Anayasa türleri nelerdir?

KPSS konularından anayasa türleri, çeşitleri nelerdir? Kısaca açıklar mısınız?

Angara Bilgili Soruldu on 12 Aralık 2016 Kategori : Sosyal Hayat.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

ANAYASA TÜRLERİ

Biçimine göre:

1. Yazılı anayasa, yasama organı tarafından yapılan ve yürürlüğe konulan yazılı metindir.

2. Yazılı olmayan anayasa, süregelmekte olan hukuki uygulamalardan, içtihat kararlarından, yazılı olarak düzenlenmemiş teamülden oluşur. (Örnek: İngiltere’nin yazılı anayasası yoktur.)

Değiştirilmesi açısından:

1. Sert anayasa, değiştirilemez madde (veya maddeler) içeren anayasadır. Ayrıca, bu anayasaların değiştirilmesi normal yasaların değiştirilmesinden daha zor koşullara bağlanmıştır.

2. Yumuşak anayasalar, değiştirilemez madde içermez. Ayrıca, bu tür anayasaların değiştirilmesi normal yasaların değiştirilmesiyle aynı koşullara bağlanmıştır.

Kapsamına göre:

1. Kazuistik anayasa, uzun ve ayrıntılı hükümlerden oluşan anayasadır. Madde sayısı çoktur.

2. Çerçeve anayasada, madde sayısı azdır. Ayrıca, kısa ve öz hükümlerden oluşur.

Papua Yardımsever Yanıtın girişi : on 12 Aralık 2016.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.