği bir durumdur. Birçok durumda, bu türden adaptasyonların sonucu, birçok mevcut organizmanın yararsız yapılara veya fizyolojik mekanizmalara sahip olmasına neden olmuştur.

  Fizyolojik adaptasyonlar: Hayvanın metabolizması ve farklı organların iç işleyişi ile ilgili olanlardır. Organizma, bazı çevresel problemleri çözmek için işleyişinde bir değişiklik yapmalıdır: Hazırda bekletme ve geliştirme, bunun iyi örnekleridir.

  Davranışsal adaptasyonlar: Bireylerin hayatta kalmasını kolaylaştırmak için geliştirilenlerdir. Davranıştaki tipik uyarlama vakalarından biri de göçtür. Duyulan ihtiyaç, o zamana kadar canlıya yabancı olan bir davranışın benimsenmesini sağlar.

  • 1384 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 9 Ekim 2018 Kategori : Tarih.

  Selçuklu Devleti’nin Yıkılmasının Nedenleri

  • Egemenlik anlayışı (ülkenin hanedana ait sayılması – taht kavgaları)

  • Oğuz isyanları (ihmal edildiklerine inandıkları için)

  • Atabeylerin bağımsızlık çabaları (Zengi – İldeniz gibi devletler kurulmuştur)

  • Halifenin devlet işlerine karışması

  • Batıni tarikatının yıkıcı çalışmaları

  • Hanedan üyelerinin bağımsızlık girişimleri (Anadolu- Suriye- Kirmanda Selçuklu devletleri kurulur.)

  • 634 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 9 Ekim 2018 Kategori : Tarih.

  İlk Türk- İslam Devletlerinin Özellikleri

  • Çoğu Orta Asya’nın dışında kurulmuştur.

  • Orta Asya ile ilişkisi en çok olan Karahanlılardır.

  • Egemenlik anlayışında önemli bir değişim görülmez.

  • Karahanlılar dışındakilerin nüfus tabanlarının çoğu yabancı topluluklardır.

  • Sünni İslam anlayışını benimsedikleri için Abbasi Halifesinin dinsel otoritesi altına girmişlerdir.

  • Ücretli ordulara sahiptirler, (ordu millet anlayışının terk edilmesi)

  • Çok sık taht kavgaları yaşanmıştır.

  • Gazne sultanı mutlak yetkilere sahiptir.

  • Sasani, Abbasi devlet geleneklerinden etkilenmişlerdir.

  • Şer’i Hukuk kurallarını uygulamışlardır.

  • Medreseler yoluyla İslami kültürün etkisi artmıştır.

  • Hoşgörü, bilim adamlarına saygı ortak özellikleridir.

  • Merkezi otorite (Gazne dışında) zayıf sayılabilir. (Egemenlik anlayışı nedeniyle)

  • Belirli bir veraset sistemi uygulanamamıştır.

  • 611 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 3 Ekim 2018 Kategori : Coğrafya.

  Ol Doinyo Lengai, Tanzanya’nın kuzey kesiminde etkin yanardağdır (2.878 m). Natron Gölünün güney ucunda yer alır. Sözcük anlamı “Tanrı Dağı” olan Ol Doinyo Lengai, sodyum ve potasyum içeriği zengin bazalt yataklarını barındırır. Lavları çamaşır sodasını andıracak ölçüde bazik özelliklidir. 1880-1967 arasında değişik zamanlarda püskürmüştür. Birden fazla etkin merkezi vardır; yakın dönemdeki püskürmelerin çoğu kuzey kraterinde meydana gelmiştir, ikincil konileri merkezden dışa ve yamaçlardan aşağıya doğru uzanır. Verimli topraklarla örtülü eteklerinde üzüm ve turunçgiller yetiştirilir. Dik yamaçları, 1.950 m’ye kadar olan kesimde meşe, huşağacı ve kayınla kaplıdır. Daha sonra kül, kum, lav ve cüruf yığınları arasında çok az bitkiye rastlanır.

  • 597 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 30 Eylül 2018 Kategori : Atatürk.

  Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar (Devrimler)

  ♦ TBMM’nin açılması

  ♦ 1921 ve 1924 Anayasalarının hazırlanması

  ♦ Saltanatın kaldırılması

  ♦ Cumhuriyet’in ilanı

  ♦ Siyasal partilerin kurulması

  ♦ Ordunun siyasetten ayrılması

  ♦ Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması

  ♦ Seçme seçilme yaşının düşürülmesi

  ♦ Herkese eşit ve genel oy hakkı tanınması

  • 675 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 30 Eylül 2018 Kategori : Atatürk.

  Cumhuriyet’in Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar

  ♦ Bütün yurttaşların devlet yönetimine eşit şekilde katılmasını sağlamıştır.

  ♦ Türk toplumunun gelişmesine ve çağdaşlaşmasına katkıda bulunmuştur.

  ♦ Demokrasinin kurulmasına ortam hazırlamıştır.

  ♦ Millet-devlet bütünleşmesini güçlendirmiştir.

  • 834 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 30 Eylül 2018 Kategori : Atatürk.

  Cumhuriyetçilik İlkesinin Özellikleri

  ♦ Cumhuriyet’te temel ilke seçimdir.

  ♦ Cumhuriyet rejiminde egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir.

  ♦ Cumhuriyetçilik, anayasamızda, “Değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.” şeklinde birinci madde olarak yer almıştır.

  ♦ Cumhuriyet rejimi, demokratik ve insan haklarına saygılı bir devlet şeklidir.

  ♦ Atatürk’ün tüm siyasi tartışmaların dışında tuttuğu ve ödün vermediği iki temel ilkeden birisidfr. (Diğeri laikliktir)

  ♦ Cumhuriyet’te son söz ulusça seçilmiş meclisindir.

  Bütünleyici İlkeleri

  ♦ Ulusal egemenlik

  • 729 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 27 Eylül 2018 Kategori : Genel.

  Anzaklar, İngilizce anzac (Australian and New Zealand Army Corps /Avustralya ve Yeni Zelanda Ordu Birliği), I. Dünya Savaşı’nda üstün başarı gösteren birliktir. Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerden oluşan birlik, Çanakkale Boğazının Osmanlı Devleti’nden alınması amacıyla düzenlenen ve başarısızlıkla sonuçlanan 1915 Gelibolu seferinde gösterdiği kahramanlıkla tanınır. 1916’da Fransa’ya gönderilen Anzak piyadeleri, bu ülkede I. Dünya Savaşı’nın en kanlı çarpışmalarına katıldı. Süvari birimleri ise Ortadoğu’da görevlendirildi. 1917’de Avustralya ve Yeni Zelanda kuvvetlerinin birbirinden ayrılmasından sonra, ANZAC bu ülke kuvvetlerinin resmi adı olmaktan çıktı. Avustralya ve Yeni Zelanda’da Gelibolu çıkarmasının yıldönümü olan 25 Nisan’da kutlanan ANZAC Günü, ulusal duyguların dile getirildiği önemli bir gündür.

  • 747 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 27 Eylül 2018 Kategori : Biyografi.

  Anyte (ü. İÖ 3. başları, Tegea, Arkadia), Peloponnesoslu kadın şairdir. İlkçağda büyük saygınlığı vardı. “Anyte’nin zambakları” 1. yüzyıl başlarında Meleagros’un derlediği ünlü Stephanos’da (Çelenk) şairler demetine örülen ilk şiirlerdi. Anyte, ününü daha sonra da yitirmedi. Augustus dönemi (İÖ 27-İS 14) yazarı Selanikli Antipatros, onu “kadın Homeros” olarak niteliyor ve dokuz kadın lirik şair arasında sayıyordu. Anyte’ ye yakıştırılan ve günümüze değin ulaşan 24 epigramdan 20’si büyük olasılıkla gerçekten onun yapıtıdır. İthaf epigramlarında yer alan şiirleri, çağdaşları Theokritos ve Leonidas’ın yapıtlarına yakındır. Çeşmelere ve kaynak perilerine ithaf ettiği şiirler. Yunan Antolojisi’nde pek çok örneği görüldüğü gibi, Eski Yunanlıların dingin manzaralar karşısındaki duyarlılığını dile getirir. Çeşitli hayvanlar üstüne, gündelik kullanımdan çok edebi amaçlara yönelik kitabeler yazmıştır. Şiirlerinde kendisinden hiç söz etmeyen Anyte, aşk temasını da hiç işlememiştir. Doğa sevgisi ve hayvanlara duyduğu ilgi ile, Helenistik dönemin ilk yıllarının tipik şairleri arasında yer alır.

  • 614 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 20 Eylül 2018 Kategori : Kimya.

  Antlerit, bakır sülfat mineralidir, Cu3(SO4) (OH)4; özellikle kurak bölgelerdeki oksitlenmiş bakır çökeli kuşaklarında bulunur. Arizona’nın Bisbee, Alaska’nın Kennicott, Meksika’nın Sierra Mojada ve Coahuila, Şili’nin Chuquicamata bölgelerindeki başlıca bakır cevheri antlerittir.

  • 553 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 20 Eylül 2018 Kategori : Kimya.

  antofillit, magnezyum ve demir silikat bileşiminde bir amfibol mineralidir. Norveç’in Kongsberg yöresinde, Grönland’ın güneyinde ve Pennsylvania’da, kristalleşmiş şist gibi başkalaşım kayaçlarında bulunur. Genellikle ultrabazik kayaçların bölgesel başkalaşım geçirmesiyle oluşur. Antofillit amyantı (ya da asbesti), liflerinin gerilme direnci düşük olduğu için krizotil, krokidolit ya da amosit kadar değerli değildir.

  • 513 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 29 Ağustos 2018 Kategori : Edebiyat / Dil Bilgisi.

  Sessiz harfler

  B b – C c – Ç ç – D d – F f – G g – Ğ ğ – H h – J j – K k – L l – M m – N n – P p – R r – S s – Ş ş – T t – V v – Y y – Z z

  Türkçede 21 tane sessiz harf bulunur.

  • 656 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 29 Ağustos 2018 Kategori : Edebiyat / Dil Bilgisi.

  Sesli Harfler

  A a – E e –  I ı – İ i – O o – Ö ö – U u – Ü ü

  • 692 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 20 Ağustos 2018 Kategori : Biyoloji.

  Soluk alma sırasında izlediği yol:

  Burun —– Yutak ——— Gırtlak ——– Soluk Borusu ———- Akciğerler

  Soluk verme sırasında izlediği yol:

  Akciğerler ——- Soluk borusu ———- Gırtlak ———– Yutak ———- Burun

  • 691 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma