Atatürk Büyük nutkunu ne zaman niçin söylemiştir?

Atatürk Büyük nutku ne zaman yazmış ve söylemiştir? Büyük nutkun amacı nedir, hakkında bilgi verir misiniz?

theworldbank Çaylak Soruldu on 17 Ekim 2014 Kategori : Atatürk.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Atatürk, İkinci Büyük Millet Meclisi, 26 haziran 1927’de seçim dönemini tamamlayarak dağılınca, yeni seçimden önce toplanacak Cumhuriyet Halk Partisi genel kongresinde bir nutuk söylemeye karar verdi. Bu nutkunda Milli Mücadeleye başladığı günlerden beri vuku bulan olayları, milletçe sarfedilen gayretleri bir bir anlatmak, yurttaşların gözleri önüne sermek istiyordu.

Meclis dağıldıktan sonra, Atatürk 1 temmuz 1927’de İstanbul’a geldi. Bu, 16 mayıs 1919’da ayrıldığı İstanbul’a ondan sonra yaptığı ilk resmi ziyaretti.

C. H. P. Kurultayı 15 ekim 1927’de Ankara’da B. M. M. binasında toplandı. Atatürk Kurtuluş Savaşı’nın bütün askeri ve siyasi safhalarını delilleriyle Türk milletine açıkIayan büyük nutkunu 20 ekim 1927 günü akşamına kadar, 36 saat müddetle okudu.

Büyük Ata tarihi nutkunda yalnız Osmanlı hükümetiyle, dört tarafını saran düşmanlarıyla değil, bizzat yanında bulunan, iş birliği yaptığı arkadaşlarıyla olan mücadelesini de anlatmıştır ki, zaman zaman kendisinin bu mücadeleler içinde hemen hemen tek başına kaldığı görülmektedir.

Atatürk, nutkunu söylediği kongrede, Halk Partisi’nin bu kongresinin 7 eylül 1919’da Sivas’ta kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin bir devamı olduğunu belirtmiştir.

gurur Yardımsever Yanıtın girişi : on 17 Ekim 2014.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.