mehmetyavas's Profile
Bilgili
369
points

Sorular
111

Cevaplar
84

 • Bilgili Soruldu on 16 Mart 2020 Kategori : Edebiyat / Dil Bilgisi.

  “Renk Vermemek” : duygularını, düşüncelerini veya başka bir durumunu belli etmemek, bir şeyi bildiği hâlde bilmez gibi görünmek

  Yanında Ayşe hakkında o kadar konuştuk, Ayşe’nin kardeşi olduğu konusunda hiç renk vermedi.

  Adam başka kadının yanında yakalanınca hiç renk vermedi.

  Renk vermemeye çalışıyordu ancak her şeyi bildiği gözlerinden okunuyordu.

  Terfi alamayınca ne düşündüğü yada hissettiği konusunda hiç renk vermemişti.

  En yakın arkadaşının sevgilisinden hoşlanıyor ama hiç renk vermiyordu.

  Hangi partiye oy kullandığı konusunda asla renk vermez.

  Bu kadar kuvvetli duygulara sahipken nasıl renk vermeden duracağım bilmiyorum.

  • 300 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 17 Ocak 2020 Kategori : Sözlük.

  Sırça : 1. Cam
  “Mermere düşen sırça gibi tuz buz oldu.” – A. Gündüz

  2. Camdan yapılmış
  “Kadınlar kollarında birçok sırça bilezikler taşırlardı.” – Y. K. Beyatlı

  sırça köşk : Kendini toplumdan soyutlayan insanın, kendi içinde oluşturduğu dünya

  • 512 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 22 Mart 2018 Kategori : Edebiyat / Dil Bilgisi.

  Anı ile Gezi Yazısının Karşılaştırılması

  1- Anıda yazar daha çok kendisinden söz eder.

  2- Gezi yazılarında dış dünyaya ait gözlemler önemlidir.

  • 992 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Günlük ile Anıların Karşılaştırılması 

  1- Günlük günü gününe yazılır. Anılar aradan bir zaman geçtikten sonra yazılır.

  2- Günlükte yazar benmerkezcidir. (Kendini ön plana çıkarır. Kendini anlatır.) Anıda başkaları da anlatılabilir.

  3- Günlük, anıya göre daha özeldir.

  • 681 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Destan ile Masalın Karşılaştırılması

  1- Destanın temelinde milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış tarihi olaylar vardır. Yani gerçek bir olaya dayanır. Masal ise tamamen hayal ürünüdür.

  2. Masalı oluşturan öğeler tamamen hayal ürünüdür. Destanı oluşturan olaylar, kişiler hayal ürünü değildir. Olağanüstülük destana daha sonradan eklenmiştir.

  • 648 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Masal – Efsane Farkı

  1- İki türde de olağanüstülük vardır.

  2- Efsanelerle masallar arasındaki fark halk efsanelerin gerçek olduğuna inanır. Masalın gerçek olmadığını bilir.

  3- Efsanelerde önce doğaüstü olayları açıklama, sonra da ideal insan tipini belirleme vardır.

  4- Masallarda eğiticilik önemlidir. Herhangi bir tabiat olayını yorumlama görülmez.

  5- Efsaneler yerel (milli); masallar ise evrensel nitelikler taşır.

  • 862 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Masal-Fabl Farkı 

  1- Fablda kıssadan hisse şeklinde bir ders verilir. Masalda böyle bir ders verme görülmez.

  2- Fabl, genelde manzum yazılır. Masallar, düz yazı şeklindedir. Arada şiir bulunabilir.

  3- Masallarda başka tekerleme varken fablda bulunmaz.

  • 700 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Roman ile Hikâye Farkı 

  1- Roman, öyküye göre daha uzundur.

  2- Romanda, temel öge kişidir. Hikâyede ise olaydır.

  3- Romanda birden çok olay, hikâyede tek olay vardır.

  4- Romandaki kişiler karşımıza bir karakter olarak çıkar. Hikâyelerde ise bir karakter olarak çıkmaz.

  5- Romanlardaki çevre geniş olarak anlatılır. Öyküde ise olayın geçtiği yer (çevre) sınırlıdır ve ayrıntılı olarak anlatılmaz.

  6- Romanlarda anlatım ağır ve sanatlıdır. Öyküde ise yalın, anlaşılır ve özlüdür.

  • 739 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 12 Kasım 2017 Kategori : Genel.

  Karagöz; deve veya manda derisinden yapılan tasvir adı verilen insan, hayvan veya eşya şekillerinin çubuklar yardımıyla arkadan verilen ışıkla beyaz perde üzerinde hareket ettirilmesi esasına dayanan gölge oyunudur. Oyun adını, baş kişisi olan Karagöz’den almaktadır.

  18. yüzyıldan itibaren kesin biçimini alan Karagöz halkın en sevdiği eğlence türlerinden biri olmuştur. Karagöz, tek sanatçının yeteneğine bağlı olarak oynatılır. Perdedeki tasvirlerin hareket ettirilmesi, değişik tiplerin seslendirilmesi, şive ve taklitlerin hepsi bir sanatçı tarafından yapılır.

  Karagöz’de işlenen konular komik öğelerle verilir. Çifte anlamlar, abartmalar, söz oyunları, ağız taklitleri belli başlı güldürü öğeleridir.

  • 885 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 28 Eylül 2017 Kategori : Biyografi.

  ABAKA HAN ( 1234 – 1282), ilhanlılar Devleti’nin ikinci hükümdarıdır. Bu devleti kurmuş olan babası Hulâgu Han’ın 1265’te ölümü üzerine Moğol beyleri tarafından «Han» seçildi.

  Türk yasa ve geleneklerine çok bağlıydı.  Mısır Memlûkları’ na karşı duyduğu kin, bu devletle savaşlara girmesine ve Avrupa devletleriyle antlaşmalar yapmasına yol açtı. Sonunda Memlûklar tarafından bozguna uğratıldı. Ölümünde yerine kardeşi Ahmet Teküdar geçti.

  • 712 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 28 Eylül 2017 Kategori : Ev İdaresi.

  ABAJUR, ışığı dağıtmamak ve gözleri fazla aydınlıktan yormamak için kullanılan lâmba siperliğidir.

  Kâğıttan, kumaştan veya madenden yapılır.

  • 1111 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 22 Eylül 2017 Kategori : Biyografi.

  Nithard (d. 790? – ö. 14 Haziran 844) Frank tarihçidir. Önemli kaynaklara ve resmi belgelere dayanan yapıtları, Batı Frank kralı II. Karl’ın (Dazlak) dönemine ilişkin birinci elden bilgiler içerir.

  Charlemange’ın kızı Bertha ile ünlü şair ve yüksek rütbeli din görevlisi Angilbert’in oğluydu. I. Ludwig’in (Sofu) ölümünden sonra küçük oğlu II. Karl’ın danışmanı oldu. Karl’ın üvey kardeşi I. Lothar’la karşı karşıya geldiği Fontenoy Çarpışması’na (841) katıldı. Aynı yıl Karl’ın isteği üzerine Historiae (Tarih) ya da De dissensionibus filiorum Ludovici pii (Sofu Ludwig’in Oğullarının Anlaşmazlıkları Üzerine) olarak bilinen dört ciltlik yapıtını yazmaya başladı. 843’te Saint-Riquier Manastırı’nın başkeşişliğine atandı. Birkaç ay sonra Akitanyalı II. Pépin’in kuvvetleriyle yapılan bir çarpışmada öldü.

  • 914 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 22 Eylül 2017 Kategori : Kimya.

  nitrat, nitrik asitten türeyen bileşiklerin genel adıdır. Bunlar, nitrik asit tuzları ve esterleri olarak iki ana grupta toplanır. Nitrik asit tuzları nitrat iyonu \displaystyle N{{O}_{3}} ile artı yüklü bir iyon (örn. amonyum nitrattaki \displaystyle NH_{4}^{+} ) içeren iyonik bileşiklerdir. Nitrik asit esterleri ise \displaystyle R-O-N{{O}_{2}} yapısında, ortaklaşım bağlı bileşiklerdir (R, etil nitrattaki etil \displaystyle \left[ {{C}_{2}}{{H}_{5}} \right] gibi organik bir grubu simgeler).

  • 1351 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 22 Eylül 2017 Kategori : Magazin Dünyası.

  Gülbin Tosun 1977 yılında İstanbul’da doğmuştur. 2017 yılı itibariye tam 40 yaşındadır. Yaşını göstermiyor maaşallah.

  • 991 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 11 Temmuz 2017 Kategori : Biyografi.

  Kefevi Hüseyin Efendi; (d. Kefe – ö. 1601), Osmanlı bilgin ve yazardır.

  Medine kadılarından Karadavudzade Mustafa Efendi’den icazet aldı. 1582’de Fatma Sultan, 1585’te Şah-ı Huban, 1595’te Yavuz Sultan Selim ve Süleymaniye medreseleri müderrisliğine atandı. 1599’da Kudüs kadılığına, 1600’de de Mekke kadılığına getirildi. Yaşamının son yıllarına ilişkin bilgiler kesin değildir. Mekke kadılığından alındıktan sonra orada, Kudüs’te ya da Mekke’den döndükten sonra Edirne’de öldüğü sanılır. Kaynaklarda söz edilen yedi yapıtı şunlardır: Buhari ve Müslim hadislerinin bazı bölümlerine yazdığı şerhler, Hafız Divanı, Gülistan ve Lamiyatü’l-Acem şerhleri, Hafız Divanından yapılan tefe’üllerle bunlara ilişkin küçük öykülerden oluşan Sevanihü’t-Tefe’ül ve Levayihi’t-Teveffül adlı falname, II. Selim’e ilişkin bir menkıbe ve Kırım orduları konusunda değerli bilgiler içeren Râzname’dir.

  • 872 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma