Abdurrahman Şeref Kimdir?

Osmanlı’nın son vakanüvis görevinde bulunan Abdurrahman Şeref hayatı hakkında kısa bilgi.

colomb Çaylak Soruldu on 28 Mayıs 2019 Kategori : Biyografi.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Abdurrahman Şeref</strong>, tarihçi (İstanbul 1853 – İstanbul 1925).

Galatasaray Sultanisi’ndeki öğreniminden sonra çeşitli okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Ayan Meclisi üyesiyken bakanlık görevleri yüklendi, iki kez Maarif Nazırlığı yaptı. Bu arada resmi vakanüvislik görevine atandı. Tarih-i Osmani Encümeni Reisliği’ne getirildi.

Saltanatın kaldırılmasıyla vakanüvislik görevi son buldu. TBMM’ ye İstanbul milletvekili seçildi (1923). Ölümüne kadar bu görevde kaldı. Kendinden önceki Vakanüvis Lütfi Efendi’nin Tarihi’ni yayıma hazırladı. Son Osmanlı vakanüvisi olarak hazırladığı el yazı metin henüz basılmadı.

Basılı eserleri arasında önemlileri: <em>Fezleke-i Tarih-i Düvel’i İslamiye (1885), Tarih-i Devlet-i Osmaniye (1893), Tarih-i Asr-ı Hazır (1918), Sultan Abdülhamid-i Saniye Dair (1918 Ahmet Refik’le), Tarih Musahabeleri (1929) vb.

45bin Çaylak Yanıtın girişi : on 28 Mayıs 2019.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.