yakarimdolarlari's Profile
Yardımsever
161
points

Soru Sayısı
54

Cevaplar
67

 • Yardımsever Soruldu on 8 Nisan 2018 Kategori : Biyoloji.

  Genetik müdahale ile daha sağlıklı nesiller yetiştirilebilir ve hastalıklar ortadan kaldırılabilir şeklinde bir savunma yapabilirsiniz. Başka türlü bir savunma aklıma gelmiyor.

  • 524 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 5 Nisan 2018 Kategori : Biyoloji.

  Evet, tüm karmaşık canlı organizmaların bazı organları vardır. Bitkilerde bulunan üç ana organ sistemi kökleri, sapları ve yaprakları içerir.

  • 489 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 13 Mart 2018 Kategori : Edebiyat / Dil Bilgisi.

  Paragraf sorularının çözümünde önce soru cümlesi okunmalıdır. Soru cümlesi okunarak, bu paragrafta neyin bulunacağı bilinerek paragraf okunmalıdır. Önce paragrafı okumak bazen bize hem zaman kaybettirir hem de dikkatimizi dağıtır. Eğer önce paragrafı okuduğumuzda daha başarılı oluyorsak bu yöntemi de kullanabiliriz.

  Paragraf sorularının çözümünde kendi yorumumuzu kesinlikle işin içine katmamalıyız. Yazarın düşüncesine katılıp katılmamamız hiç önemli değildir. Sorular paragrafa göre cevaplanmalıdır.

  Paragraf sorularının çözümünde dikkat edilmesi gereken bir durum da olumsuz soru cümleleridir. Olumsuz soru cümlelerinin altı çizildiği unutulmamalıdır.

  Paragraf sorularını çözerken cevap seçeneklerinin doğruluğuna ve yanlışlığına göre bir kodlama sistemi geliştirilebilir. Paragraf okunurken sorunun cevabı olabilecek cümle ya da ifadelerin altı çizilip, işaretlenebilir.

  Önceki yıllara ait çıkmış paragraf sorularını incelemek size paragraf soruları hakkında epey tecrübe kazandıracaktır.

  • 542 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 20 Şubat 2018 Kategori : Hayvanlar Alemi.

  Pamukbalığı (Prionace glauca), Carcharhinidae (harharyasgiller) familyasından köpekbalığı türüdür.

  Bütün okyanuslarda ve denizlerde geniş bir coğrafi dağılım gösteren bu türün lacivert olan üst bölümleri tümüyle beyaz olan karnından keskin bir biçimde ayrılır. Vücudu ince, burnu sivri, göğüs yüzgeci dar ve uzun, dişlerinin kenarı testere ağzı gibi girintili çıkıntılıdır. Uzunluğu 4 m’ye ulaşabilir. Başlıca besinini balıklar oluşturmakla birlikte leşleri ve izlediği gemilerden atılan artı klan da yer. Çok hızlı yüzebilen ve saldırgan davranışlarıyla dikkat çeken bu köpekbalıkları insanlar için tehlikeli olabilir. Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyılarında da görülür.

  • 566 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 13 Şubat 2018 Kategori : Psikoloji.

  Skinner’in Öğrenme Kuramının Eğitim Açısından Değerlendirilmesi

  1. Etkili bir eğitimin sağlanabilmesi için, hedeflerin önceden belirlenmesi.

  2. Skinner’e göre bireyin gösterdiği doğal tepki biçimlendirilir. Biçimlendirme için ise hedeflerden haberdar olmak ve hedeflere uygun teknikleri bilmek gerekir. (Öğretmenin görevi istendik davranışları biçimlendirmektir.)

  3. Davranışların pekiştirilmesi için pekiştirmenin temel ilkelerini bilmek ve bireye uygun pekiştireçleri kullanmak gerekir. (Öğrencinin yaptığı güzel bir davranışı iki ay sonra övmek uygun değildir.)

  4. Öğrenmenin başlangıcında, öğrencinin sergilediği her doğru davranış pekiştirilmelidir. İstendik davranış öğrenciye yerleştikten sonra diğer pekiştirme tarifelerini kullanmak gerekir.

  5. Skinner’e göre, programlı öğretim yöntemi okullarda uygulanmalıdır. (Öğrencinin kendi hızıyla öğrenmesine olanak sağlar.)

  6. Skinner’e göre eğitimde cezadan ziyade pekiştirme kullanılmalıdır, istenmedik davranışlar söz konusu oluğunda İse, cezaya alternatif teknikler uygulanmalıdır.

  • 682 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 13 Şubat 2018 Kategori : Psikoloji.

  Klasik ve Edimsel Koşullanmanın Karşılaştırılması

  1. Tepkisel davranışlar zaten organizmada var olan ve bir uyarıcı tarafından ortaya çıkarılan davranışlar İken (salya salgılama, kalp atışı, heyecanlanma, terleme, korku vs), edimsel davranışlar bir uyarıcıya bağlı olarak ortaya çıkmazlar. Organizma tarafından bilinçli, istekli ve iradeli olarak ortaya konulurlar.

  2. Tepkisel koşullanmada uyarıcılar davranıştan önce gelir, edimsel koşullamada ise uyarıcılar, davranıştan sonra gelir.

  3. Tepkisel koşullanmada organizmada pasiftir ve genellikle göstereceği davranış bilinir. Edimsel koşullanmada ise organizma aktiftir ve göstereceği davranış önceden bilinmez.

  4. Tepkisel koşullanma daha çok duyuşsal davranışlarla ilgili iken (kalp atışı, korku, kaygı, heyecan vs.) edimsel koşullanma iradeli olarak yapılan bilinçli davranışlarla ilgilidir.

  5. Klasik koşullanmada uyarıcı bir ışık, bir ses gibi belirli bir olaydır ve organizmanın gösterdiği tepkiseldir. Edimsel koşullanmada ise uyarıcı uzun süreli ve birçok öğesi olan bir durumdur ve organizmanın tepkileri tesadüfidir.

  6. Klasik koşullanmada davranış, tıpkı uyarıcı gibi bellidir. Edimsel koşullanmada ise davranış rastlantısaldır. (tesadüfidir)

  7. Klasik koşullanmada pekiştirme davranıştan bağımsızdır. Edimsel koşullanmada ise pekiştirme davranışa bağlıdır. Organizma doğru davranışı yaparsa pekiştirilir.

  8. Klasik koşullanmayla korku, kaygı, hoşnutluk gibi duygusal tepkilerin pek azı açıklanabilmektedir. Oysa edimsel koşullanma yoluyla tepki ve eylemlerin pek çoğu açıklanmaktadır.

  • 1496 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 2 Aralık 2017 Kategori : Müzik.

  Nikriz, klasik Türk müziğinde bir makamdır. Arel-Ezgi Sistemi’ne göre, nikriz beşlisine, neva (re) perdesi üzerine taşınmış buselik ya da rast dörtlüsü eklenerek oluşturulmuştur. Bileşimi göz önüne alındığında basit makamlar arasına sokulabilir. Başta zavil ve şevkefza olmak üzere birçok makamın bileşiminde yapı öğesi ya da geçki makamı olarak yer alır. Ege türkü ve zeybeklerinin pek çoğu bu makamdadır.

  • 930 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 30 Kasım 2017 Kategori : Genel.

  SART (Search And Rescue Transponder)

  Gemiyi terk durumunda aktif hale getirilerek yaydığı sinyaller ile tehlike bölgesinden geçmekte olan uçak veya gemilerin radarlarında görülmesini ve kazazedelerin yerlerinin bulunmasını sağlayan bir cihazdır. Can salı ya da can filikasına taşınabilir ve denizde kendiliğinden yüzebilir özelliktedir.

  • 729 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 30 Kasım 2017 Kategori : Genel.

  EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon)

  Acil Durum Mevkii Gösteren Telsiz Vericisi olarak da adlandırılan EPIRB, batmakta olan teknenin veya kazazedelerin yerini, uydular aracılığıyla arama kurtarma merkezlerine bildiren bir cihazdır. Manuel veya otomatik olarak aktif hale getirilebilen, suda batmayan, gece ışık verebilen özelliğe sahiptir.

  • 767 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 18 Kasım 2017 Kategori : Sosyal Hayat.

  TÜİK nüfus sayımı, anketler ve istatistik bilgiler toplayarak ülke hakkında yapılacak yatırımlar için daha isabetli kararlar alınmasına yardımcı olmaktadır.

  • 1183 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 18 Kasım 2017 Kategori : Sosyal Hayat.

  TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)

  Atatürk’ün emriyle “Devlet İstatistik Enstitüsü” (DİE) kurulmuştur. 2005 yılında ise TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) olarak ismi değiştirilmiştir.

  • 1196 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 18 Kasım 2017 Kategori : Sosyal Hayat.

  Nüfus sayımı ile aşağıdaki durumlar tespit edilir;

  ► Nüfusun miktarı

  ► Okur-yazar ve öğrenim durumu

  ► Medeni durumlar (evli, bekar vs.)

  ► Yaş durumu

  ► Çalışan nüfusun sektörlere göre dağılımı

  ► Köy ve kent durumu

  ► Askerlik ve seçmen durumu

  ► Çocuk ölüm sayıları ve boşanmalar vs.

  • 772 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 15 Kasım 2017 Kategori : Sosyal Hayat.

  ÖĞRETMEN YEMİN METNİ

  ‘Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasasına, Atatürk inkılâp ve  ilkelerine, Anayasada  ifadesi  bulunan  Türk  Milliyetçiliğine  sadakatla  bağlı kalacağıma;  Türkiye  Cumhuriyeti  kanunlarını Milletin hizmetinde olarak tarafsız  ve  eşitlik  ilkelerine   bağlı  kalarak   uygulayacağıma;  Türk Milletinin milli,  ahlakı,  insanı,  manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup, bunları   geliştirmek  için   çalışacağıma;   insan  haklarına ve   Anayasanın temel  ilkelerine  dayanan  milli,   demokratik,  laik bir  hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne  karşı  görev  ve  sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış   halinde   göstereceğime  namusum  ve   şerefim  üzerine   yemin ederim. ”

  • 3257 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 11 Ağustos 2017 Kategori : Bilgisayar.

  Tabii kimümkün git parça parça al kardeşim. Sadece bulamadığın parçaları başka yerden alırsın. ha birde toplamasını sen yaparsın onlar bir kasaya toplayıp sana vermezler onu da bil.

  • 749 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 22 Haziran 2017 Kategori : Mitoloji.

  Amenouzume, tam adı amenouzume no mikoto, Japon mitolojisinde gök tanrıçasıdır. Bir mağaraya kapanarak dünyayı ışıktan yoksun bırakan Güneş Tanrıçası Amaterasu’yu doğaçtan gelme dansıyla ayartıp dışarı çıkarmıştır.

  Kurtpençeleri ve sakaki ağacı yapraklarıyla süslenen Amenouzume, şenlik ateşleri yaktıktan sonra bir fıçının üzerine çıktı. Bir yandan vücudunu sergilerken kendinden geçercesine attığı çığlıklar ve yaptığı ilahi dans toplanmış olan tanrıları öylesine keyiflendirdi ki, onların gürültülü kahkahalarını merak eden güneş tanrıçası mağarasından çıktı.

  Amenouzume dansçıların koruyucu tanrıçasıdır. Şinto dinsel törenlerinde kullanılan ve kagura olarak bilinen klasik müzik ve dansın onun gösterisiyle başladığı söylenir. Halk mitolojisinde, çoğu kez, dişiliğin başlangıcının kişileşmiş biçimi olarak, erkekliği temsil eden ve kutsal torun Ninigi’ye dünyaya indiğinde kılavuzluk yapan Sarudahiko ile birlikte anılır. Amenouzume ve Sarudahiko kimi zaman karı koca olarak da tasvir edilir.

  • 700 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma