Anadolu’da Türk kültürü

Anadolu’ya gelen Türk beyliklerinin yerleşmesinden sonra Anadolu’daki Türk kültürünün gelişmesi ve yerleşmesi hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

Barbie Doktor Soruldu on 21 Kasım 2017 Kategori : Tarih.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Anadolu’da Türk Kültürü

Selçuklu hükümdarları devlet yönetiminden birinci derece sorumluydu. Yardımcıları vezirlerdi. Savaş zamanı orduya komutanlık ederlerdi. Ordunun büyük bir kısmını toprağa bağlı ikta askerleri oluştururdu.

Türkiye Selçuklularında ve Beyliklerde en önemli eğitim kurumu medreselerdir. Medreselerin harcamaları vakıflarca karşılanırdı. Medreseler orta ve yüksek eğitim kurumlarıdır. İslami ilimlerin yanında matematik, tıp ve astronomi gibi eserler okutulurdu. Medreselerin yanında hastane (darüşşifa), kervansaray, aşevi (yemekhane) ve cami bulunurdu.

Anadolu’ya yerleşen Oğuz Türkmenleri, konuşma dili olarak Türkçe, bilim ve edebiyat dili olarak da Arapça ve Farsçayı kullanmışlardır. Ayrıca Türkçe sözlü ve yazılı edebi eserler oluşturmuşlardır.

Yazılı Türkçe eserlerin en önemlilerini Yunus Emre vermiştir. Dede Korkut ve Gazilerin oluşturduğu Malkoçoğlu, Battalname gibi destanlarda mevcuttur. Günümüzde eseri birçok dile çevrilen Mevlana Celaleddin-i Rumi tasavvuf alanında önemli eserler vermiştir. Mevlana’nın en önemli eseri Mesnevi’dir.

Selçuklu ve beylikler Anadolu’yu doğu ve batı ticaretinin buluştuğu yer haline getirmişlerdir. Yabancı tüccarlarla ticari anlaşmalar yapmaları, yol güvenliğini sağlamaları ve kervansaraylar yaparak Anadolu’da müslim – gayrimüslim herkesin rahatça ticaret yapacakları bir ortam oluşturmuşlardır.
Ticaretin gelişmesiyle kervansaraylar etrafındaki küçük yerleşim birimleri zamanla Türkçe isim alarak önemli yerleşim alanları haline gelmiştir.

Gorkem Bilgili Yanıtın girişi : on 21 Kasım 2017.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.