Tesla's Profile
Çaylak
95
points

Sorular
22

Cevaplar
47

 • Çaylak Soruldu on 27 Eylül 2017 Kategori : Hayvanlar Alemi.

  Oniscus, Crustacea (kabuklular) sınıfının Isopoda (eşayaklılar) takımından kara omurgasızları cinsidir. Geniş bir coğrafi dağılım gösteren O. asellus 18 mm’lik bir uzunluğa erişebilir. Vücudu oval biçimli, boz renkli, oldukça yassılaşmış ve kemerlidir. Vücudunu üstten kitinli geniş levhalar örter. Yedi çift bacağı vardır. Birinci duyarga çifti körelmiş, ikinci duyarga çifti vücudunun yarısından uzun ve dirseklidir. Taşların altında, yaprak döküntülerinin arasında ve bodrum, kiler gibi nemli yerlerde yaşar.

  • 936 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 29 Ağustos 2017 Kategori : Biyografi.

  İbn Ebi Usaybia, asıl adı muvaffakeddin ebu’l-abbas ahmed bin el-kasım (d. 1198, Kahire – ö. 1270, Serhad, Mısır), İslam hekimlerinin biyografilerini de içeren tıp tarihine ilişkin yapıtıyla ünlü Arap hekim ve yazardır.

  Ünlü göz hekimi el-Kasım’m oğluydu. Kahire’de dönemin ünlü hekimlerinden tıp öğrenimi gördü. Daha sonra en-Nâsırî Hastanesinde göz hekimi olarak çalıştı. Burada Sadid bin Ebi’l-Beyan el-İsraili’nin derslerini izledi. Son yıllarında Serhad’da Emir İzzeddin Aydemir’in özel hekimliğini yaptı ve orada öldü. İbn Ebi Usaybi’a kitaplarını yazarken Yahudi hekim Ümran bin Sadaka’nın kitaplığından yararlandı. Tıp tarihi için önemli bir kaynak niteliğindeki Uyunu’l-Enbâ fi Taba-katü’l-Etibba (1882) adlı yapıtında 400 kadar tıp bilgini ile Hint ve Yunan tıbbı üzerine bilgiler verdi ve günümüze ulaşamayan bazı kitaplardan bölümler aktardı. Öteki kitapları günümüze ulaşmamıştır.

  • 993 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 29 Ağustos 2017 Kategori : Biyografi.

  İbn Ebi Asrun, tam adı şerafeddin ebu sad abdullah bin muhammed bin hibetullah bin mutahhar et-tamimi el-mavsili bin ebi asrun, el-halebi ya da Ed-dimakşi olarak da bilinir (d. Şubat 1099/1100, Hedise, Abbasi Devleti – ö. Ekim/Kasım 1189; Şam), önde gelen Şafii din bilgini ve Eyyubi yönetiminin başkadısıdır.

  İlahiyat eğitimini tamamladıktan sonra Irak’ta imamlık ve kadılık yaptı. 1154’te Şam valisinin çağrısı üzerine bu kente giderek müderrislik ve vakıf yöneticiliği görevlerinde bulundu. Daha sonra Suriye’de, Irak’ ta ve Anadolu’da kadılık yaptı. 1177-78’de Salaheddin Eyyubi tarafından, ülkenin en yüksek yargı makamı olan Suriye Şafii kadılığına atandı. 1179-80’de kör olan İbn Ebi Asrun işinden ayrılmak zorunda kaldı. Sağlığında adına altı medrese inşa edildi. Dinsel konularda çeşitli kitaplar yazdıysa da, bunların hiçbiri günümüze ulaşmadı.

  • 581 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 29 Ağustos 2017 Kategori : Biyografi.

  İbn Falakera, tam adı şemtov ben yasef İbn falakera (d. y. 1225 – ö. y. 1295), İspanyalı Yahudi filozof ve çevirmendir.

  Geleneksel Yahudi öğretisini felsefeyle bağdaştırmaya çalışmış, İbn Meymun’un Delaletü’l-Hairin’ini (Şaşırmışların Kılavuzu) gelenekçilerin eleştirilerine karşı savunmuştur. Başlıca yapıtları arasında, bir filozofla dindar bir adamı konuşturduğu bir diyalog, ahlak felsefesi üzerine bir deneme, Farabi’ nin Kitabü’l-Cembeyne Reyayi’l-Hakimeyn İflatunü’l-İlahi ve Aristatalis’int dayanarak bilimsel eğitime giriş amacıyla kaleme aldığı ve 15. yüzyıl sonunda Latinceye çevrilen Reşit hohma (Bilgeliğin Başlangıcı), Yeni-Platonculuğun tefekkür ülküsünü savunan Sefer hamaalot (Dereceler Kitabı), İbn Meymun’un More nevuhim’i (Delaletü’l-Hairin’in İbn Tibbon tarafından yapılan İbranice çevirisi) üzerine More hamore (Kılavuzun Kılavuzu) başlıklı bir yorum ve İbn Cebirol’un ünlü yapıtı Fons Vitae nin İbranice özeti sayılabilir.

  • 668 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 21 Haziran 2017 Kategori : Tarih.

  Ameleperver Cemiyeti, küçük esnaf ve zanaatçılara para ve kredi vermeyi amaçlayan, yoksul işçilere para yardımı yapan hayır derneğidir.

  1866’da İstanbul’da kuruldu. Kurucuları arasında hayırsever Türk, Rum, Ermeni ve Fransız masonlar da bulunuyordu. Küçük esnafa para yardımında bulunan ve bu arada 1876’daki tramvay grevine katılan işçiler için bir yardımlaşma gecesi düzenleyen kuruluş, daha çok bir dayanışma örgütüydü. 1890’lara doğru kapandı.

  • 937 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 21 Haziran 2017 Kategori : Tarih.

  Amele Teali Cemiyeti, Cumhuriyet döneminin ilk işçi kuruluşlarından biridir.

  12 Ağustos 1924’te İstanbul’da kuruldu. Bu yıllarda dağılan Türkiye Amele Birliği’ nin yerini doldurmak amacıyla çeşitli işçi derneklerini bir araya getiren bu örgüt, kısa sürede çeşitli işkollarını içine alan birçok şube açtı. Cumhuriyetin ilk yıllarında, hükümetçe hazırlanan iş yasası tasarılarına karşı, işçi görüşünü belirlemek amacıyla toplantılar düzenledi. 1925’teki 2. İş Yasası tasarısına ilişkin görüşlerini İşçi Layihası adında gerekçeli bir karşı tasarıda topladı. Dönemin sosyalist gruplarından “Aydınlık” çevresiyle yakın ilişki içindeydi.

  Emekçi adlı bir yayın organı ile “Amele Sahnesi” adlı bir tiyatro grubu da bulunan cemiyetin genel sekreteri Abdi Recep (Ardeşenli Abdullah), 1 Mayıs’la ilgili broşürü nedeniyle 1925’te tutuklandı ve on yıl hapis cezasına çarptırıldı.

  Amele Teali Cemiyeti, Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkmasından sonra 1927’de kapatıldı ve başkanı Sabri Bey tutuklandı. 1928’de etkinliklerine kısa bir süre izin verilen cemiyet, aynı yıl içinde ikinci ve son kez kapatıldı.

  • 992 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 13 Haziran 2017 Kategori : Bulmaca Soruları.

  Eski dilde acele TENKİS dir.

  • 764 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 13 Haziran 2017 Kategori : Bulmaca Soruları.

  Eski dilde acı TELH dir.

  • 838 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 13 Haziran 2017 Kategori : Bulmaca Soruları.

  Eski dilde acıyan RAİF tir.

  • 682 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 13 Haziran 2017 Kategori : Bulmaca Soruları.

  Eski dilde aç gözlü TAMAHKAR dır.

  • 769 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Eski dilde açı ölçme cetveli ALİDAT, MASTARA dır.

  • 670 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 13 Haziran 2017 Kategori : Bulmaca Soruları.

  Eski dilde kurnaz EKE dir.

  • 742 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 13 Haziran 2017 Kategori : Bulmaca Soruları.

  Eski dilde adak NEZİR dir.

  • 697 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 13 Haziran 2017 Kategori : Bulmaca Soruları.

  Eski dilde adalet TÜRE dir.

  • 734 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 13 Haziran 2017 Kategori : Bulmaca Soruları.

  Eski dilde doğruluk ADL dir.

  • 687 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma