semikler's Profile
Bilgili
577
points

Sorular
56

Cevaplar
239

 • Açık Tohumlular; (Lat. Gymnospermae).

  Tohumlu bitkilerin iki alt grubundan biridir. Öbür grup olan Kapalıtohumluların tersine, bunlarda tohum taslakları ve tohum taslaklarından oluşan tohumlar megasporofillerin üzerinde açıktadır. Kapalıtohumlularda bu organlar megasporofillerin oluşturduğu bir odacık içerisindedir.

  Açık tohumlularda erkek ve dişi organ ayrı çiçekler üzerindedir. Çok seyrek olarak er-dişi olanlara rastlanır. Açık tohumlularda çiçekler spiral biçiminde dizilerek kozalaklar oluştururlar. Örtü yaprakları ya yoktur ya da az gelişmiştir. Açık tohumlu bitkiler çoğunlukla odunsu ve ağaçsıdır. Kapalı tohumlular ise hem otsu hem de odunsudur. Açıktohumluların göze hemen çarpan en önemli özelliği, uzun ömürlü kışın dökülmeyen yeşil yapraklı olmasıdır. Birçok türü olan bu grup, günümüzden 220 milyon yıl öncesinin Mezozoik çağda yeryüzü bitki örtüsünün büyük bir bölümünü oluşturdu. Günümüzde eskiye oranla sayıları azalmış olmakla birlikte özellikle çam, porsuk gibi ağaçlar türlerini sürdürmektedir. Açık tohumlular grubu oldukça ilginç bazı türleri içerir. Kız saçı adıyla bilinen gruptan ginko biloba türü Çin’de tapınaklar yöresinde kaldığından mabet ağacı olarak adlandırılır. Özellikle yürek biçimli, paralel damarlı yapraklarıyla ilginç bir görünümdedir. Bir başka grup da Gnetalesler’dir; bu grupta ilginç bir tür de Welwitschia mirabilis adı verilen, uzun süreli ömrünü yalnız iki yaprakla sürdüren çöl bitkileridir.

  Açık tohumlulardan sago palmiyesi grubu da palmiyelere benzeyen yapıları ve sert yaprakları ile oldukça değerli süs bitkileridir. Yapraklarını dökmezler ve uzun ömürlüdürler. Açık tohumluların en yaygın grubunu Kozalaklılar oluşturur. Özellikle soğuk iklim bölgelerinde yaygın biçimde yer alırlar; çamlar ve porsuk bunlar içinde en fazla tanınanlardır. Kereste ve reçine olanaklarıyla değer taşırlar.

  • 532 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 17 Şubat 2020 Kategori : Uzay.

  Castor

  Castor, İkizler (Gemini) Takımyıldızının ikinci parlak yıldızıdır.

  Görünen parlaklığı 1.6 kadir, tayf türü AO olup 45 ışık yılı uzaklıktadır. Küçük teleskoplarla çift yıldız olarak görülür; gerçekte her biri kendi aralarında tayfsal çift olan 3 tane çift yıldızdan oluşan çoklu bir sistemdir. Birleşen çiftlerinden ikisi daha yakındır. Üçüncü bileşen ise, bunlara göre 16 kez daha uzaktadır. Sistem, ortak çekim merkezi çevresinde 340 yıllık bir dolanma dönemine sahiptir.

  • 383 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 22 Ocak 2020 Kategori : Sözlük.

  Operasyon : 1.Dizi eylem
  2. Güvenlik güçlerince suçluların yakalanması için düzenlenen dizi eylem
  “Operasyonu başlatacak işareti ondan bekliyoruz.” – A. Ümit
  3. Ameliyat
  “Hasta küçük bir operasyonla sağlığına kavuştu.”

  Operasyon (Tıp Terimleri Kılavuzu) : İşlem, ameliyat

  operasyona çıkmak : harekât gerçekleştirmek

  • 472 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 21 Ocak 2020 Kategori : Şiir.

  RÜYA

  Uykuda bir çiftçi dedi; ekmeğini kendin yap!
  Artık seni besleyemem şu toprağı sürüp ek.
  Çulha dedi; Ben yapamam ne elbise ne gömlek.
  Irgat dedi; İşleyemem senin için ben esvap.
  Birde baktım, etrafımda kimseler yok çekilmiş,
  Tek kalmışım bir başıma ne yapayım şimdi ben.
  Böyle dağ sırtında düşünürken, öteden,
  Ne göreyim ta karşımda bir de aslan dikilmiş.

  Birden bire uyanarak pencereden bakındım.
  Gün açılmış, herkes işler insanlara yakındım.
  Ne hoştu o tezgah sesi, o sürülen tarlalar.
  Artık gönlüm rahatladı, anladım ki olmaz;
  Herkes lazım birbirine, kimse yalnız kalamaz…
  O zamandan beridir ki; insanlara meylim var.

  Ali Ulvi Elöve

  • 671 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 21 Şubat 2019 Kategori : Coğrafya.

  Kar tanelerinin kristal yapıları birbirinden farklıdır. Kar kristallerinin hepsi altı köşelidir. Bilim adamlarının sürdürdüğü çalışmalar neticesinde mikroskopla büyütülen kar taneleri üzerinde yapılan araştırmalarda, kristal yapıları birbirinin aynı olan iki kar tanesine rastlanmamıştır.

  Kar kristalleri üzerinde ilk araştırmaları yapan araştırmacı Wilson Bentley, elli yıl boyunca kar kristalinin 6000 fotoğrafını çekmiştir.

  • 681 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 31 Ocak 2019 Kategori : Coğrafya.

  Atmosferin Etkileri

  • Atmosfer canlı yaşamı için gerekli olan gazları bulundurur ve yaşamın devamlılığını sağlar.
  • Güneş’ten gelen enerjinin hızla uzaya yansımasını engelleyerek sıcaklığı dengeler.
  • Güneş ışınlarının dağılmasını sağlayarak, Güneş’i doğrudan görmeyen yerlerin de aydınlık olmasını sağlar.
  • Hava akımları sayesinde enerji fazlasının olduğu yerlerden enerji noksanının olduğu yerlere enerjinin taşınmasını sağlar.
  • Gündüzleri aşırı sıcak, geceleri aşırı soğuk olmasını engeller.
  • Güneşten gelen zararlı ışınları tutar. Sesi iletir.
  • iklim olayları meydana gelir.
  • Uzaydan gelen göktaşlarının parçalanmasını sağlayarak yere ulaşmasına engel olur.
  • 661 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 28 Eylül 2018 Kategori : Coğrafya.

  KATEGORİ 1 yani amerikadaki kasırgalara göre en hafifi…. AMa kategorilendirilmeyen bir kasırga bence büyük bir yıkım falan olmayacak.

  • 570 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 26 Eylül 2018 Kategori : Bilim.

  Paradoxides üyelerinin iyi gelişmiş olan baş bölümünün yanlarında, uzunluğu türlere göre değişen sivri uçlu dikenler bulunur. Kuyruk bölümü az gelişmiş, gövde bölütleri belirgindir. Bazı türlerde uzunluk 45 cm’ye ulaşır. Kılavuz fosil olarak kullanılan Paradoxides üyeleri kayaç katmanlarında Orta Kambriyen Dönemin belirlenmesine yarar.

  • 568 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 16 Temmuz 2018 Kategori : Biyografi.

  Ali Mümtaz Arolat;  (d. 23 Temmuz 1897, İstanbul – ö. 4 Eylül 1967, İstanbul), şairdir. Mekteb-i Sultani’de (Galatasaray Lisesi) okurken gönüllü olarak I. Dünya Savaşı’na katıldı. Savaş sonrasında öğrenimini ticaret lisesinde tamamladı, bankacılık yaptı. Şair (1918-19) ve Nedim (1919) dergilerinde yayımladığı ilk şiirlerinde “Seza” takma adını kullandı; kendini Mütareke dönemi edebiyat çevrelerine kabul ettirdi. Yeni Mecmua’da, Milli Mecmuamda, özellikle de Dergâh’ta (1921-22) “Ali Mümtaz” adıyla çıkan ürünlerinde gelişme gösterdi; Yahya Kemal onu “yeni bir zevk ve tahassüs” getiren sanatçılar arasında saydı. Ali Mümtaz Arolat şiirlerini Bir Gemi Yelken Açtı adlı kitabında (1926) topladı. Hececi şairlerden etkilendi. Daha sonra serbest ölçüyle de yazdı. Uzun bir suskunluk döneminin ardından Hayal İkliminden Dönen Diyor ki’yi (1960) yayımladı.

  • 652 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 25 Mayıs 2018 Kategori : Dini Bilgiler.

  .Fıtır Sadakası (Fitre)

  , Borcundan ve asli ihtiyaçlarından başka belirli bir miktar parası veya malı olan bir müslümanın fıtır sadakası vermesi vaciptir. Fıtır sadakasının vacip olması için zekâtta olduğu gibi malın üzerinde bir yıl geçmesi ve artıcı nitelikte olması şart değildir.

  Fitre, Ramazan ayında fakirlere verilen bir sadakadır. Bayramdan önce verilmesi iyi olur. Dini ölçülere göre bir müslümanın, hem kendisi için hem de ergenlik çağına gelmemiş olan (aynı zamanda geliri olmayan) çocukları için fitrelerini vermesi vaciptir. Zekâtın verildiği tüm kişilere fitre verilebilir.

  • 702 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 25 Mayıs 2018 Kategori : Dini Bilgiler.

  Zekât Kimlere Verilmez

  Kişi bakmakla yükümlü olduğu aşağıda belirtilen kimselere zekât veremez.

  Eşine
  Babasına
  Annesine
  Dedesine
  Ninesine
  Oğluna
  Kızına
  Torununa

  • 625 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 25 Mayıs 2018 Kategori : Dini Bilgiler.

  Zekatın anlam ve önemi

  Zekât İslâm’ın beş şartından olup zengin müslümanların yılda bir kez malının veya parasının belirli bir miktarını Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla ihtiyaç sahiplerine vermesidir. Müslümanlar zekât ibadetiyle sosyal yardımlaşma sistemini kurumsal hale getirerek Allah’ın emrini yerine getirmiş olurlar. Zekât, Kur’an-ı Kerim’de namazla birlikte otuz yedi yerde geçmektedir.

  Zekât, kalbi cimrilik hastalığından, malı fakirin hakkından faydalandıran, insanlarda şefkat ve merhamet duygularını pekiştiren bir ibadettir. Sevgili Peygamberimiz (sav.)’de şöyle buyurmaktadır : ” Mallarınızı zekâtla koruyunuz.”

  • 694 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 10 Mayıs 2018 Kategori : Bilim.

  Göreceli hareket yüzünden.

  Kendinizi sabit hızda hareket eden bir trende düşünün, bu trende bir kaç gün ya da hafta boyunca seyahat ederseniz, o zaman bedeniniz dinlenme halindeymiş gibi hissedecektir.

  Dünyadaki insana da olan budur.

  Eğer yerde duran bir kişiye bakacak olursanız, istirahat halindeymiş gibi görünecektir, ama aynı kişiye uzaydaki başka bir noktadan bakarsanız, onun hareket ettiğini göreceksiniz.

  MATEMATİKSEL OLARAK

  Bağıl hız = Bir nesnenin hızı – referans hızı.

  Yeryüzünün dönme hızı x olsun,

  doğumdan itibaren yeryüzünde olduğumuz için hızımız da x olacaktır.

  Yani,

  Bağıl hız = x (nesnenin hızı) – x (dünyanın hızı) = 0.

  • 710 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 5 Aralık 2017 Kategori : Coğrafya.

  Seyhun (Sirderya) ve Ceyhun (Amuderya) nehirleri arasındaki tarihi bölgeyi karşılayan Maveraünnehir  sözcüğü, “nehrin ötesi” anlamına gelir. Bugün Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan arasında bölünen Maveraünnehir’de dönemin önemli kültür merkezlerinden olan Semerkant ve Buhara gibi kentler kurulmuştur.

  • 1137 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 31 Ekim 2017 Kategori : Sağlık.

  Toplumumuzda en çok A Rh pozitif (+) kan grubu görülmektedir. Kan gruplarının görülmesindeki sıklık şu şekildedir.
  A Rh (+), 0 Rh(+), B Rh (+), AB Rh (+), A Rh (-), 0 Rh (-), B Rh (-), AB Rh (-) dir.

  • 1300 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma