Antrasen nedir?

Antrasen nedir?  Antrasen özellikleri nelerdir? Antrasen hakkında bilgi verir misiniz?

YengecKemal Yardımsever Soruldu on 21 Eylül 2018 Kategori : Kimya.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Antrasen, taşkömürü katranından elde edilen üç halkalı aromatik hidrokarbondur (C14H10). Birçok boyarmaddenin ticari üretiminde, ayrıca ışıltı sayaçlarında kullanılır.

Ham antrasen. kömür katranının kaynama noktası yüksek bir bölümünden kristal halinde elde edilir. Yeniden kristalleşme ve süblimleşme yoluyla arıtılır. Antrasenin bireşim yoluyla elde edilmesinde en çok başvurulan yöntem, metilen dibromürün alüminyum klorür eşliğinde benzenle yoğunlaştırılmasıdır. Katılma ve yükseltgenme tepkimeleri normal olarak antrasenin orta halkasında gerçekleşerek 9,10-konumunda türevler verir. Örneğin klor katıldığında 9,10-dikloroantrasen, kromik asitle yükseltgendiğinde de, boyarmadde ve pigment üretiminde önemli bir ara ürün olan 9,10-antrakinon elde edilir.

Saf antrasen, mavi bir flüorışıma gösteren renksiz levhacıklar halinde, monoklinal sistemde kristalleşir. 213°C’de eriyen, 351°C’de kaynayan bu bileşik suda çözünmez; alkolde ve eterde yavaş, sıcak benzende hızla çözünür.

fragman Çaylak Yanıtın girişi : on 21 Eylül 2018.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.