mehmetyavas's Profile
Bilgili
369
points

Soru Sayısı
110

Cevaplar
84

 • Bilgili Soruldu on 14 Haziran 2017 Kategori : Sağlık.

  inülin testi, test maddesi olarak vücuda verilen inülinin kan plazmasından süzülme hızını ölçerek böbrekteki temel süzme birimlerinin (glomerül) süzme yeteneğini değerlendiren klinik yöntemdir.

  İnülin, glomerüllerden kolayca geçen ve hücredeki biyokimyasal süreçlerden etkilenmeyen bir polisakarit olduğundan, süzme hızını ölçen testlerde azotlu metabolizma ürünlerinden (kreatinin, üre) daha kesin sonuç verir. Maddenin plazmadan süzülme hızı normal olarak 100-150 ml/dakikadır. Akut glomerülonefrit gibi hastalıklarda bu değer önemli ölçüde azalır.

  • 766 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 14 Haziran 2017 Kategori : Mitoloji.

  İolaos, Eski Yunan mitolojisinde Herakles’in yeğeni, arabasının sürücüsü ve yardımcısıdır. Herakles’in aynı anadan doğma ölümlü üvey kardeşi İphikles’in oğludur.

  İolaos, Herakles’in işlerinin ikincisinde dokuz başlı yılan ile yardımcısı yengeci öldürmesinde ona yardım eder. Ayrıca dev Geryoneus’un sığırlarını ele geçirmek için onunla birlikte dünyanın batı ucuna gider. Herakles’ in ölümünden sonra Sicilya ve Sardinya’ya gittiği rivayet edilir. Thebai’de (bugün Thivai) başlı başına bir kahraman olarak, başka yerlerde ise yalnızca Herakles’le birlikte tapınılmıştır.

  • 857 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 23 Mayıs 2017 Kategori : Jeoloji.

  Huitriniyen Kat, Şili ve Arjantin’de, Kretase (Tebeşir) Döneminde (y. 136-65 milyon yıl önce) oluşan kayaç katmanlarının başlıca bölümü ve bu kayaçların çökeldiği zaman dilimidir. Diyamentiyen Kat kayaçlarının altında ve Mendosiyen Kat kayaçlanmn üstünde yer alır.

  Kalınlığı 60-150 m arasında değişen Huitriniyen Kat, kara kökenli kumtaşlarından, şeyllerden, jips ve tuz yataklarından ve dolomitlerden oluşur. Arjantin’in Patagonya bölgesinde deniz kökenli kayaçlara da rastlanır. And Dağlarındaki Huitriniyen Kat ise, iç içe geçmiş, ince deniz çökelleri içeren kalın volkanik kayaç katmanlarından oluşur.

  • 750 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 18 Mayıs 2017 Kategori : Jeoloji.

  İrvingtoniyen Kat, Kuzey Amerika’da Pleyistosen Bölümde (y. 2,5 milyon-10 bin yıl önce) oluşan kayaç katmanları ve bu kayaçların çökeldiği zaman dilimi. Blankan Katın üstünde ve Rançolabreyen Katın altında yer alan İrvingtoniyen Kat, özgün memeli fosilleriyle ayırt edilir. Adını, özgün örneklerinin bulunduğu San Francisco yakınlarındaki Irvington’dan alır. İrvingtoniyen Kattan elde edilen hayvan fosilleri, bu hayvanların Avrasya ve Güney Amerika’ dan Kuzey Amerika’ya göç etmiş olduklarını açığa çıkarmıştır.

  Kuzey Amerika’ya Asya’dan gelen memeliler arasında mamut, misköküzü, at, kılıç dişli kaplan, boz ayı ve başkaları vardır. Güney Amerika’dan gelen hayvanlar arasında ise, bugünkü armadillolara benzeyen iri yapılı ve zırhlı Glyptodon cinsinin üyeleri bulunuyordu. İrvingtoniyen Kat, Kansan Buzul Katın ikinci yansı ile onu izleyen Yarmouth Buzularası Katıyla eşzamanlıdır. Kayalık Dağlardan Büyük Ovalara kadar olan bölgede yaygın biçimde önemli volkanik kül çökellerine rastlanır. Kansan Katla aynı yaşta olduğu saptanan bu çökeller, memeli fosil çökelleriyle bir arada bulunduğunda İrvingtoniyen Katın varlığına ilişkin önemli bir gösterge olarak kabul edilir.

  • 742 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 18 Mayıs 2017 Kategori : Biyografi.

  Acem İsa ; Acem Aliya da Acem Alisi olarak da bilinir (d. Tebriz? – ö. 1537-40 ?), Sinan’dan önce mimarbaşılık yapmış Osmanlı mimarıdır.

  Yaşamı konusunda bilgi yoktur. Türk asıllı olduğunu ileri sürenler varsa da, İranlı olduğu ve I. Selim’in (Yavuz) Iran seferinden dönüşünde onu yanında İstanbul’a götürdüğü savı gerçeğe daha yakın görülmektedir. Acem İsa’nın yapıtları da kesinlikle bilinmemektedir. Gebze’deki Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’ni, İstanbul’daki Sultan Selim Camisi’ni ve İbrahim Paşa Sarayı’nı yapmış olabileceğini ileri süren kaynaklar vardır. Yakın zamana değin bu yapıların bazısının Mimar Sinan’ın elinden çıktığı düşünülmüştür, ama bu yapılar Sinan’ın olamayacak kadar eskidir. Bu karışıklığa Sinan’ın mimarbaşı olduktan sonra Acem İsa’nın birçok yapısını onarmış olmasının yol açtığı düşünülebilir.

  • 1077 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 10 Nisan 2017 Kategori : Dini Bilgiler.

  “Lâilahe illâllah Muhammedür Rasûlullah” cümlesidir.

  • 901 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 10 Nisan 2017 Kategori : Dini Bilgiler.

  Dinler üç kısma ayrılır.

  1. Hak Dinler: Allah (c.c.) tarafından peygamberler vasıtası ile insanlara bildirilen ve hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze ulaşan dindir. Bozulmadan günümüze kadar ulaşan hak din de İslâm Dini’dir.

  2. Muharref (Bozulmuş) Dinler: Allah(c.c.) tarafından peygamberler vasıtası ile bildirilen, fakat sonradan insanlar tarafından asılları değiştirilen dinler. Hıristiyanlık ve Yahudilik gibi.

  3. Bâtıl Dinler: insanlar tarafından icat edilen dinlerdir. Putperestlik, Satanizm, Budizm gibi.

  • 939 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 17 Şubat 2017 Kategori : Genel.

  MAYMUNCUK

  Her kilidi açmaya yarayan bir çilingir aletidir. Maymuncuk ucu eğri, sivri, ince uzun bir demir çubuktan ibarettir. Ayrıca, panjurların kanatlarını kalkık tutmak için kenarlarına takılan, bir halkaya geçirilmiş ucu çengelli uzun demirlere de «maymuncuk» denir.

  • 969 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 16 Ocak 2017 Kategori : Genel.

  Palamutçuluk , Çam Fıstıkçılığı

  • 12477 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 14 Ocak 2017 Kategori : Hayvanlar Alemi.

  çok sevimliymiş

  • 1029 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 12 Ocak 2017 Kategori : Genel.

  YÜKSEK MAHKEMELER

  1. Anayasa Mahkemesi

  2. Yargıtay

  3. Danıştay

  4. Askeri Yargıtay

  5. Askeri Yüksek idare Mahkemesi

  6. Uyuşmazlık Mahkemesi

  UYARI: Sayıştay yüksek mahkeme değildir.

  • 1127 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 12 Ocak 2017 Kategori : Genel.

  Olağan Üstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri Sebepleri;

  • Tabii afet,

  • Tehlikeli salgın hastalıklar

  • Ağır ekonomik bunalım,

  • Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması sebepleriyle (bu durumda MGK görüşü şart), Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, “Milli Güvenlik Kurulunun” da görüşünü almak zorundadır.

  • Bu kararnameler Resmi Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunuiur. Bunların Meclisçe onaylanmasına ilişkin süre ve usul İçtüzükte belirlenir.

  OHAL her defasında dört ayı aşmamak üzere uzatılması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kararına bağlıdır. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz.

  • 811 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 28 Aralık 2016 Kategori : Genel.

  Oduncu, Orman mühendisi, Orman Endüstrisi Mühendisi,avcı, Ormancılık Memuru, Ziraat mühendisi

  • 12477 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 28 Aralık 2016 Kategori : Genel.

  Bilgisayar Mühendisi, Bilgisayar programcısı, bilgisayar tamircisi, bilgi işlemci, yazılım mühendisi, veritabanı yöneticisi,  webmaster, grafiker

  • 1061 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 28 Aralık 2016 Kategori : Genel.

  Arıcı, ayı oynatıcısı, balıkçı, böcek ilaçlama, çoban, hayvan bakıcısı, hayvan kuaförü, hayvan terbiyecisi, ipek böcekçiliği, kasap, köpek eğiticisi, kuşçu, tavukçu, veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri,

  • 1073 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma