mektebim's Profile
Çaylak
67
points

Sorular
31

Cevaplar
27

 • Çaylak Soruldu on 14 Haziran 2018 Kategori : Coğrafya.

  Ötrofikasyon, göl ya da içdeniz gibi su ekosistemlerinde zamanla fosfor, azot ve öbür bitkisel besin maddelerinin giderek artmasıdır. Bu ekosistemlerin biyolojik verimi ya da üretkenliği, besin maddelerine dönüşecek biçimde ayrışabilen organik maddelerin artışına bağlı olarak yükselir. Organik maddeler öncelikle karada yaşayan canlıların metabolizma artıkları, yumurta, larva gibi üreme etkinliğine bağlı ürünleri ve ölüleri biçiminde ekosisteme girer. Algler ve mikroskopik canlıların genellikle suyun yüzeyinde aşırı çoğalması sualtı yaşamı için gerekli olan ışığın derinlere doğru yayılmasını ve oksijenin soğurulmasını engeller. İnsanların artık, deterjan ve gübre gibi maddelerin ekosistemde aşırı ölçüde birikimine yol açması olayına kültürel ötrofikasyon adı verilir.

  • 658 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 14 Haziran 2018 Kategori : Coğrafya.

  Ötüken, Oğuz Kağan Destanı’na göre, Moğolistan’da Tian Shan (Tanrı Dağları) ile Orhun Irmağı arasında bulunan ve Türk egemenliğinin simgesi sayılan kutsal bölge, kenttir.

  Ötüken’le ilgili en eski belge Orhun Yazıtları’dır. Oğuzların yönetimindeki Ötüken* de kurultay toplanır, Gök Tanrı’ya kurbanlar kesilirdi. İnanışa göre Ötüken’e yabancıların ayak basması durumunda Türk egemenliği sona ererdi. Doğu Göktürklerin başkentinin de su, orman ve savunma olanakları bakımından Ötüken ormanlarına yakın bir yerde kurulduğu ve aynı adı taşıdığı bilinmektedir. Bu devletin yıkılmasından (630) sonra, Sırtarduşlar ve Kutluklar da burayı başkent edindiler. Bölgeyi uzun bir dönem elinde tutan Uygur Devleti’nin yıkılmasının (840) ardından Ötüken’le ilgili inanışlar kısa sürede unutuldu.

  Göktürklerin egemenlik altında tuttuğu bölgelerde araştırmalar yapan arkeologlardan J. Schubert, 1957-61 arasındaki araştırmaları sonunda Ötüken kentinin yerini 47-48. kuzey paralelleri ile 97-98. doğu meridyenleri arasında, Hangay Sıradağlarının kuzey eteği ve Selenge (Selenga) Irmağı boyu olarak belirlemiştir.

  • 628 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 7 Mart 2018 Kategori : Sosyal Hayat.

  25 Eylül 1974 doğumlu… Yani 43 yaşında ölmüş… Allah rahmet eylesin

  • 820 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 26 Aralık 2017 Kategori : Genel.

  İyi Bir Çamaşırhane Nasıl Olmalıdır?

  1. Sıcak ve soğuk su musluklarıdan akan su, yumuşak olmalı,

  2. Suyun sıcaklığı, enaz 60° olmalı,

  3. Suyun miktarı, bir çamaşır makinesini 2 dakikada su seviyesi çizgisine kadar dolduracak kadar bol olmalı,

  4. Makineler otomatik değilse, zaman ayarlaması için el altında bir saat bulundurulmalı,

  5. Her çamaşır makinesinin üzerine işlemin nasıl yapıldığı yazılarak aşılmalı,

  6. Makinelerin içinde çamaşır parçalayarak çivi, iğne, sivri uçu madde ve yerinden çıkmış vida v.b. bulunup bulunmadığı her gün kontrol edilmeli,

  7. Makine kapaklarının sıkı kapanıp kapmadığına bakmalı,

  8. Su vanalarında sızıntı olup olmadığı kontrol edilmeli,

  9. Su seviyesi ölçülerinin doğruluğu her hafta kontrol edilmeli,

  10. Çamaşır makineleri, alabilecekleri kadar doldurulmalı,

  11. Bütün çamaşır yıkama işlerinin ne kadar zamanda tamamlandığı kontrol edilmeli,

  12. Santrifüje çamaşır konduğunda, üzerine örtü örtülüp kapağı sıkıca kapatılmalı

  13. Çamaşırların suyunun %50 sıkılması yeterlidir. 50 kg gelen kuru çamaşır yığını sıkıldığında 75 kg. gelmelidir.

  14. 100 kg. çamaşır için %1 oranından fazla ilaç kullanılmalı

  15. Ağartma suyunun ısısı, 65 dereceyi geçmemelidir.

  • 780 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 26 Aralık 2017 Kategori : Genel.

  İyi Bir Çamaşırhanenin Nitelikleri:

  – Aydınlık, yeterince ışıklandırılmış,

  – Havalandırma sistemli,

  – Zemini çabuk kuruyacak şekilde,

  -Tavanı basık değil, yüksek,

  -Sıcak – soğuk suyu devamlı akacak düzende

  – Araç ve gereçlerin rahatça sığabileceği büyüklükte olmalıdır.

  • 780 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 9 Aralık 2017 Kategori : Sözlük.

  Fetret;  Kelime anlamı olarak belirsizlik ve karışıklıktır. Türk devletlerinde taht kavgasıyla geçen döneme bu isim verilir.

  • 798 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 9 Aralık 2017 Kategori : Sözlük.

  Tekfur Bizans İmparatorluğu’nda vali görevini yapan yerel yöneticilere denir.

  • 984 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 5 Aralık 2016 Kategori : Genel.

  DİŞ HEKİMİ

  • Yaratıcı düşünmek
  • Ağır kokulu ortamlarda bulunmak
  • Estetik ilgiye sahip olmak
  • Elleri kullanmak
  • Şekil, şema, çizim yapmak
  • Fizik, kimya, biyoloji konularıyla ilgilenmek

  PİLOT

  • Makinelerle uğraşmak
  • Soğukkanlı olma, dikkatini belli bir noktada toplayabilme
  • El-göz işbirliği
  • Yüksek yerde bulunmak
  • Yönergeyi uygulamak
  • Yüksek ses ortamına alışık olmak
  • Başkalarıyla çalışmak


  • 2356 görüldü
  • 4 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 12 Ocak 2016 Kategori : Coğrafya.

  Güney Amerika’daki bozkırlara «pampa» denir. Bunların en ünlüsü, Arjantin’in orta kesiminde, güneyde Rio Negro’ya kadar uzanan geniş bir ovadır. Toprakları çok verimli olan Pampa’da kuraklık yüzünden ağaç yetişmez, bitki örtüsü yüksek otlardan ibarettir. Yalnız, sulama yapılırsa, çok iyi kalitede ürün alınabilir. Pampa’nın büyük bir kısmı Arjantin’in başlıca hayvantılık merkezlerinden biridir.

  • 1167 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 1 Ekim 2014 Kategori : Hayvanlar Alemi.

  Hemen hemen bütün kuşlar yuva yaparlar. Öteki hayvanlar arasında kendilerine temelli bir yuva yapanlar pek azdır. Kuşların yuva yapmaktan maksatları yavrularını yetiştirmektir. Bir iki çeşit kuştan başka bütün kuşlar yavrularını devamlı bir bakımla yetiştirirler.

  Kuş yuvalan çok çeşitlidir. Yuva yapımında kullanılan malzeme, yuvanın biçimi, büyüklüğü kuşun cinsine göre değişir. Kimi kuşlar birkaç çalı çırpıyı yere yığarak yuva yaparlar. Deniz kıyısında yaşıyan birtakım kuşların yuvası ise birkaç çakıl taşı ile biraz ottan ibarettir. Bazı kuşlar da yuva yapmazlar, kaya kovuklarına yumurtlarlar, yavrularını orada çıkarırlar, yavruları büyüyünceye kadar o kaya kovuğunu kendilerine yuva sayarlar.

  Ağaç kovuklarını kendilerine yuva edinen kuşlar da vardır. Ağaçkakanlar kurumuş ağaçları oyarak kendilerine yuva yaparlar. Birçok kuşlar ise, uzun emeklerle, çok ustalıklı yuvalar yaparlar. Bunlar insanı şaşırtacak düzgünlükteki yuvalarını içgüdüleriyle kurarlar.

  Kuşlardan çoğu yuvalarının çevresindeki belirli bir bölgeyi kendi yurtlan sayar. Bu bölge küçük de olabilir, büyük de. Bu, kuşların âdetlerine, yaşayışlarına bakar. Kuşlar yuvalarının çevresinde kendilerine yurt edindikleri bölgeye başka kuşları sokmazlar. Yabancı bir kuşun bu bölgeye girmek istemesi kavgaya yol açar. Deniz kıyısında yaşıyan kuşların yuvası birbirine çok yakındır, sınırları, kuşların yuvada otururken gagalarını en çok uzatabildikleri yere kadardır, onun dışına karışmazlar. Buna karşılık, kartalların yurt edindikleri bölgeler kilometrelerce uzağa kadar gider. Yuva yapmadan önce dişi kuş yurt edineceği bölgeyi seçer. Çok defa yuva yapmak için başka kuşlarla dövüşmek zorunda kalır.

  • 4839 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 30 Eylül 2014 Kategori : Sosyal Hayat.

  Slogan değil ama bu soru bana Nazım Hikmet’in bir şiirini aklıma getirdi. 🙂

  Bir silgi olsaydın
  Ne silmek isterdin?
  Hatalarını mı yoksa kötü anılarını mı?
  Kalem olsaydın kimi eklemek isterdin hayatına?
  Seni dinleyecek birini mi?
  Sana küçük mutluluklar yaşatanları mı?
  Yoksa her daim yanında olanları mı?
  Şimdi durup bir düşün,
  neler eklemek isterdin?
  neler silmek isterdin?
  Nazım Hikmet

  • 3774 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 15 Eylül 2014 Kategori : Hayvanlar Alemi.

  Hemen bütün balıkların erkeği, dişisi vardır. Yumurtlayarak ürerler. Kimi balıklarda da, erkek-dişi üreme organları aynı hayvandadır.

  Dişi balık, mevsimi gelince yumurtlar. Erkek balık da, bunların üzerine yumurtalarını bırakır. Hemen hiçbir balık, bundan sonra yumurtalarıyla da, yavrularıyla da ilgilenmez. Balık yumurtalarının, yavrularının düşmanları çok olduğu için, balıklar çok yumurta yaparlar. Çünkü, bunların çoğunu büyük balıklar yerler.

  Yani nesillerini devam ettirebilmek için çok sayıda yumurta bırakırlar çünkü ne kadar çok yumurta bıraksalar da bunların çok küçük bir kısmı yaşayabilme şansına sahip olacaktır. Tamamen doğanın dengesini koruma adına bir içgüdü ile yapılır.

  Bu yanıtı onaylayan : BALIK. on 15 Eylül 2014 . Bu şekilde 15 puan kazandı.

  • 4759 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma