rus's Profile
Çaylak
90
points

Sorular
22

Cevaplar
27

 • Çaylak Soruldu on 24 Ekim 2018 Kategori : Bilim.

  Maddelerin işlenmiş hali cisimdir. Her cisim bir madde olduğu halde her madde bir cisim değildir.

  Maddeye örnekler
  Tahta
  Çimento
  Demir
  Ağaç
  Cam
  Yün
  Tüm cisimler

  Cisime örnekler
  Çatal
  Bardak
  Tava
  Kazak
  Kalem

  • 848 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 16 Ağustos 2018 Kategori : Hamilelik.

  Aşerme, gebeliğin ilk aylarında kadınların yiyecek, içecek vb maddelere duydukları aşırı istek ya da tiksintidir. Aşerme genellikle olmayacak şeyleri, mevsimi olmayan sebze ve meyveleri, türlü yemekleri istemek, sabun, kireç, sıva yemek, kömür çiğnemek biçiminde görülür. Halk inancına göre aşeren kadın arzuladığı şeyi yiyip içemezse çocuğu sakat doğar; gizlice bir şey alırken elini vücudunun neresine sürerse çocuğun orasında leke olur. Aşermeyle ilgili inanç ve söylentiler arasında, “çocuk batında oynadığı zaman anne elma yerse çocuk kırmızı olur”, “tatlıya aşeren oğlan, acıya aşeren kız doğurur”, “aşerenin yediği şeye göre çocuğu aptal, zeki, âlim olur” gibi şeyler sayılabilir. Genellikle gebeliğin ilk dört ayında görülen aşerme, bazen doğuma değin sürer. Aşerme aslında, gebelik nedeniyle koku alma duyusu ve iştahtaki değişmenin bir sonucudur.

  • 626 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 16 Ağustos 2018 Kategori : Mitoloji.

  Aşera, batı Samilerin eski tanrıçası, en üstün tanrının eşidir. Tam adının “Denizde Yürüyen Kadın” olduğu sanılmaktadır. Ama “Kutsallık” ya da yer yer Elat (Tanrıça) olarak da adlandırılırdı. Ugarit (bugün Ras Şamra) metinlerine göre El’in eşiydi ve ondan yetmiş tanrı doğurmuştu. Bütün Suriye ve Filistin’de Aşera’ya Ana Tanrıça olarak tapınılırdı. Ama (günlük tapınmada çoğu zaman El’in yerini alan) Baal’in eşi olarak da kabul edilir ve o zaman Baalat diye anılırdı. Eski Ahid’de aşera sözcüğü, yalnız tanrıçayı anmak için değil, aynı zamanda bu kültle ilgili ağaçtan bir putu tanımlamak için de kullanılırdı.

  • 623 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 16 Ağustos 2018 Kategori : Biyografi.

  Ashikaga Tadayoshi; (d. 1306, Japonya – ö. 13 Mart 1352, Kamakura, Japonya), yönetici ve askerdir. 1338’den 1573’e değin Japonya’ ya egemen olan Aşikaga şogunluğunun kurucusu, ağabeyi Aşikaga Takauci’nin pek çok zaferinin hazırlayıcısıdır.

  Takauci, 1333’te kuvvetlerini İmparator Go-Daigo ile birleştirdiğinde, Tadayoshi de imparatorluk kuvvetlerinin önde gelen komutanlarından biri oldu, 1335’te imparatorluğa karşı ayaklandı. Tadayoshi’nin yaygın bir destek kazanmayı başarması üzerine Takauci de ona katıldı ve başkaldıran orduların komutasını devralarak 1338’de imparatorluk başkenti Kyoto’yu ele geçirdi. İmparator Yoşino Dağlarına kaçtı. Takauci de, Kyoto’da kendisini şogun olarak atamayı kabul eden yeni bir imparatoru tahta çıkarttı.

  Takauci, devlet yönetiminde becerikli olamayınca, hükümet yönetimini 10 yıla yakın süre Tadayoşi üstlendi. Ama zamanla, Takauci’nin en yakın yardımcılarıyla Tadayoshi arasında düşmanlık başgösterdi ve Tadayoshi, Yoşino çevresinde halen hükümdarlığını sürdürmekte olan Go-Daigo’nun yandaşları arasına katıldı. Tadayoşi’nin kuvvetleri kısa zamanda başarı gösterdiler, ama kaynaklan sınırlıydı. Sonunda Tadayoshi, Takauci’ye tutsak düştü. Kamakura’da hapsedildi ve büyük bir olasılıkla zehirlenerek öldürüldü.

  • 476 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 16 Ağustos 2018 Kategori : Biyografi.

  Ashikaga Yoshimitsu; (d. 25 Eylül 1358, Kyoto – ö. 31 Mayıs 1408, Kyoto), büyükbabası Ashikaga Takauci’nin (1305-58) 1338’de kurduğu Aşikaga şogunluğunun siyasal istikrarını sağlayan şogundur.

  1368’de şogun ilan edilen Yoshimitsu imparatorluk bürokrasisi içinde etkin görevler üstlendi. Kyoto’da ayrı bir yönetim kuran Takauci’nin böldüğü imparatorluğu 1392’de yeniden birleştirdi.

  Kırsal kesimde yeteri kadar güçlü değildi, bazı yerel savaşçı gruplarının ayaklanmalarıyla karşılaştı. 15. yüzyıl başlarında korsan gemileriyle Çin kıyılarını yağmalayarak ticareti engelleyen güneybatıdaki feodal beyleri denetim altına almayı başardı. Çin’le ticaretin yeniden başlaması Japonya’da 1392’de Yoshimitsu ile başlayan ve 75 yıl süren kültürel rönesans için simgesel bir anlam taşıyordu. Yoshimitsu döneminde gösterişli bir saray yaşantısı vardı ve yüksek görevler Zen Budacı rahiplere verilirdi. Bu dönemde birçok görkemli tapınak ve saray inşa edildi. Bunların en ünlüsü 1394’te oğlu yararına tahttan çekildikten sonra Yoshimitsu’nun Kyoto’nun kuzeybatı eteklerinde yaptırdığı Kinkakuci’dir (Altın Tapınak).

  • 512 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 23 Eylül 2017 Kategori : Sözlük.

  Niyobyum elementinin eş anlamlısı Kolumbiyum’dur.

  • 720 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 20 Eylül 2017 Kategori : Genel.

  Hareketli varlıklar:
  İnsanlar
  Hayvanlar (kedi, köpek, kaplumbağa, karınca, at, eşek vb. tüm hayvanlar)
  Bitkiler, ağaçlar (güneşe yönelir,  büyürler vb.)

  Hareketsiz Varlıklar:
  Binalar
  Koltuk
  masa
  sehpa
  trafik lambaları
  yollar
  Arabalar , Uçaklar, Bisikletler vb. insanlar tarafından hareket ettirildiğinden hareketsiz varlıklardır.

  • 3681 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 13 Eylül 2017 Kategori : Coğrafya.

  Türkiye Kuzey Yarımküre’dir. Tam konumu ise,

  Kuzey Yarımküre

  36-42 derece kuzey enlemleriyle 26-45 derece doğu boylamları arasında yer almaktadır.

  • 1215 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 13 Eylül 2017 Kategori : Mühendislik.

  Nomogram, ölçeklenmiş doğrular ya da eğrilerden oluşan ve iki ya da daha çok değişkenli bir fonksiyonun değerinin kolaylıkla bulunmasını sağlayan hesaplama grafiğidir. Mühendislikte, sanayide, doğa bilimlerinde ve fiziksel bilimlerde yaygın biçimde kullanılır.

  En yalın ve en yaygın nomogram türü ölçeklenmiş üç paralel doğrudan oluşur. Doğrulardan ikisi üzerinde değişkenlere (verilen değerlere) karşılık gelen noktalar birleştirilir ve bu doğru uzatılarak üçüncü doğruyu kesmesi sağlanırsa bu kesişme noktası aranan fonksiyon değerini verir.

  Bazı nomogramlarda bu üç doğru N harfi biçiminde düzenlenmiştir; bazı nomogramlarda ise ölçeklenmiş eğrilerden yararlanılır.

  • 2237 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
  • 2559 görüldü
  • 12 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 26 Ekim 2016 Kategori : Spor.

  Sportif kas yaralanmalarından korunmada ve yaralanmanın tedavisinden sonra masaj bir rol oynamaktadır. Masaj, kasları maksimum çalışmaya hazırlamakta ve kas yaralanmalarından korumaktadır. Ayrıca, antrenman veya yarışma sonrası oluşan yorgunluk verici maddelerin kas hücrelerinden daha süratli uzaklaşmasına yardım eder. Masajın fizyolojik etkileri şunlardır:

  a. Kan ve lenf dolaşımını düzenler: Burada refleks yoluyla arteriol (küçük atardamar) ve kapillerin genişlemesini sağlamak suretiyle aktif rol oynar. Venlerin (toplardamarlar) boşalmasına yardımcı olmak suretiyle de mekanik olarak görev yapar.

  b. Uyarma ve sakinleştirme yoluyla sporcunun sübjektif olarak daha İyi hissetmesini sağlar.

  • 1129 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 26 Ekim 2016 Kategori : Sağlık.

  Kas kemikleşmesi genelde sporcularda M. Quadriceps femoris (dört başlı uyluk kası) ile kalça adduktörlerinde (bacağın içeriye doğru kapanması) görülür.

  • 960 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 26 Ekim 2016 Kategori : Sağlık.

  Kas kemikleşmesi aşağıdaki nedenlerden oluşur:

  a. Tam iyileşmemiş kas yaralanmasına yüklenilme.

  b. Nedbe oluşmasını önleyecek ilâçların o dönemde lokal olarak kullanılması.

  c. Kas zorlanmasına ve kanamalara neden olabilecek şekildeki masajlar, yanlış masaj.

  • 1172 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 26 Ekim 2016 Kategori : Sağlık.

  Kas kemikleşmesi gizli kas yaralanmalarının istenmeyen sonuçlarından biridir: Burada bir kas yaralanmasının, çeşitli nedenlerle tam olarak tedavi edilmemesi sonucu kas içinde kemiğe benzer bir yapı oluşur. Kısaca iyi tedavi edilmemiş kontüzyon ve hematomun sık rastlanan bir komplikasyonudur. Bu da kasın ait olduğu eklemde ağrı ve çalışma bozukluğuna yol açması demektir.

  • 2204 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 26 Ekim 2016 Kategori : Sağlık.

  Kas gerilmesinde her zaman geri dönüşü olan (reversibl) bir işlevsel kas yaralanması söz konusudur. Bu noktada anî eksantrik (kasın boyunun uzadığı) kas faaliyeti sırasında, elâstikiyetin sınırına gelinen fakat bu sınırın aşılmadığı bir durum söz konusudur.

  Sınırın aşıldığı noktada artık kas gerilmesinden söz edilemez, kas zorlanması veya parsiyel kas yırtılmasından söz edilir. Kas gerilmesi kas liflerine paralel meydana gelir. Özellikle de kas, tendon bağlantı bölgelerine rastlar.

  • 1207 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma