semikler's Profile
Bilgili
577
points

Sorular
56

Cevaplar
239

 • Bilgili Soruldu on 21 Ekim 2017 Kategori : Coğrafya.

  Güneydoğu ANadolu bölgesinde yer alan illerin listesi aşağıdaki gibidir.

  Adıyaman
  Batman
  Diyarbakır
  Gaziantep
  Mardin
  Şanlıurfa
  Siirt
  Şırnak

  • 1238 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 9 Ekim 2017 Kategori : Hayvanlar Alemi.

  Orman kaplumbağası (Clemmys insculpta), Emydidae familyasından uzun kuyruklu kaplumbağa türüdür. ABD’nin orta ve doğu kesimlerinden Kanada’nın güneydoğusuna kadar uzanan bölgede yaşar. Bağasının üst bölümü kahverengi, girintili çıkıntılı ve yaklaşık 15-20 cm uzunluğundadır. Bağanın geniş levhaları üstünde eşmerkezli olukların çevrelediği piramit biçimli çıkıntılar bulunur. Boyun ve bacakları kırmızımsıdır.

  Orman kaplumbağası iyi bir yüzücü olmakla birlikte, yumuşak bitkileri ve küçük omurgasızları yemek için genellikle çayırlık açık alanlara ve ormanlara girer. Bazen ev hayvanı olarak da beslenmektedir.

  • 818 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Orman baykuşu (Asio otus), Strigidae familyasından, Holarktik bölgedeki ormanlarda ve ağaçlık yerlerde yaşayan baykuş türüdür. Uzunluğu 36 cm olan bu türün açık kahverengi zemin üstüne karışık nakışlı tüyleri, uzun (kulak) tüyleri, kızıl gözleri vardır. Başlıca besinini küçük kemiriciler, özellikle de sıçanlar (Microtus cinsi) oluşturur. Bazen küçük kuşları da yer.

  Orman baykuşları çoğunlukla, yuva yapmak yerine kargalar, gündüz yırtıcıları gibi kuşların boşalttığı yuvaları kullanır. Dişiler yuvaya genellikle 4-5 yumurta bırakır ve tek başına kuluçkaya yatar. Yavrular 20 günde yuvadan ayrılabilir ve bir aylık olunca da uçmaya başlar.

  Yaklaşık 50. enlemin kuzeyindeki orman baykuşları göçücü, daha güneydekiler yerleşiktir. Türkiye’nin ormanlık bölgelerinde az sayıda görülürler.

  • 852 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 26 Eylül 2017 Kategori : Atatürk.

  Atatürk 1881 doğumlu olduğuna ve 1938 yılında öldüğüne göre 57 yaşında ölmüştür.

  • 896 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 25 Eylül 2017 Kategori : Coğrafya.

  Olympus Mons, Mars gezegeni üzerinde, 19° kuzey, 133° batı konumunda yer alan büyük yanardağdır.

  Olasılıkla Güneş sistemindeki en büyük yanardağ olan Olympus Mons’un merkezinde 27 km yüksekliğinde ve 540 km genişliğinde bir temel yapı yer alır. Bu yapıyı, 10 km yüksekliğinde ve etekleri dışarı doğru açılan bir tepe çevreler. Yanardağın tepesinde ise 85 km çapında bir krater ya da kaldera vardır. Yanardağın etek bölümlerinin eğiminin fazla olmaması ve yamaçlarında lav akıntısı kanallarının bulunması, Olympus Mons’un görece akışkan bazaltlı lavlardan oluştuğunu düşündürmektedir. Yanardağın bu denli büyük olması, Mars’ın kabuk bölümünün son derece kararlı olmasına ve birikim sürecinin çok uzun (1 milyar yıl) sürmesine bağlanır.

  • 1041 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 25 Eylül 2017 Kategori : Biyografi.

  Olybrius (ö. 2 Kasım 472), Nisan-Kasım 472 arasında Batı Roma imparatorudur.

  İmparator olmadan önce varlıklı bir senatördü. Batı Roma imparatoru III. Valentinianus’un (hd 425-455) kızı Placidia ile evlendi. Vandal kralı Gaiseric’in onu Batı Roma tahtına geçirmek istemesi Doğu Roma imparatoru I. Leon’un Olybrius’tan kuşkulanmasına yol açtı. Leon, Batı Roma imparatoru Anthemius tarafından öldürtüleceği düşüncesiyle onu Konstantinopolis’ı ten Roma’ya yolladı. Ama, Olybrius’un Roma’ya ulaşmasından hemen sonra, General Flavius Ricimer, Anthemius’u tahttan indirerek yerine onu geçirdi. Ricimer’in ölümünden (Ağustos 472) sonra Olybrius ancak birkaç ay yaşayabildi. Leon hiçbir zaman Olybrius’u imparator olarak tanımadı.

  • 827 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Nükleaz, bitki ve hayvanlarda nükleik asitleri parçalayan hidrolaz türü enzimlerin ortak adıdır. Ribonükleazlar yalnız ribonükleik asitler (RNA), dezoksiribonükleazlar yalnızca dezoksiribonükleik asitler (DNA) üzerinde etkilidir. Fosforik asit esterlerini hidrolizleyen fosfoesteraz gibi bazı enzimler de nükleik asitler üzerinde etki gösterebildiğinden nükleaz olarak adlandırılabilir.

  Bazı nükleazlar yalnız belirli altbirimlerini tanıdıkları DNA molekülünü parçalar. Bunlardan bazıları DNA’yı rastlantısal olarak herhangi bir bölgesinde, bazıları ise tanınan bölgeden ya da bu bölgeye belirli bir uzaklıktan parçalar. İlk grubun dışında kalanlar DNA molekülündeki baz diziliminin belirlenmesinde ve DNA’nın kopyasının çıkarılmasında önemli rol oynar.

  • 1567 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 18 Eylül 2017 Kategori : Bitki ve Bahçe.

  Labada otunun kökü kaynatılıp içildiği takdirde kaşınmalara iyi geliyor derler ama içmek ne kadar akıl karı o başka konu.

  • 1061 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 13 Eylül 2017 Kategori : Tarih.

  Nong Sa Rai Çarpışması, Tayların 1585-93 arasında Birmanya’ya (bugün Myanmar) karşı aralıklarla sürdürdükleri bağımsızlık savaşının son çarpışması (1593).

  Birmanya 1569’da Tayların Ayutthaya (Siyam; bugün Tayland) Krallığı’nı ele geçirerek bağımlı bir devlet durumuna getirmişti. Birmanya’yı Güneydoğu Asya’nın en güçlü devleti yapan Kral Bayinnaung’un yerine geçen Nanda Bayin (hd 1581-99) yetenekli bir hükümdar değildi. Ayutthaya Krallığı’nı yöneten Prens Naresuen 1583 sonlarında, Birmanya’ya karşı ayaklanan Ava kralına karşı Nanda Bayin’in yanında çarpıştı. Ama çok geçmeden Tayların bağımsızlığı için harekete geçme zamanının geldiğini düşünerek 1584’te Birmanya’dan bağımsızlığını ilan etti. İzleyen iki yıl içinde Birmanya Ayutthaya’ya başarısızlıkla sonuçlanan dört saldırı düzenledi.

  Savaşın yol açtığı büyük can ve mal kaybına karşın Kral Nanda Bayin, 1586-87 yıllarında Ayutthaya’ya yeni saldırılar düzenleyerek Tayların bağımsızlık hareketini ezmeye çalıştı. Ama Prens Naresuen bu saldırıları da püskürtmeyi başardı.

  Kral Nanda Bayin 1592 sonunda Ayutthaya’yı zaptetmek için son kez saldırıya geçti. Yeteneksiz bir komutan olan Veliaht Prens Minkyizwa’nın önderliğindeki büyük bir ordu, Tay topraklarını istila etti. Savaşın sonucunu belirleyen çarpışma Nong Sa Rai’de yapıldı. Naresuen’in Minkyizwa’yı teke tek dövüşte öldürmesinden sonra dağılan ve moralleri bozulan Birmanya askerleri savaş alanını terk etti. Nong Sa Rai Çarpışmasıyla her iki krallığa da yıkım ve sefalet getiren savaş sona erdi. Birmanya çarpışmayı izleyen 150 yıl boyunca Tayların bağımsızlığını tehdit eden herhangi bir girişimde bulunmadı.

  • 930 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 13 Eylül 2017 Kategori : Biyografi.

  Nonnos (ü. İS 5. yy; d. Panopolis, Mısır), Roma döneminin önde gelen Yunan epik şairidir. Altılı ölçüyle yazdığı şiiri Dionysiaka ile tanınır. Kırk sekiz kitaptan oluşan yapıt, Tanrı Dionysos’un Hindistan yolculuğunu anlatır. Dil kullanmadaki ustalığı ve derin edebiyat bilgisinin yanı sıra Nonnos, zengin betimlemeleri ve yaratıcılığıyla da son dönem Yunan epik şiirinin en ünlü temsilcisi olmuş, başka şairlerce sık sık taklit edilmiştir. Üst üste yinelenen cüretli eğretilemelere dayalı abartılı üslubu döneminin beğenisini yansıtır. Son yıllarında Hıristiyanlığı benimseyen Nonnos, Aziz Yuhanna Incili’nin altılı ölçüyle bir yorumunu da (Metabole) yazmıştır.

  • 890 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 8 Eylül 2017 Kategori : Hayvanlar Alemi.

  orakgaga, Passeriformes (ötücükuşlar) takımının Dendrocolaptidae (ağaçtırmaşık kuşları) familyasının Campylorhamphus cinsini oluşturan beş kuş türünün ortak adıdır.

  Orta ve Güney Amerika’nın tropik bölge ormanlarında yaşarlar. Uzunlukları yaklaşık 23 cm’dir. Bu uzunluğun üçte birlik bölümünü orak biçimli gagaları oluşturur.

  • 917 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 8 Eylül 2017 Kategori : Biyografi.

   Ahmed Cevdet Oran(d. 1862, İstanbul -ö. 27 Mayıs 1935, Ankara), gazetecidir. Türkçülük akımının ilk yayın organlarından biri olarak tanınan İkdam gazetesini yayınlamıştır.

  Mekteb-i Mülkiye’yi ve Hukuk Mekteebi’ni bitirdi. 1883’te Tercüman-ı Hakikat’tle başladığı gazetecilik yaşamını resmi gazete niteliğindeki Takvim-i Vekayi’de sürdürdü. Bir süre Tömbeki Rejisi’nde, Osmanlı Bankası’nda ve Hariciye Nezareti’nde çalıştı. 5 Temmuz 1894’te İkdam gazetesini yayımlamaya başladı. II. Meşrutiyet’in ilamından (1908) sonra gazetesinin yazıişleri kadrosunu genişletti, teknik olanaklarını geliştirdi. 31 Mart Olayı’ndan (1909) sonra ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. 1923’e değin Fransa ve İsviçre’de yaşadı. Cumhuriyet’in ilanından (1923) sonra Türkiye’ye döndü. Türkçülük akımının basın alanındaki ilk temsilcilerinden olan Ahmed Cevdet Oran, Türk dili ve eski Türk tarihine ilişkin kaynak kitaplar da yayımlamıştır.

  • 1118 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 5 Eylül 2017 Kategori : Biyografi.

  Aron Nimzowitsch (d. 7 Kasım 1886, Riga, Letonya, Rus Çarlığı – ö. 16 Mart 1935, Danimarka), Letonyalı satranç ustası ve kuramcısıdır.

  Satrancı küçük yaşta öğrenmekle birlikte, 1904’te Berlin Üniversitesi’ ne girdikten sonra ustalaştı. Birkaç kez dünya şampiyonluğu için oynamasına karşın bu unvanı elde edemedi. Bir satranç klasiği sayılan My System (1925; Sistemim) adlı kitabıyla ultramodern satranç ekolünü yarattı. Ustaların oyun stratejilerinin anlaşılmasını sağlayan bir satranç sözlüğü hazırladı. Ayrıca başta Nimzo-Hint Savunması olmak üzere çeşitli oyun kuramları geliştirdi.

  • 972 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 5 Eylül 2017 Kategori : Mitoloji.

  Ninazu, Mezopotamya dininde, Larsa (bugün Tel Sankara) ve Ur arasında yer alan Enegir ile Diyala bölgesindeki Eşnunna’nın (bugün Tel el-Esmer) kent tanrısıdır.

  Kişiliğinin gerçek özü ya da işlevleri konusunda kesin bilgiler bulunmamakla birlikte, “suyu bilen” anlamına gelen adından bir yeraltı tanrısı olduğu anlaşılmaktadır. Enegir’de Tanrıça Ereşkigal’in oğlu kabul edilirdi. Bir başka öyküye göre, Enlil (Bel) ile Ninlil’in (Belit) oğluydu. Eşi, Enki’nin (Ea) kızlarından Ningirda idi.

  • 863 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Bilgili Soruldu on 27 Ağustos 2017 Kategori : Sözlük.

  Gecikmek kelimesinin zıt anlamlısı “ERKEN GELMEK” dir.

  • 755 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma