Açık Tohumlu Bitkiler Hakkında Bilgi Verir Misiniz?

Açık Tohumlu Bitkiler nelerdir? Hakkında açıklayıcı bilgi lütfen

Gorkem Bilgili Soruldu on 11 Ekim 2020 Kategori : Biyoloji.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Açık Tohumlular; (Lat. Gymnospermae).

Tohumlu bitkilerin iki alt grubundan biridir. Öbür grup olan Kapalıtohumluların tersine, bunlarda tohum taslakları ve tohum taslaklarından oluşan tohumlar megasporofillerin üzerinde açıktadır. Kapalıtohumlularda bu organlar megasporofillerin oluşturduğu bir odacık içerisindedir.

Açık tohumlularda erkek ve dişi organ ayrı çiçekler üzerindedir. Çok seyrek olarak er-dişi olanlara rastlanır. Açık tohumlularda çiçekler spiral biçiminde dizilerek kozalaklar oluştururlar. Örtü yaprakları ya yoktur ya da az gelişmiştir. Açık tohumlu bitkiler çoğunlukla odunsu ve ağaçsıdır. Kapalı tohumlular ise hem otsu hem de odunsudur. Açıktohumluların göze hemen çarpan en önemli özelliği, uzun ömürlü kışın dökülmeyen yeşil yapraklı olmasıdır. Birçok türü olan bu grup, günümüzden 220 milyon yıl öncesinin Mezozoik çağda yeryüzü bitki örtüsünün büyük bir bölümünü oluşturdu. Günümüzde eskiye oranla sayıları azalmış olmakla birlikte özellikle çam, porsuk gibi ağaçlar türlerini sürdürmektedir. Açık tohumlular grubu oldukça ilginç bazı türleri içerir. Kız saçı adıyla bilinen gruptan ginko biloba türü Çin’de tapınaklar yöresinde kaldığından mabet ağacı olarak adlandırılır. Özellikle yürek biçimli, paralel damarlı yapraklarıyla ilginç bir görünümdedir. Bir başka grup da Gnetalesler’dir; bu grupta ilginç bir tür de Welwitschia mirabilis adı verilen, uzun süreli ömrünü yalnız iki yaprakla sürdüren çöl bitkileridir.

Açık tohumlulardan sago palmiyesi grubu da palmiyelere benzeyen yapıları ve sert yaprakları ile oldukça değerli süs bitkileridir. Yapraklarını dökmezler ve uzun ömürlüdürler. Açık tohumluların en yaygın grubunu Kozalaklılar oluşturur. Özellikle soğuk iklim bölgelerinde yaygın biçimde yer alırlar; çamlar ve porsuk bunlar içinde en fazla tanınanlardır. Kereste ve reçine olanaklarıyla değer taşırlar.

semikler Bilgili Yanıtın girişi : on 11 Ekim 2020.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.