Asya kıtası akarsuları ve gölleri

Asya kıtasında bulunan akarsular ve göller nelerdir? Asya akarsu ve gölleri hakkında bilgi verir misiniz?

Kremlin Çaylak Soruldu on 26 Temmuz 2018 Kategori : Coğrafya.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Irmaklar. Asya büyük ırmakların bulunduğu bir kıtadır. Obi, İrtiş, Yenisey, Lena, Yana, İndigirka ve Kolıma ırmakları Kuzey Buz Denizine dökülür. Büyük Okyanusa dökülen ırmaklar arasında ise Anadır, Amur, Huang, Yangtze, Xi, Kızıl Irmak (Song Hong), Mekong ve Chao Phraya bulunur. Saluen, Irrawaddy, Brahmaputra, Ganj, Krişna, Godavari ve İndus ırmakları Hint Okyanusuna; Fırat ile Dicle ırmaklarının kavuşmasından oluşan Şattü’l-Arap ise bu okyanusun bir uzantısı olan Basra Körfezine dökülür. Bu ırmaklar dışında, Ceyhun, Seyhun, İli, Chu, Tarım, Herirud (Tecen) ve Hilmend gibi bazı ırmaklar geniş iç havzalara akarlar. Hazar ve Azak denizleriyle, Karadeniz ve Akdeniz’e ise yalnızca dağlardan gelen görece küçük ırmaklar dökülür.

Kışın tüm ırmakların donduğu Sibirya’da bahar gelince taşkınlar başlar. Buradaki bazı ırmakların diplerinin de donduğu görülür. Suların denize ulaşmadığı akışsız kurak bölgelerde kar ve buzul sularıyla beslenen geniş geçici ırmaklar oluşur. Pirinç tarlalarını sulamakta yararlanılan muson iklimine özgü ırmaklar, en büyük su hacmine yazın ulaşır. Akdeniz bölgesindeki ırmaklar ise dağlardan gelen kar suları ile beslenmediklerinden yaz aylarında su kaybeder, hatta bazen kururlar. Buna karşılık Ekvator bölgesindeki ırmaklar sürekli su taşır.

Göller. Asya’da bulunan çok sayıdaki göl, köken ve büyüklük açısından önemli farklılıklar gösterir. En büyükleri olan Hazar Denizi ve Aral Gölü eski deniz kalıntılarıdır. Baykal Gölü, Issık-Kul. Hövsgöl (Hübsügöl) ve Lût Gölü tektonik çöküntü alanlarında yer alırlar. Van, Sevan ve Urmiye göllerinin havzaları ise lav örtüsüyle çevrilidir. Ayrıca, Pamir Dağlarındaki Sarez Gölü gibi toprak kaymasıyla, Toros Dağlarının batısındaki göller gibi karst süreçleriyle ya da Kuril Adalarındaki pek çok göl gibi lav barajları oluşumuyla ortaya çıkmış göller de vardır. Asya’nın doğusundaki adalarda bulunan volkanik bölgelerdeki bazı göller krater ve kalderaların içinde oluşmuştur. Alçak kıyılar boyunca pek çok lagün gölüne de rastlanır. Koko Nor ve Tuz Gölü gibi iç havzalardaki göller genellikle tuzludur. Irmaklarla bağlantılı göller ise tatlısu gölleridir ve kendilerinden doğan ya da kendilerine akan ırmakların akışlarını düzenlerler. Ayrıca hidroelektrik santral yapımıyla oluşturulmuş büyük yapay göller de vardır.

Yeraltı suları. Kurak bölgelerde yeraltı suları hemen hemen tek su kaynağıdır. Artezyen havzalarında ve dağ eteklerinde yer alan çukur ovaların tabanlarında geniş su birikintilerinin varlığı bilinmektedir. Orta Asya, Kaşgar ve başka pek çok bölgedeki vahalar bu tür birikintilerin ürünüdür

nezaman Çaylak Yanıtın girişi : on 26 Temmuz 2018.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.