Afyon’da Kadın Mevlevi Şeyhleri Varmıydı?

Afyon’da kadın Mevlevi şeyhleri tarihte olmuş bilgi verebilecek olan var mı bu konuda?

arikusu Çaylak Soruldu on 13 Mart 2015 Kategori : Dini Bilgiler.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Mevleviliğin ilk zamanlarında, kadın-erkek arasında hiç, kaç göç yoktu. Bilgili, şiir ve musikiden anlayan kadınlar Mevlevi meclislerine katılır, erkeklerle sohbet ederlerdi.

Eskiden Afyon, mevleviliğin ikinci merkezi durumun da idi. Mevlevi tekkelerinde sayısız kadın mürit bulunurdu. Bunlardan Mehmet Çelebi’nin kızı Destina, babasından sonra Afyon Mevlevihanesi’nin şeyhi olmuştur.

Erkekler gibi, hırka ve külah giymiştir. Daha sonra, mevlevi şeyhliği postuna Küçük Mehmet Çelebi’nin büyük kızı Güneş Han oturmuştur. Güneş Han, çarşıya iner, tekkenin ihtiyaçlarını alır, erkek mevlevi şeyhleri kadar saygı görürdü. Sonra, mevlevihanede, başında sarıklı sikke, sırtında hırka, ayini idare ederdi.

sahtehayat Çaylak Yanıtın girişi : on 13 Mart 2015.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.