Ambolar kimlerdir?

Ambolar kimlerdir, nerede yaşamaktadırlar? Ambolar kültürü hakkında bilgi verir misiniz?

Angara Bilgili Soruldu on 21 Haziran 2017 Kategori : Sosyal Hayat.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Ambolar, Uambolar olarak da bilinir, Namibia’nın kuzeyi ve Angola’nın güneyindeki kuru otlaklarda yerleşmiş etnik gruptur. Namibia’da “Uambolar” ve Angola’da “Ambolar” olarak anılırlar ve bir Bantu dili olan Kwanyama dilini konuşurlar. Eskiden, rahiplik görevini de yerine getiren krallar tarafından yönetilirlerdi. Krallık babadan oğula geçerdi.

Geleneksel Ambo toplulukları küçük olmalarına karşın yukarıda sözü edilen rahip-krallar, resmi vergi toplayıcılar, büyük saygınlığı olan ana kraliçe, babadan oğula geçerek süren bir aristokrasi ve kölelerle Afrika merkezi devlet örgütlenmesinin tipik özelliklerini gösterirlerdi.

Ambolarda soy, anadan geçer ve erkekler birden çok eşle evlenirler. İlk eş üstün bir konumdadır. Ama eşlerin hepsinin, kamıştan yapılmış konik bir çatısı olan, dallarla örülüp çamurla sıvanmış, daire biçiminde ayrı bir kulübesi vardır. Çekirdek aileden (anne, baba ve çocuklar) bir toplantı alanının çevresinde gruplaşırlar. Bu alanın ortasında, içinde yerel reisin ilk eşi ya da kızı tarafından korunan kutsal bir ateşin bulunduğu bir şef kulübesi ya da bir toplantı evi yer alır. Bu ateş ısınmak ya da (aralarından ayrılan bir savaşçı için hazırlananın dışında) yemek pişirmek için kullanılmaz; bu topluluğun simgesidir ve sönmesi de yakında gelecek bir felaketin işareti kabul edilir. Yerel şef ve reisler kutsal ateşlerini kendilerinden daha üst durumdaki şeflerden alırlar.

Tarım ve hayvancılığa dayanan Ambo ekonomisi, balıkçılık, avcılık ve toplayıcılıkla desteklenir. Akdarı ve süpürgedarısı en çok yetiştirilen ürünlerdir; sığır, koyun ve keçi toplulukların hepsinde bulunur. Sığır, süt ve tereyağı üretimi açısından olduğu kadar, çeyiz olarak verildiği için de büyük önem taşır.

kompo Bilgili Yanıtın girişi : on 21 Haziran 2017.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.