znation's Profile
Çaylak
81
points

Soru Sayısı
26

Cevaplar
37

 • Çaylak Soruldu on 26 Eylül 2018 Kategori : Kimya.

  Paragonit, bazik sodyum ve alüminyum silikatlarından oluşan, muskovite benzer mika minerali. Önceleri ender rastlanan bir mineral olduğu düşünülmüş, ama daha sonraları yapılan araştırmalar sonucunda başkalaşım şistlerinde ve fillitlerde, gnayslarda, kuvars damarlarında ve ince taneli tortullarda yaygın biçimde bulunduğu ortaya çıkartılmıştır.

  İnce taneli parajonite, muskovitte olduğu gibi, serisit ya da beyaz mika denir. Kimyasal formülü ve ayrıntılı fiziksel özellikleri için bak. mika (tablo).

  • 235 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 26 Ağustos 2018 Kategori : Sanat.

  Altın Kesit, Fransızca section dor, geometrik biçimlerin oran ve düzeniyle ilgilenmiş olan kübist ressamlar topluluğu.

  Jacques Villon’un önderliğindeki topluluğun en önde gelen üyeleri Robert Delaunay, Marcel Duchamp, Raymond Duchamp-Villon, Albert Gleizes, Juan Gris, Roger de la Fresnaye, Fernand Leger, Andre Lhote, Louis Marcoussis, Jean Metzinger, Francis Picabia ve Andre Dunoyer de Segonzac’tı.

  Topluluk ilk ortak sergisini 1912’de Paris’teki Galerie La Boetie’de düzenledi; aynı yıl Gleizes ve Metzinger, kübist estetik üzerine yazılmış ilk kitap olan Du Cubisme’i (Kübizm Üzerine) yayımladılar.

  • 288 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 19 Kasım 2017 Kategori : Sözlük.

  İskan (yurt edindirme) : Boş bir araziyi yerleşim alanı haline getirmektir. Osmanlı Devleti Balkanlarda fethettiği topraklarda kalıcı hakimiyet kurmak ve güvenliği sağlamak için, Anadolu’dan Türk ailelerini gönüllü veya zorunlu olarak bölgeye yerleştirilmiştir.

  • 695 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Darüşşafaka, Cemiyet-i Tedrisiyye-i İslamiye adı ile 30 Mart 1863’te babası ölmüş ve parasal durumu yetersiz kız – erkek öğrencilere karşılıksız eğitim olanakları sağlamak amacıyla, zamanın ilerici devlet adamları Maliye Nazırı Yusuf Ziya Paşa, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Vidinli Tevfik Paşa, Hariciye Nazırı Sakızlı Esad Paşa ve Trabzonlu Ali Naki Efendi öncülüğünde kurulmuştur.

  İlk zamanlar Kapalıçarşı esnaf çıraklarını boş zamanlarında eğitmek için Beyazıt’ta 1865’te Simkeşhane içinde Emretullah Valide Sultan mektebinde ve daha sonra da Aksaray’da Çakırağa Camii karşısındaki Ebubekir Paşa mektebinde öğrenime başlanmış, ancak bu binalar yeterli olmadığından yeni bir okul inşasına karar verilmiştir.

  Bu amaç için Sultan Abdülaziz 7.000 altın, Maliye Hazinesi 3.471 altın, Hidiv Paşa 1.000 altın bağışta bulunmuş, devrin ileri gelen devlet adamların da katkıları ile bu bağışlar kısa sürede 30.172 altına ulaşır. Darüşşafaka, 1993-1994 öğrenim yılında, değil ilköğretim lise düzeyinde, yüksek okul düzeyinde bile ülkemizde bir örneği bulunmayan Sarıyer’deki yeni yerleşkesine taşınır. Darüşşafaka öğrencileri, çağdaş bir ortamda, akla ve bilime uygun çağdaş yöntemlerle eğitimlerini sürdürmekte, Cumhuriyetin değerlerine bağlı, hoşgörülü, başarılı, yabancı dil bilen, yaşama sevinci dolu yurttaşlar olarak yetişmekte, toplumdaki yerlerini almaktadır.

  • 787 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 29 Eylül 2017 Kategori : Coğrafya.

  Akdeniz bölgesinde bir çok il emerkezi yer alırken birçok ilinde ilçeleri Akdeniz bölgesi içerisinde yer almaktadır. İşte aşağıda Akdeniz bölgesinin illeri ile Akdeniz bölgesine giren ilçelere ait bilgiler yer almaktadır.

  Adana

  Antalya

  Burdur

  Hatay

  Isparta

  Mersin

  Denizli’nin Acıpayam,Çameli,Bozkurt,Beyağaç ilçeleri

  Kahramanmaraş (Afşin ve Elbistan ilçeleri hariç)

  Konyanın Halkapınar, Yalıhüyük, Seydişehir, Derebucak, Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek ilçeleri

  Karaman’ın merkez ilçe ve Ayrancı ilçelerinin bazı bölümleri

  Afyon Karahisarın Başmakçı, Dinar ve Dazkırı ilçeleri

  Muğla’nın Marmaris-Aksaz,Köyceğiz,Ortaca,Dalaman,Fethiye ilçesi

  • 683 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 4 Mayıs 2017 Kategori : Bilim.
  • Her ikisi de yuvarlaktır
  • 1981 görüldü
  • 4 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 9 Mart 2017 Kategori : Televizyon.

  İnternette hiç bir yerde ben de bu bilgiye ulaşamadım . Bende merak ediyorum. 50’li yaşlarda olduğunu tahmin ediyorum

  • 15528 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 6 Mart 2017 Kategori : İngilizce.

  Türkçe karlığı UYGUN olarak geçmekytedir

  • 824 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Etkili Bir İletişim İçin Kullanılan Yöntemler

  ► Düşünceler ifade edilirken abartılı davranmaktan kaçınılmalıdır. Abartısız yalın bir usluba sahip olan kişiler çevrelerince benimsenirler ve söyledikleri dinlenir.

  ► Sorunlarla karşılaşıldığında hemen negatif düşünmemeli, pozitif düşünülmelidir. Sorunların üstesinden geleceğine inanılmalıdır. Bu tutum bireyin diğer insanlarla pozitif ilişkiler kurmasını sağlayacaktır.

  ► Diyalog sırasında muhatabın gözüne bakılmalı, göz iletişimi sağlanmalıdır. Dinlerken de bu çok önemlidir, insan muhatabını dinlerken bunu beden diliyle de desteklemelidir. Muhatabını dinlerken başka şeylerle meşgul olmak, iletişimi engeller.

  ► Öğüt vermekten kaçınılmalı, yargılayıcı, suçlayıcı, küçük düşürücü ifadeler kullanılmamalıdır.

  ► Duygu ve düşünceler tam olarak ifade edilmelidir. Duygular ifade edilirken eksik ya da fazla ifadeler kullanılmamalıdır.

  ► Eğer bir insan eleştirilecek olsa, bu kesinlikle üçüncü şahısların yanında yapılmamalıdır.

  ► İletişim sırasında konu değiştirilmemeli ve konuşmayı geçiştirmek için teselli edici ifadeler kullanılmamalıdır.

  • 867 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 5 Ocak 2017 Kategori : Sözlük.

  Hikaye bir olayın sözlü yada yazılı anlatılışıdır. Eşanlamlısı da öykü dür.

  • 1340 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 5 Ocak 2017 Kategori : Sözlük.

  Türk dil kurumunun sitesinde imarethane için yapılmış tanım;

  Yoksullara ve öğrencilere yiyecek dağıtmak için kurulmuş hayır kurumu, imaret

  Sitede ayrıca bir de örnek cümle var.

  Gönlü o kadar geniş imiş ki sair yoksullar gibi imarethaneden bir tas çorba içmeyi dahi açgözlülük sayarmış.” – Y. K. Karaosmanoğlu

  • 957 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 21 Aralık 2016 Kategori : Sözlük.

  Melisa Oğul otu anlamına gelir.  Bir çeşit bitki yani. Resmi ise;

  • 1117 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 21 Aralık 2016 Kategori : Sözlük.

  HİLAL SÖZLÜK ANLAMI

  1 Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, ayça, yeni ay
  2. Çocukların okuma öğrenmeye başladıklarında satır ve sözleri şaşırmamak için söz üzerinde gezdirdikleri ucu sivri, uzunca bir gösterme aracı

  hilal gibi: ince ve düzgün (kaş)

  • 767 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 21 Aralık 2016 Kategori : Kelimeler.

  aile kelimesi bana mutluluk, sevgi, kardeş, anne, baba, akşam yemeği, dayanışma, birliktelik, paylaşım, sarılmak, sıcaklık, hoşgörü, ev, yuva kelimelerini çağrıştırıyor.

  • 885 görüldü
  • 1 cevap
  • 0 oylanma
 • Çaylak Soruldu on 20 Aralık 2016 Kategori : Edebiyat / Dil Bilgisi.

  ***Para da su gibidir, tutmazsan akar gider.
  ***Şık şık eden nalçadır; iş bitiren akçedir.
  ***Tutumsuz ev yapmaz, yapsa da temel tutmaz.

  • 978 görüldü
  • 2 cevap
  • 0 oylanma