nezaman's Profile
Çaylak
102
points

Sorular
36

Cevaplar
32

 • Çaylak Soruldu on 6 Nisan 2020 Kategori : Sağlık.

  epttavm sitesi üzerinden maske siparişi sistemi çökmüş. e-devlet üzerinden yapacaklarmış… Bakalım e-devlet buna dayanabilecek mi?

  • 1120 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 29 Şubat 2020 Kategori : Bitki ve Bahçe.

  Hıyarşembe doğru cevap

  • 2012 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 9 Şubat 2020 Kategori : Sözlük.

  “İstikbal” load=”hide”]1. Gelecek
  “O kadar fırtınalı bir maziden sonra istikbalde söneceğinize inanmaktan uzağım.” – Y. K. Beyatlı
  2. Karşılama
  “Salih Paşa’ya, uğrayacağı iskelelerde mutantan istikballer yapılması hakkında talimat verilmişti.” – Atatürk
  “istikbal etmek ” load=”hide”]karşılamak
  “Vuslat, sofada misafirleri istikbal etti.” – H. R. Gürpınar

  • 338 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
  • 212 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 26 Kasım 2018 Kategori : Ne Zaman.

  1 Haziran 2019 tarihinde olacak.

  • 491 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 2 Ekim 2018 Kategori : Bitki ve Bahçe.

  Toprak solucanları, toprağa su ve hava girmesini sağlayan büyük yuvaları kazarlar. Bu erozyonun durdurulmasına yardımcı olur ve suyun ve havanın bitkilerin köklerine inmesine izin verir.  Solucanlar ayrıca bitki köklerinin toprağa ve yeni alanlara daha kolay hareket etmesine yardımcı olur.

  • 522 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 1 Ekim 2018 Kategori : Felsefe.

  Nous, Eski Yunan felsefesinde, zihin ya da usdur. İlk kez Anaksagoras tarafından kullanılan terim zihinsel kavrayış ve sezgisel düşünce yetisi anlamlarını içerir. Daha dar bir kullanım içinde sonsuz tözlerin ve ilk ilkelerin kavranmasıyla ilgilidir. Bazen en yüksek ya da ilahi zihin ile de özdeşleştirilir.

  • 543 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 1 Ekim 2018 Kategori : Felsefe.

  Noumenon, Immanuel Kant’a göre, kavranabilir dünyanın sınırları içinde, kategorilerin uygulanamadığı “kendinde şey”i (ding an sich) ifade eden terimdir. Algılanabilir dünyanın sınırları içinde yer alan yalın duyu verisi phainomenon’un (fenomen) karşıtıdır. Noumenon düşünülür (kavranabilir) dünyanın içeriğini taşırsa da saf us ancak fenomenleri bilebilir. Ama insan noumeon’lar dünyasının bütünüyle dışında değildir, çünkü pratik us özgürlük. Tanrı ve ölümsüzlüğü içeren noumenon’lar dünyasıyla anlam kazanır.

  Kant kendisini bu konuda eleştirenlere karşı fenomenler dünyasının gücün ifadesi olduğunu ve bu gücün kaynağının ancak noumenon’lar dünyası olabileceğini vurgulayarak noumenon’un mutlak gerçekliğini ısrarla savundu.

  • 491 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 30 Ağustos 2018 Kategori : Mitoloji.

  Altis, Eski Yunan dininde Zeus’a adanmış kutsal koruluk, Olympia çevresindeki kutsal yöre. Kenarları 183 m’den fazla, düzgün olmayan bir dörtgen biçimindeydi. Kronion’a (Kronos Tepesi) dayanan kuzey tarafı dışında, surlarla çevriliydi.

  İçinde Zeus’ un karısı Hera’nın tapınakları, başlıca sunak ve adak yerleri, çeşitli Dor kentlerinin yaptırdığı küçük hazine daireleri ve hemen yakında yapılan Olimpiyat Oyunlan’nın yönetim binaları yer almaktaydı. Kutsal alanın dışında da stadyum, hipodrom, hamamlar ve ziyaretçiler için kalacak yerler bulunmaktaydı.

  • 580 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 9 Ağustos 2018 Kategori : Biyografi.

  Alexander Paterson; (d. 20 Kasım 1884, Bowden, Cheshire – d. 7 Kasım 1947, Londra, İngiltere), ıslahevlerinde uygulanan Borstal sistemini geliştirmiş İngiliz cezabilimcidir. 1947’de “sir” unvanı almıştır.

  1922-47 arasında cezaevi müdürü olarak görev yaptı. Daha önce ıslahevinden tahliye edilen çocuklarla çalışarak bu kurumların sorunlarını yakından tanımıştı. Sıradan cezaevlerinden seçilecek 16-21 yaşlarındaki gençlere, bu amaçla oluşturulmuş kurumlarda ıslah edici bir program uygulanmasını savunuyordu. Borstal sistemi aslında 1902’de, Borstal’da (Kent) Sir Evelyn Ruggles-Brise tarafından ortaya atılmıştı. Paterson’ın getirdiği yeniliklerden biri ev sistemiydi. Bu sistemde suçlu çocuklar gruplar halinde evlerde yaşıyor, her evde, gerekli eğitimden geçmiş bir kâhya ile görevliler örnek davranışlarla çocukları yönlendirmeye çalışıyordu. Bir başka yenilik ise çocukları zor ama ilginç çalışmalara, genişletilmiş öğretim ve spor etkinliklerine yönelten eğitim programıydı. Paterson, ıslahın çocuğu değişmeye zorlamak değil, onun içinde bir değişme isteği uyandırmak olduğunu vurgulamıştı.

  • 458 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 9 Ağustos 2018 Kategori : Sözlük.

  Pater Patriae (Latincede “ülkenin babası”), Roma’nın efsanevi kurucusu Romulus’a yakıştırılan unvandır. İlk biçimi parens urbis Romanae’ydi (Roma kentinin babası). İÖ 390 dolaylarında kenti Galyalılardan geri alarak yeniden kuran Marcus Furius Camillus’a, IÖ 1. yüzyılda da Senato kararıyla Cicero ve Julius Caesar’a verildi. Sonraları Roma imparatorlarının çoğu için kullanıldı. ABD başkanı George Washington gibi, bağımsızlık mücadelelerine önderlik etmiş çeşitli Batılı devlet adamları da bu unvanla anılır.

  • 512 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 9 Ağustos 2018 Kategori : Biyografi.

  William Paterson; (d. Nisan 1658, Tinwald, Dumfries – ö. 22 Ocak 1719, İskoçya), İngiltere Merkez Bankası’nın kuruluşuna öncülük eden İskoçyalı tüccar ve girişimcidir.

  Tüccar Terziler Birliği’nin üyesi olan Paterson 1694’te, Londralı tüccarların uzun süredir istedikleri bir kurum olan İngiltere Merkez Bankası’nı kurdu. Ertesi yıl, banka politikasına ilişkin bir anlaşmazlık nedeniyle yöneticilik görevinden ayrıldı. Londra’da İngiltere Merkez Bankası’na rakip bir banka kurma girişiminin başarısızlığa uğramasının ardından Panama Kıstağı üzerindeki Darién’de bir ticaret kolonisi oluşturmak için çalışmaya başladı. Bu amacını gerçekleştirmek için, yeni yatırım alanları arayan bir grup İskoç ve İngiliz tüccarın yardımıyla, Afrika ve Hint Adalarıyla ticaret yapan bir kumpanyanın kurulmasına yasal dayanak sağlayan yasayı 1695’te İskoçya Parlamentosu’ndan geçirtmeyi başardı.

  Ama kumpanyanın fonlarını kendi çıkarı için kullandığı yolunda söylentiler ortaya atılınca, yeterli kanıt bulunamamasma karşın kumpanyadan uzaklaştırıldı 1698’de kumpanyanın Darién’e düzenlediği sefere kendi adına katılan Paterson bu sefer sırasında servetinin büyük bölümünü yitirdi. Ölümünden kısa bir süre önce, gezide uğramış olduğu zararlar için İngiliz hükümeti Paterson’a tazminat ödedi

  • 436 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 9 Ağustos 2018 Kategori : Biyografi.

  Kenneth Patchen;  (d. 13 Aralık 1911, Niles, Ohio – ö. 8 Ocak 1972, Palo Alto, California, ABD), deneysel şiirleriyle tanınmış şair, romancı, ressam ve grafikerdir.

  Gençliğini gezerek, sık sık öğrenimine ara verip çeşitli işlerde çalışarak geçirdi. Collected Poems (1968; Toplu Şiirler) en önemli şiir kitabı sayılır. Romanları arasında da The Journal of Albion Moonlight (1941; Albion Ay Işığı Güncesi), Memoirs of a Shy Pornographer (1945; Utangaç Bir Pornografi Yazarının Anılan) ve. See You in the Morning (1948; Sabaha Görüşürüz) yer alır. Oyunlar da yazan Patchen’ın tüm yapıtlarında yüksek bir idealizm, şiddete duyulan tiksinti, Amerikan düşüncesine aykırılık ve dindışı dünyanın maddeciliğinin yarattığı şaşkınlık görülür.

  • 457 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 9 Ağustos 2018 Kategori : Tarih.

  Paşa sancağı, Osmanlı eyalet merkezlerine verilen addır.

  Eyaletin yönetiminden sorumlu olan beylerbeyi paşa sancağının da en büyük mülki ve askeri amiriydi. Sefere ya da uzun süreli bir başka göreve gitmesi durumunda paşa sancağının yönetimini mütesellime bırakırdı. Paşa sancağındaki önde gelen görevliler kapı kethüdası, tımar defterdarı, hazine kethüdası ve tezkireciydi. Beylerbeyinin başkanlığında toplanan ve bu görevlilerden oluşan kurula eyalet divanı ya da paşa divanı denirdi. Eyaletteki tımarlarla ilgili sorunlar bu divanda görüşülür, eyalet halkından gelen şikâyetler dinlenirdi. Beylerbeyi paşa sancağında, eyaletinin özelliğine göre sanca, sekban, levent, tüfekçi, deli denen kolluk ve başıbozuk birlikleri bulundururdu. Sayıları bazen 3-4 bini bulan bu milis kuvvetlerinin giderleri ve maaşları, paşa sancağı ile öteki sancaklardan ayrılan haslar, tekâlif-i örfiye türünden vergi gelirleriyle karşılanırdı. Yönetimine getirildiği eyaletin paşa sancağına özel kolluk kuvvetleriyle giden beylerbeyleri, başka bir yere atanması durumunda da bu kuvvetleri ve hizmetlileri yanında götürürdü. Beylerbeyinin paşa sancağına gittiğinde atama fermanını halkın önünde okutması ve paşa sancağı kadısına, mahkeme siciline işletmesi gerekirdi.

  Tanzimat döneminde yarı merkeziyetçi ve tımar esasına dayalı eyalet sistemi yerine vilayetler oluşturuldu. Vilayetin yönetildiği merkeze de makarr-ı vilayet adı verildi.

  • 460 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 9 Ağustos 2018 Kategori : Genel.

  Pasyans, tek kişilik iskambil oyunudur. En yaygın oynanan iskambil oyunudur. Öteki iskambil oyunlarının hepsinin toplamından daha çok çeşidi vardır. Çoğunlukla bir ya da iki desteyle oynanır. Eldeki kâğıtların belirli kurallara göre açılmasına ve önceden belirlenmiş bir kombinezon oluşturacak biçimde dizilmesine dayanır. Bu kombinezonlarda kâğıtlar büyükten küçüğe doğru, genellikle papaz, kız, vale, onlu, dokuzlu, … ikili, birli biçiminde sıralanır. Bazı oyunlarda ise birli (as) papazdan üstündür. Örneğin kâğıtların yedi sütun oluşturacak biçimde dizildiği Klondike oyununda öbür kâğıtlar ancak asın üstüne dizilebilir. Belki de en popüler pasyans olan Canfield’de birli papazın üstüne konur, onu ikili, üçlü … izler. Kâğıtların papazla açıldığı ve yedi sütun olarak dizildiği bir pasyans çeşidi Türkiye’de iskambil falı olarak bilinir. Falın açılması halinde, önceden tutulmuş bir niyetin yerine geleceğine inanılır.

  • 938 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma