YanlisAnlama's Profile
Yardımsever
209
points

Soru Sayısı
50

Cevaplar
94

 • Yardımsever Soruldu on 6 Nisan 2019 Kategori : Matematik.

  Hemen hızlı cevap : 10800 saniye eder…

  • 146 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 3 Şubat 2019 Kategori : Ekonomi.

  pey akçesi, kapora olarak da bilinir, sözleşmenin yapılması sırasında kanıt olmak üzere bir tarafın ötekine verdiği para ya da taşınır mal. Sözleşmeden doğan alacaktan bağımsız bir nitelik taşır. Taahhüdün yerine getirilmesinden sonra geri verilmesi zorunlu olmadığı gibi alacağa mahsup edilmez.

  Ama yerel âdet ya da sözleşme hükmü uyarınca tersi bir yola gidilebilir. Yasada taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda pey akçesinin ne olacağına ilişkin bir hüküm bulunmadığından, bu konuda genel hükümler uygulanır. Taraflardan hiçbirinin kusuru yoksa pey akçesinin geri verilmesi gerekir. Sözleşmenin yerine getirilmemesi pey akçesini verenin kusurundan ileri gelmişse, karşı taraf pey akçesini geri vermez ve gerekirse tazminat da isteyebilir. Pey akçesi alanın kusurlu olması durumundaysa, karşı tarafın tazminat isteme hakkı saklı kalmak koşuluyla pey akçesi geri ödenir.

  • 188 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 30 Ağustos 2018 Kategori : Müzik.

  Alto terimi alto saksafon, alto klarnet ve alto flütte olduğu gibi, benzer ses alanına sahip müzik aletleri içinde kullanılır

  • 374 görüldü
  • 3 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 1 Temmuz 2018 Kategori : Hayvanlar Alemi.

  Alp dağ keçisi (Capra ibex). Artiodactyla (çifttoynaklılar) takımının Bovidae familyasından, daha çok Avrupa Alpleri’nde yaşayan dayanıldı, çevik bir yabanıl keçi türüdür. Alp dağ keçisinin omuz yüksekliği 80-90 cm, postu kahverengi-boz, karnı ak, bacakları ve karnının kenarları siyaha yakın koyu renktedir. Tekenin, ön yüzeyi geniş ve çaprazlamasına çıkıntılı çizgilerle kaplı olan yarım daire biçiminde boynuzları, ayrıca kısa bir sakalı vardır. Dişinin boynuzlan çok daha küçüktür. Alp dağ keçisi sürekli kar bölgesinin sınırında, genellikle sürüler halinde yaşar; yalnız yaşlı tekeler sürüye katılmayarak tek başına dolaşır. Eskiden Alpler’in yüksek bölgelerinde yaygınken, bugün sayıları büyük ölçüde azalmış olan bu hayvanlar İtalyan Alpleri’ndeki Gran Paradiso Ulusal Parkı’nda koruma altına alınmıştır; başka bölgelerde de yeniden yerleşmesine çalışılmaktadır.

  • 351 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 1 Temmuz 2018 Kategori : Kimya.

  Alstonit, baryum ve kalsiyum karbonat [CaBa(C03)2] yapısında, renksiz, saydam ile yarısaydam arası, bileşiminde az miktarda stronsiyum bulunan karbonat mineralidir. Yapısı aragonite  benzeyen alstonit, düşük ısılı sıcak su çökellerinde kalsit, barit ve viterit ile birlikte bulunur.

  • 368 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 4 Mayıs 2018 Kategori : Edebiyat / Dil Bilgisi.

  ŞİRAZEDEN ÇIKMAK

  Günümüzde, genellikle yapıştırıcılarla birbirine tutturulan kitap sayfaları, eskiden iplerle tutturulurdu. Şiraze denilen ip söküldüğü zaman kitap da sayfa sayfa dağılırdı. Bunun yanında bir sayfanın şirazeden çıkması, o sayfanın kitaptan kopması anlamına da gelirdi.

  İşte bu olaydan hareketle; düzenden çıkmak, yanlış yapmak, doğru olmayan bir yola girmek anlamında “Şirazeden çıkmak” deyimi kullanılmaktadır.

  • 475 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 22 Mart 2018 Kategori : Biyoloji.

  Bitkilerin Biyolojik ve Ekonomik Önemi ile İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

  ***Kara yosunları sulak alanlarda çok küçük hayvan türleri için çok önemli habitatlar oluştururlar. Ayrıca karayosunlarının bir cinsi olan Sphognum bataklık bölgelerde turbayı oluşturur. Turbalıklar, karbon depoları olarak yerkürenin karbondioksit düzeyini ve iklimini düzenlemede çok önemli bir rol oynar.

  ***Ölü bitkiler milyonlarca yıl süren kimyasal reaksiyonlar sonucunda günümüzde fosil yakıt olarak bilinen kömüre dönüşür. Kömür, birçok sanayi dalı için önemli bir yakıt maddesidir.

  ***Bitkiler insanların en önemli besin kaynağıdır. Mısır, buğday, pirinç ve diğer taneli yiyecekler tahılların meyveleridir. Tahıl tohumlarının endospermleri dünyadaki çoğu insan ve evcil hayvanın ana besin kaynağıdır. Fasulye, domates ve soğan gibi sebzeler ile üzüm, elma, portakal gibi meyveler de insanlar için önemli olan besin kaynakları arasındadır. Çay, kahve, nane ve ıhlamur gibi bitkilerin tohum ya da yaprakları içecek yapımında kullanılır.

  ***Zeytin, ayçiçek, fındık, mısır, soya fasulyesi, susam ve pamuk gibi bitkilerin tohumları yağ üretiminde kullanılır.

  ***Selüloz ve kağıt üretiminde kozalaklı bitkiler yaygın olarak kullanılır.

  ***Eterik yağlar uçucu ve kokuludur. Bu nedenle eterik yağ üreten menekşe, lavanta, yasemin, gül, leylak, karanfil ve nane gibi bitkiler parfümeri, kozmetik ve sabun sanayinde kullanılır.

  ***Kekik, ıhlamur, ada çayı ve nane gibi bitkiler doğal ilaç olarak kullanılır. Yüksük otu, haşhaş ve okaliptüs gibi bitkiler ise ilaç sanayinde hammadde olarak kullanılır.

  ***Kavak, çam ve meşe gibi odunsu bitkiler kereste yapımında ve mobilya üretiminde kullanılır.

  • 1592 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 22 Mart 2018 Kategori : Biyoloji.

  Protistaların Biyolojik ve Ekonomik Önemi İle İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

  ***Bazıları patojenik özellik gösterip insanlarda farklı hastalıklara neden olabilir. Örneğin kamçılılar grubunda yer alan Tripanozoma Afrika uyku hastalığına, sporlular grubunda yer alan Plazmodyum sıtma hastalığına neden olur. Kök ayaklılar grubuna ait olan Entamoeba histolytica ise amipli dizanterinin sebebidir.

  ***Tek hücreli yeşil algler (fitoplankton) genelde denizlerin yüzeye yakın kısımlarında yaşarlar. Bu canlılar atmosferdeki oksijenin büyük bir kısmını üretirler. Aynı zamanda denizlerdeki besin zincirinin ilk halkasını oluştururlar. Küçük balıklardan balinalara kadar birçok hayvanın temel besini fitoplanktonlardır.

  ***Kırmızı alglerin hücre duvarında bulunan agar bakteri ve mantarların laboratuvar ortamlarında üretilmesinde kullanılır.

  ***Denizlerde yaşayan algler iyot ve potasyum gibi mineraller bakımından zengindir. Fakat depo polisakkaritlerin çoğu insanların sindiremeyeceği formlardadır. Bu nedenle besin olarak tüketilme oranları azdır.

  ***Hücre duvarlarındaki jel oluşturan maddeler (kahverengi alglerde algin, kırmızı alglerde agar ve carageenon) ticarette kullanılmak üzere çıkarılır. Bu maddeler, puding ve mayonez gibi işlenmiş besinlerin yoğunlaştırılmasında kullanılır.

  **Diyatomlar diş macunu yapımında, izolasyon ve filtrelerde kullanılmaktadır.

  • 1079 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 22 Mart 2018 Kategori : Biyoloji.

  Mantarların Biyolojik ve Ekonomik Önemi ile İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

  *** Parazit türleri bitki ve hayvanlarda hastalıklara neden olur. Bu canlıların tarım bitkilerine zarar vermesi sonucunda büyük ekonomik kayıplar ortaya çıkar. Küf mantarları sebze, meyve ve diğer yiyeceklerin çürümesine neden olur.

  *** Saprofit mantarlar, bakterilerle beraber doğadaki organik atıkları inorganik maddelere çevirerek madde döngülerine büyük katkı sağlarlar.

  *** Mantarlar; vitamin, ilaç ve antibiyotik üretiminde görev alır. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan penisilin antibiyotiği, Pénicillium cinsi bir küf mantarı tarafından üretilir.

  *** Maya mantarları ekmek yapımı, bira ve şarap üretiminde kullanılır.

  *** Protein, vitamin ve mineral bakımından zengin olduklarından besin olarak tüketilirler.

  *** Bitkilerin %80’i mantarlarla mikoriza adı verilen birliktelikleri oluşturur. Bu yapı bitki gelişimini hızlandırdığı için tarımdaki verimliliği artırır.

  • 1195 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 22 Aralık 2017 Kategori : İngilizce.

  Knowledge is power; “Bilgi güçtür” anlamına gelir. Bu cümlede bilginin önemi vurgulanmıştır. Knowledge is power ile ilgili kompozisyon örneği aşağıdadır.

  KNOWLEDGE IS POWER

  Knowledge simply refers to the condition of knowing something. Knowledge is the best weapon a man can have to overpower others. Knowledge gives a deeper insight of affairs and more knowledgeable a person is, the more sought after he is. This makes a person superior. Mostly man gains knowledge through observation and experimentation.There is no end to knowledge. There is no limit to what a person can learn. The rise above the common gives man the power to rule and command. He has the ability to solve complexities, work efficiently and hold key positions where skill is required. Knowledge provides extra means to achieve success and rise high. The powerful status brings admiration and respect.

  Knowledge surpasses physical strength. It is the victory of brain over brawn. It makes a person more powerful by giving him mental, moral and spiritual advancement in the life. A person who has complete knowledge of his subject gains popularity. It empowers the person to control the events and influence others. Knowledge plays great role in all aspects of the life by let us know the easy and effective ways to solve the circumstances. It is true that knowledge is power.

  • 852 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 22 Aralık 2017 Kategori : İngilizce.

  Health is wealth, “Sağlık zenginliktir” anlamına gelir. Bu cümlede sağlığın önemi vurgulanmıştır. Cümle ile ilgili kompozisyon örneği aşağıdadır.

  HEALTH IS WEALTH

  It is a very old proverb that “Health is Wealth”. A healthy person can work with efficiency to earn the wealth. Good health is most important part of our lifewithout which we are incomplete. Good health keeps us always happy and gives us feeling of complete physical, mental, social and intellectual well-being. A good health is the real pleasures and charm of life. Health is more valuable than money. Money cannot buy health and happiness. But a healthy person remains in a state of bliss and happiness. Even a poor peasant with good health is happier than the rich person with poor health. A healthy person sings the glory of life and works hard to realize his dreams. He is always happy and cheerful.

  A healthy lifestyle means maintaining a balanced and nutritious diet as well as engaging in sports or other fitness related activities. We need fresh air, clean water, proper sunlight, balanced diet, away from junk food, clean and healthy atmosphere, greenery environment, morning walk, personal hygiene, proper education, etc. It is important to recognize that a healthy living ensures a longer life span as well as a life free of disease and complications. An unhealthy mind results in an unhealthy body. Good mental health helps you to make the most of life and enjoy it. Taking care of yourself is the best way of ensuring you live a long healthy life, not only physically, but also mentally.

  • 720 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 14 Kasım 2017 Kategori : Teknoloji.

  Yapay zeka bir yazılımın birçok olasılığı karşılaştırarak ne yapması gerektiğine karar vermesini sağlayan sistemdir. Bu sistem sayesinde, algılama, öğrenme, fikir yürütme, sorun çözme, iletişim kurma ve karar verme gibi insanlara özgü yetenekler bilgisayar programlarıyla taklit edilebilir. Yapay zekaya sahip aygıtlar insan yardımı olmadan akıllı davranışlar sergileyebilir.

  Örneğin; sürücüsüz araçlarda yapay zeka kullanılır. Böylece sürücüsüz araçlar çevrelerinde olup biteni hızlı bir şekilde algılayıp ne yapmaları gerektiğine karar verebilir.

  • 798 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 30 Ekim 2017 Kategori : Sağlık.

  Osteopetroz, mermer hastalığı olarak da bilinir, kemiklerin aşırı derecede yoğunlaşıp sertleşmesine ve çok kolay kırılabilmesine yol açan ve ender görülen kalıtsal bozukluktur. Hastalık kemik büyümesi sürdükçe ilerler; kemik iliği boşluğu yoğun kemik dokusuyla dolar. Bunun sonucunda kemik iliği işlev göremediğinden aplastik kansızlık oluşur. Kemikler sık sık kırılır; kafatası kemiklerindeki kalınlaşma ve biçim bozukluğu nedeniyle kafatası sinirlerinin uğradığı baskı işitme ve görme kusurlarına yol açabilir. Ağır vakalar ölümle sonuçlanır.

  • 782 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 30 Ekim 2017 Kategori : Bilim.

  Osteopati, kas-iskelet yapısıyla organların işlevi arasındaki ilişkiden yola çıkarak hastalıkları tedavi etmeyi amaçlayan meslek dalıdır.

  Osteopati 19. yüzyılda ABD’de, özellikle Amerikan İç Savaşı’nda (1861-65) uygulanan ilkel ilaçlar ve cerrahi tekniklere karşı bir reform hareketi olarak ortaya çıktı. Kurucusu olan Andrew Taylor Still 1892’de Missouri’de bir osteopati eğitim okulu kurdu. Günümüzde öncelikle ABD olmak üzere Kanada ve İngiltere’de uygulanan osteopati sinir-kas bağlantılarının işlevi, sinir uyarılarının iletimi, refleksler, böbrek işlevleri ve kan akımının dinamiği gibi konuları araştırır. Tedavi uygulamaları iskelet sisteminde gerçekleştirilen girişimleri kapsar.

  • 618 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Yardımsever Soruldu on 30 Ekim 2017 Kategori : Sağlık.

  Tırnak diz kapağı sendromu; tırnakların kolayca kırılması ve dizkapağı kemiğinin normalden küçük ya da hiç olmamasıyla ortaya çıkan ve ender görülen kalıtsal bozukluktur. Diz ve dirsek eklemleri ile kürek kemiği az gelişmiştir; leğen kemiğinin iç yüzünde, yanlarda kemik yapısında çıkıntılar ve böbrek yetmezliği belirtileri de görülür.

  Hastalarda sık sık kemik çıkıkları, eklem hareketlerinde zorlanma ve erken yaşta osteoartrit oluşur. Tedavide öncelikle böbrek yetmezliğinin ortadan kaldırılması amaçlanır; oluşum bozuklukları için cerrahi girişim uygulanabilir.

  • 648 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma