Yamruyumru's Profile
Çaylak
29
points

Sorular
19

Cevaplar
41

 • Çaylak Soruldu on 1 Şubat 2020 Kategori : Sözlük.

  Tasnif : Bölümleme
  “Köylü temsilleri muhtelif bakımlardan tasnife tabi tutulabilir.” – A. K. Tecer
  tasnif etmek : bölümlemek
  tipolojik tasnif : 1. İnsan tiplerini sınıflandırma
  2. Hikâye, roman ve tiyatro gibi uzun anlatıma dayalı edebî eserlerin kişi kadrosunu tipleşme özelliğine göre tasnif etme

  • 405 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 17 Ocak 2020 Kategori : Sözlük.

  Aşina : 1. Bildik, tanıdık
  “Sanki herkes uzun yolculuktan yeni dönmüş ve aşinalara kavuşmuştu.” – T. Buğra
  2. Bilinen

  Aşina olmak : tanımak, bilmek
  “Onun lehçesine aşina olanlara göre gayet derin hikmet, pek ince manalar taşırdı.” – Y. K. Karaosmanoğlu

  • 375 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 11 Kasım 2018 Kategori : Sağlık.

  bağırsak düğümlenmesi, volvulus olarak da bilinir, sindirim kanalının bir bölümünün, bağırsak askısının (bağırsağı karnın arka duvanna bağlayan karın zan kıvrımı ya da mezenter) çevresinde dönerek bükülmesi. Bağırsak tıkanmasına, dönerek düğümlenen bölümün iyice gerilmesine ve çok şiddetli ağrılara yol açan bağırsak düğümlenmesi doğuştan ya da sonradan olabilir. En çok kalınbağırsağın S biçiminde kıvnm yaptığı kesimde (sigmoit kolon) ve ileum ile körbağırsağın birleştiği noktada görülen bağırsak düğümlenmesi genellikle cerrahi tedavi gerektirir; aynı durumun ileride yinelenmemesi için, çoğu kez bağırsağın düğümlenen bölümünün ameliyatla alınması gerekir.

  • 445 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 10 Kasım 2017 Kategori : Tarih.

  Duraklama devrinin en önemli iç isyanlarından biri olan Celâlî isyanlarının kökü Yükselme Devrine kadar çıkar. Yavuz Sultan Selim zamanında Bozok (Yozgat) dolaylarında yaşayan Celâl adlı bir şaki, Mehdilik davasına kalktı. Başma birçok adamlar topladı. Anadolu’yu kasıp kavurmaya başladı. Celâl’in isyanı bastırıldı. Fakat adı dillere destan oldu. Bundan dolayı bu tarihten sonra Osmanlı devletinde çıkan isyanların hepsine birden Celâlî isyanları demek bir gelenek haline geldi. Bu isyanları çıkaran ve yöneten elebaşılara da Celâlî adı verildi. Bu isim zamanla bir Osmanlı tarih terimi oldu.

  • 966 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 29 Haziran 2017 Kategori : Tavsiye / İpuçları.

  Bir tane de ben vereyim. Bir adet limonu elinize alıp sıkın. İçindeki suyun içinde kalması şartı ile avucunuzda yuvarlayın. Sonra bu limonu ikiyie bölün. Baharatçılardan alabileceğiniz kuru karanfilleri limona batırın. Sinek falan gelmez.

  • 1009 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 23 Ekim 2016 Kategori : Biyoloji.

  Kafatası : Yassı kemiktir. Beynimizi korur.

  • 2018 görüldü
  • 5 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 4 Eylül 2016 Kategori : Sözlük.

  Mevkute süreli yayın anlamına gelen bir terimdir.

  • 1026 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 26 Haziran 2016 Kategori : Eğitim.

  Rektörlük Adresi : Şeyh Osman Mh., Bozok Üniversitesi Rektörlüğü, Yozgat

  telefon ise (0354) 212 7001

  • 1566 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 30 Nisan 2016 Kategori : İnternet.

  Aslında biraz araştırınca para kazanmadığıonı görüyorsunuz. Aynı twitter gibi şimdilik insanları komisyonsuz satış ücretszi ilan diye kendine bağlayıp insanların zihnine kazınıyor.

  100 milyon dolarlık (ne kadar doğru bilinmez) yatırım aldığı için şimdilik cepten yiyor ancak muhtemeldir ki ya ilan özellikleri ya da reklam (düşük olsaılık) ile para kazanmaya yakında başlarlar.

  • 5930 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 7 Şubat 2016 Kategori : Edebiyat / Dil Bilgisi.

  İstanbul’un güzelliği eskidenmiş nesini şiir ile anlatacaksın. Bunaldığımız buhran yaşadığımız bir şehir.

  Esentepe’nin nesini şiiir ile anlatıcan hadi bakalım

  • 1744 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 2 Şubat 2016 Kategori : Bitki ve Bahçe.

  Bitkiler âleminde ikiçeneklilerden bîr bitki familyasıdır. Örnek bitkisi Amerika sıtma-ağacı olan bu familyanın bitkileri, genel olarak, sıcak ülkelerde yetişir. Bazı cinslerinden gütaperka elde edilir.

  • 1152 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 17 Ocak 2016 Kategori : Biyoloji.

  Kanın sıvı kısmına «plâzma» denîr.

  Beyazımtırak, bulanık bir sıvıdır. Kanın birçok besleyici cevherini taşır; bu bakımdan, kıymetli bir maddedir. Gerekince, insanlara, kan yerine, plâzma da verilir.

  Kan bankalarında, buzluklarda saklanan kanlar, vaktinde kullanılmazsa, bunlardan plâzma çıkarılır, bu plâzma kan yerine kullanılır.

  • 1128 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 17 Kasım 2015 Kategori : Biyoloji.

  Bitkiler aleminde çiçeksiz bitkilerin bir alt şubesinin adıdır. Bu bitkilerde kök, sap, yaprak gibi organlar yoktur.

  Beslenme organları bir örnek hücrelerin bir araya gelmesinden ortaya çıkan «tal» denen bir kısımdan ibarettir. TalIı bitkiler mantarlar, suyosunları, likenler, bakteriler gibi sınıflara bölünürler.

  • 1271 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 21 Ekim 2015 Kategori : Tarih.

  Eskiden sadrazamların, valilerin imza yetkisini kullanan görevlilere «mühürdar» denirdi. «Mühr-ü hümâyun»u (padişah mührünü) kullanma yetkisi olanlar ise «nişancı» diye anılırdı. Sadaret, şeyhülislâmlık dairesi gibi devlet dairelerinde de mektupçular, yazı işleri büroları, gerekli yazıları son şekliyle hazırlarlar, mühürdarlar da bunları sadrazam, vali ve benzeri kimselerin mührünü basarak geçer hale koyarlardı.

  • 1705 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 4 Ekim 2015 Kategori : Bilim.

  Yiyeceklerimiz arasında tuz da önemli bir yer alır. Çünkü vücudumuzun birçok besinler arasında tuza da ihtiyacı vardır. Tuz ya denizden, ya da kayalardan elde edilir. Deniz kıyısı yerlerde deniz suyu havuzlara alınır, su güneşte uçunca tuz kalır. Tuz kayalarının bulunduğu yerlerde ise kayalar kırılıp fabrikalara taşınır, öğütülerek tuz elde edilir.

  • 1232 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma