semikler's Profile
Bilgili
577
points

Sorular
56

Cevaplar
239

 • Bilgili Soruldu on 23 Haziran 2017 Kategori : Coğrafya.

  Arda Irmağı, Yunanca ârdhas, Meriç Irmağının koludur. Bulgaristan’ın Smolyan (Ahiçelebi) kasabası yakınlarında, Orta Rodop Dağlarından doğar. Doğuya doğru 290 km yol alarak Kırcalı ve İvaylovgrad’ı (Ortaköy) aşar. Yunanistan’da 37 km ilerledikten sonra Türkiye’de, Edirne’nin hemen batısında Meriç Irmağıyla birleşir. Arda’nın Türkiye sınırları içindeki uzunluğu yaklaşık 1 km’dir. Bulgaristan’da kalan bölümü üzerindeki hidroelektrik ve sulama barajlarının üçü de bu ülkenin en büyük barajları arasındadır. Vadinin yukarı kesimindeki madencilik kasabaları Ruddozem, Madan ve Smolyan, Arda’nın bir kolu olan Çerna Irmağı üzerindedir. Arda Vadisi tütün yetiştiriciliğiyle tanınır.

  • 2079 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 23 Haziran 2017 Kategori : Biyografi.

  Orhan Arda ; (d.19 Mayıs 1911, Selanik, Yunanistan – ö. 4 Temmuz 2003) Anıtkabir’ in iki mimarından biridir.

  Yüksek Mühendis Okulu’nu (bugün İstanbul Teknik Üniversitesi) 1936’da bitirdi. 1938’de aynı okulun İnşaat Şubesi’ne asistan olarak girdi. 1939’da doçentliğe yükseldi, 1954’e değin Ord. Prof. Emin Onat ile birlikte, bu tarihten sonra da tek başına mimari proje dersleri verdi. 1954-55’te Almanya, İsviçre ve İtalya’da mesleki incelemelerde bulundu. 1960’ta profesör oldu. Anıtkabir için açılan uluslararası yarışmaya Emin Onat ile birlikte katıldı. Hazırladıkları tasarım, 49 proje arasında birinci seçildi (1942). Arda Anıtkabir’in yapımı sırasında, 1944-52 arasında, uygulama projelerinin düzenlenmesini ve inşaatın kontrolünü de Emin Onat ile birlikte yürüttü. Birçok konut tasarımı da gerçekleştiren Arda 1980’da üniversitedeki öğretim üyeliği görevinden emekli oldu.

  • 1573 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 14 Haziran 2017 Kategori : Jeoloji.

  inyoit, hidratlı kalsiyum borat  \displaystyle C{{a}_{2}}{{B}_{6}}{{O}_{11}}.13{{H}_{2}}O yapısında, renksiz ve saydam bir borat mineralidir. Borat yataklarında kütleli taneler ya da agregalar halinde bulunur. Yapısı, kalsiyum ve hidroksil-hidrojen bağlarıyla birleşmiş iki  \displaystyle B{{O}_{2}}{{(OH)}_{2}} dörtyüzlüsü ile bir \displaystyle B{{O}_{2}}OH  üçgeninden oluşur. İnyoit, kısmi su kaybına uğrayarak meyerhoferit ve kolemanite dönüşür. İlk olarak ABD’de California’daki Inyo ilinde Ölüm Vadisi yakınlarında bulunan inyoite ayrıca Kanada’da New Brunswick’teki Hillsborough jips çökellerinde ve Kazakistan’da rastlanmıştır.

  • 981 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • karaburun 6.3 diyorlar umarım ki zaaiyat yoktur. Metruk evler yıkılmıştır diye tahmin ediyorum

  • 1668 görüldü
  • 4 cevap
  • 0 oylanma
 • Yeni Girne Migros’ta kolalar falan yerleree dökülmüşl personelde dışarı kaçmış vaziyetteydi.

  • 1668 görüldü
  • 4 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 1 Mart 2017 Kategori : Tarih.

  İlk özel Türk gazetesinin adı Tercüman-I Ahval‘dır.

  1860 senesinde Şinasi ile Agah Efendi tarafından yayımlanmıştır.

  • 962 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 22 Şubat 2017 Kategori : Atatürk.

  Hiçbir uygar devlet yoktur ki ordu ve donanmasından önce ekonomisini düşünmüş olmasın.

  • 3060 görüldü
  • 8 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 7 Şubat 2017 Kategori : Atatürk.

  Google Translate çevirisi : I athletes intelligent and agile at the same time I love the moral

  Ama ciddi hatalı olmuş ama düzeltmeyi beceremiyorum

  • 4128 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 5 Şubat 2017 Kategori : İş Hayatı.

  Gezinti ve eğlence teknesidir. Her şeyden önce güzel, kullanışlı ve rahat olması gözetilir. Genel olarak yelken ya da motorla hareket eder.

  Yatın büyüklüğüne göre içinde kamaralar, salonlar, mutfak bulunur. Büyük ve lüks yatların, yüzen bir evden farkları yoktur.

  Yatlar arasında çeşitli yarışlar da düzenlenir. Amerika, İngiltere gibi açık denizlere kıyısı olan ülkelerde okyanus üzerinde uzun ve çetin yarışlar yapılır.

  • 1205 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 25 Ocak 2017 Kategori : Sinema.

  Film güzel olmuş. Sığacık muhteşem bir yer. Hoş en son gittiğimde esnaf terör olayları yüzünden kan ağlıyordu ama yine de ne olursa olsun Sığacık tam kafa dinlemelik bir yer.

  • 17937 görüldü
  • 4 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 20 Ocak 2017 Kategori : Sinema.

  Umarız İstanbullular Sığacık’ı bozmak için bir şeyler yapmazlar. Çeşme’nin hali ortada…

  Alaçatı’da zaten neden bu kadar ünlü oldu bir çok kimse anlamıyor. Tamam anladık rüzgarı bol bir yer ama bu kadar da ünlü olacak bir yer değil. Bundan 15 yıl önce biz İzmir’liler Çeşme’ye gittiğimizde Alaçatı’yı  es geçer direkt Çeşme’ye inerdik..

  • 17937 görüldü
  • 4 cevap
  • 0 oylanma
 • Toplumsal Kontrol

  Toplumsal yapının devamlılığının sağlanması, insanlar arası ilişkilerin bozulmaması için toplumun bireye uyguladığı denetim mekanizmasıdır. Ayıplama, dışlama, para cezası gibi olumsuz nitelikte ya da ikna, öneri, ödüllendirme gibi olumlu nitelikte olabilir. Toplumsal kontrol; resmi ve resmi olmayan yollarla gerçekleşir. Toplumsal kontrol; gruplar, kurumlar, statü ve rollerle yakından ilgilidir. Hangi statüye sahip olacağımızı, bir grubun üyesi olarak nasıl davranmamız gerektiğini toplumsal kontrol mekanizması belirler.

  Özellikleri:

  1. Toplumdan topluma ve aynı toplumda zamanla değişir.

  2. Bireyin toplumsal davranış kalıplarını öğrenmesini sağlar.

  3. Toplumun varlığını, işlerliğini, bütünlük ve sürekliliğini sağlar.

  4. Kişileri olumlu eylemlere yöneltir ve olumsuz eylemlerden sakınmalarını sağlar.

  5. Toplumsal norm ve değerleri araç olarak kullanır.

  • 1174 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 15 Kasım 2016 Kategori : Müzik.

  Diatonik skala ile ilgili bu yazıdan daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

  • 3388 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 15 Kasım 2016 Kategori : Sosyal Hayat.

  Toplumsal yapı; Herhangi bir toplumun ya da toplumsal grubun yerleşik iç örgütleniş biçimine denir.

  Toplumsal yapıyı oluşturan unsurlar 3 e ayrılır:

  1) Kurumsal yapı (Aile, Din, Eğitim, Hukuk, Ahlak, Ekonomi, Siyaset)

  2) Demografik yapı

  3) Yerleşim biçimleri (Köy, Kent, Metropol)

  Yapı kavramının içinde düzen, istikrar ve süreklilik vardır. Ancak, toplumsal yapı toplumdan topluma ve aynı toplumda zaman içerisinde değişir. Bu değişim yapı içinde ya belli bir birimde ya da tümünde gerçekleşir. Toplumsal yapıyı oluşturan birimler karşılıklı etkileşim içerisindedir. Böylece bir birimdeki değişim diğer birimleri de etkileyerek değiştirir.

  • 5384 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 8 Kasım 2016 Kategori : Psikoloji.

  Freud’a göre kişilik id (alt benlik), ego (benlik) ve süperego (üst benlik) adı verilen bölümlere ayrılır ve bunlar arasındaki etkileşim sonucu oluşur.

  İd: Kişiliğin ilkel bölümüdür. Kalıtımsal dürtü ve arzuları içerir. Freud’a göre idi oluşturan iki temel dürtü, cinsellik ve saldırganlıktır. İd, “her yerde her zaman, her şekilde” dürtüleri, gereksinimleri, istekleri doyuma ulaştırmak ister.

  Ego: Kişiliğin psikolojik yanıdır. İdin isteklerini denetim altında tutmaya çalışan kişilik birimidir. İd ile süperego arasında denge kurmaya çalışır. Ego “nerede, ne zaman, nasıl” davranılması gerektiğini belirler.

  Süperego: Kişiliğin toplumsal değerlerle ilgili yanını ifade eder. insanların davranışlarını, toplumdaki değerlere göre yorumlar. Bireyin vicdanıdır, idden gelen ve egodan geçen isteklerin toplumsal değerlere uygunluğunu araştırır. Kısacası Freud’a göre id, arzu ve istekleri; ego, mantığı; süperego ise vicdanı temsil eder. Süperego “hiçbir yerde, hiçbir zaman, hiçbir şekilde” gibi kurallarla idin doyumunu engellemek ister.

  • 1215 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma