Musiki's Profile
Çaylak
37
points

Sorular
9

Cevaplar
24

 • Çaylak Soruldu on 28 Haziran 2020 Kategori : Edebiyat / Dil Bilgisi.

  Dil, bir toplumun en önemli değeridir. Birleştirici ve varlık konusu olan bir dil olarak Türkçe’nin korunması gerekir. Bunun için eğitim alanında çalışmalar yapılması gerekir. Türk dilini yabancı dillerin etkisinden korumak için milletimize görevler düşmektedir.

  Günlük konuşma dilimizde kelime sayımızı yükseltmemiz gerekir. Çok fazla kitap okumamız gerekir. Yabancı kelimeler boykot etmemiz gerekir. Yabancı kelimeler her ne olursa olsun yazı dilinden ve konuşma dilinden çıkarmamız gerekir. Özellikle okullarda dil ile ilgili derslerin baraj olması çözüm olarak yeterli değildir. Kitap okuma alışkanlığının kazanılması ve Türkçenin tarihinin de anlatılması gerekmektedir.

  • 349 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 15 Nisan 2020 Kategori : İnkılap Tarihi.

  Osmanlı Demokrat Fırkası, Fırka-i İbad olarak da bilinir, II. Meşrutiyet döneminde kurulan siyasal parti.

  II. Meşrutiyet’in ilanından (1908) sonra İstanbul’a geçen, İttihad-ı Osmani Cemiyeti kurucularından İbrahim Temo yönetimi fiilen elinde tutan İttihat ve Terakki Cemiyeti ile uyuşmazlığa düşünce yeni bir fırka kurmaya girişti. Resmen 6 Şubat 1909’da kurulan Osmanlı Demokrat Fırkası, kısa bir süre sonra patlak veren 31 Mart Olayı (13 Nisan 1909) nedeniyle sağlıklı gelişme olanağı bulamadı. Bu girişime önce düşünsel düzeyde katılan Abdullah Cevdet, Mısır’da yayımlamakta olduğu İçtihad dergisi aracılığıyla ve partinin yayın organlarına yazılar yazarak desteğini sürdürdü, ayrıca 1911’e değin partinin ikinci başkanlığını üstlendi. Partinin önde gelen üyeleri arasında Fuad Şükrü, Ahmed Rıfat, Pertev Tevfik ve Bezmi Nusret (Kaygusuz) bulunuyordu. Parti programında ve yayın organlarında işçi haklan savunuluyor, reji idaresi ve yabancı şirketler sert biçimde eleştiriliyordu.

  Çok geçmeden İttihat ve Terakki’nin tepkisini çeken partinin çalışmaları iktidar yetkililerince önlenirken, İbrahim Temo’ya da siyasal yaşamdan ayrılması için baskıda bulunuldu. Hakimiyet-i Milliye, Hukuk-i Beşer, Genç Türk, Âzad, Selamet-i Umumiye gazetelerinin desteğine karşın önemli bir etki yaratamayan Osmanlı Demokrat Fırkası, 5 Aralık 1911’de yapılan genel kurulda Hürriyet ve İtilaf Fırkası’na katılma kararı aldı.

  • 418 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 21 Şubat 2020 Kategori : Coğrafya.

  tefenni
  BURDUR İLÇELER VE KÖYLER LİSTESİ
  TEFENNİ İLÇESİ HAKKINDA BİLGİ
  TEFENNİ BELDELERİ
  Beyköy – Hasanpaşa
  TEFENNİ KÖYLERİ
  Başpınar – Bayramlar – Belkaya – Çaylı – Eceköy – Karamusa – Sazak – Seydiler – Yaylaköy – Yeşilköy – Yuva – Yuvalak

  • 601 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 21 Şubat 2020 Kategori : Sözlük.

  “İncik” : 1. Baldır
  2. Bazı bölgelerde diz, ayak bileği, baldır veya kaval kemikleri

  “incik boncuk” : Değersiz ufak tefek süs eşyası

  “incik kemiği ” : Diz kapağından topuğa kadar olan kemik

  “incik yahnisi ” : İncik eti, yağ, soğan ve baharat kullanılarak hazırlanan bir tür tencere yemeği

  • 679 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 19 Şubat 2020 Kategori : Edebiyat / Dil Bilgisi.

  Osmanlı Devletinde Dil ve Edebiyat;

  Arap alfabesini kullanan Osmanlı Devleti’nde resmi dil Türkçe’dir. Bütün resmi kayıtlar Osmanlıca tutulmuştur.

  XV. yüzyıldan itibaren Osmanlı Türkçesi’nde Arapça ve Farsça sözcüklerin kullanımı artmıştır.

  Osmanlı padişahları şairleri desteklemişler ve kendileri de şiirle ilgilenmişlerdir. XVI. yüzyılda Osmanlı edebiyatı; divan edebiyatı, tasavvuf (tekke) edebiyatı ve halk edebiyatı olarak üç farklı alanda gelişme göstermiştir.

  Tanzimat Dönemi’nde Batı’nın etkisinde gelişen edebiyat daha çok tercüme eserlerle kendisini göstermiştir. XX. yüzyıl başında ise Osmanlı edebiyat anlayışı, milli bir nitelik kazanmıştır.

  Divan edebiyatında Baki, Fuzuli, Bağdatlı Ruhi, Nef’i, Nabi, Nedim; halk edebiyatında Karacaoğlan, Köroğlu, Pir Sultan Abdal; tasavvuf edebiyatında Hacı Bayram Veli, Eşrefoğlu Rumi, Kaygusuz Abdal adlarını günümüze kadar ulaştıran eserler meydana getirmişlerdir.

  • 378 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 27 Ocak 2020 Kategori : Sözlük.

  Efrat : 1. Bireyler, fertler
  2. Erler, erat
  “Efrattan bedel alınıp alınmayacağına dair merkezden emir gelmişti.” – Y. K. Karaosmanoğlu
  efradını cami, ağyarını mâni : “ne eksik ne fazla, eksiği artığı olmayan” anlamında kullanılan bir söz
  kura efradı : Kura neferleri

  • 584 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 15 Kasım 2018 Kategori : Müzik.

  Süper çok güzelmiş

  • 10618 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 15 Kasım 2018 Kategori : Atatürk.

  Muhteşem olmuş…

  Bu yanıtı onaylayan : Darqalne. on 12 Mayıs 2020 . Bu şekilde 15 puan kazandı.

  • 739 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 2 Eylül 2017 Kategori : Biyoloji.

  uzun kemikler arasında yer alan eklemler en hareketli eklemlerdir.

  • 3598 görüldü
  • 4 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 22 Haziran 2017 Kategori : Müzik.

  Paul McCartney bir köpek aşığı ve hayvan aktivistiydi. Bu sebeple köpek doğru yanıt…

  • 2062 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
  • 2062 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Sözcü gazetesinde gördüm hangi yıl saat kaçta açıklanmış diye sırlamışlar. En geç saat bu sene oldu.

  2010YGS =10:30
  2011YGS =14:00
  2012YGS =06:00
  2013YGS =15:20
  2014YGS =16:20
  2015YGS =13:00
  2016YGS =08:30

  • 2178 görüldü
  • 10 cevap
  • 0 oylanma
 • OSYM’den açıklama gelmiş… Yoğun bir veri girişi varmış ve bu uzun sürüyormuş o sebeple veri girişi biter bitmez açıklanacakmış.

  • 2178 görüldü
  • 10 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 27 Ekim 2016 Kategori : Sanat.

  Fransız heykeltraş Isidore Bonheur tarafından yapılmıştır.

  • 1495 görüldü
  • 4 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 15 Ağustos 2016 Kategori : Özel Günler.

  ANNE YÜREĞİ

  Dokuz ay karında
  Kim gezdirdi
  Ak sütünü esirgemeden
  Helaliyle kim verdi
  Ben uyurdum derin derin
  O sıcaklığımı hissederdi Anne yüreği taş değil
  Annem bana muhtaç değil
  Dün gece yine
  Gördüm rüyamda
  Titredim uyandım
  Terledim bir anda
  Gözlerim dolu dolu oldu
  Şişti ağlamaktan

  Anne yüreği taş değil
  Annem bana muhtaç değil

  Ben yalnızlığımı düşündüm
  Onu aradım hep yanımda
  Hayali geldi gözlerime
  Aradım bulamadım yok idi
  Göçüp gitmişti fani alemden

  Anne yüreği taş değil
  Annem bana muhtaç değil

  Bir parçam canım kanım
  Topraklarla kuçaklaştı
  Ben varlığını arar durur iken
  Annem benden uzaklaştı
  Okuyorum kabrinde
  Vardığımda her zaman Fatiha
  Akıyor her damla göz yaşlarım
  Karışıyor kara toprağa

  Anne yüreği taç değil
  Annem bana muhtaç değil

  Nafiz YILMAZ

  • 1500 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma