Atatürk İlkelerinin Genel Özellikleri (Maddeler Halinde)

Atatürk ilkelerinin genel özelliklerini maddeler halinde yazar mısınız?

Sheldon Çaylak Soruldu on 30 Eylül 2018 Kategori : Atatürk.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

ATATÜRK İLKELERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Atatürk İlkeleri, bir bütünü oluşturan ortak görüş ve eylemler bütünüdür. Bu nedenle ortak özelliklerin bulunması da gerekli ve doğaldır.

Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

♦ Atatürk İlkeleri Türk toplumunun gereksinimlerinden doğmuştur. Bunların kabul edilmesinde ve benimsenmesinde herhangi bir dış baskı, körü körüne bir taklitçilik ya da bir özentinin kesinlikle etkisi yoktur.

♦ Bu ilkeler, yalnız sözlük anlamlarıyla kuru kuruya tanımlanamaz. Bunlar Atatürk tarafından hem sözle hem de uygulamayla belirlenmiştir. Her birinin aniam ve kavram yapısını Türk ulusunun ruhuna, karakterine, gelenek ve yeteneklerine uygun düşen yönleriyle değerlendirmek gerekir.

♦ Atatürk İlkeleri’ni birbirinden çözüp ayırmaya ya da tek tek değerlendirmeye girişmek; onları devrim hareketlerinden ayrı düşünmek büyük yanlışlık olur. Bu ilkeler bir bütünü oluşturan öğelerdir. Sağlıklı bir canlının organları gibi, birbirleriyle tam bir uyum içinde bağlantılıdır. İşte bu uyum ve bütünlük, Atatürkçülük dediğimiz dünya görüşünü oluşturmuştur.

♦ İlkelerin temelinde milli kültürümüz vardır.

♦ İlkelerin benimsenmesinde ve kabul edilmesinde dış baskı, zorlama ve taklitçilik yoktur.

♦ İlkeler akla ve mantığa uygundur.

♦ Türk toplumunu aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmayı amaçlar.

♦ Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde onurlu ve mutlu bir hayat sürmesini sağlamayı hedefler.

♦ Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişerek güçlenmesini ve sonsuza kadar bağımsız yaşamasını amaçlar.

♦ Türk milletinin ruhuna, karakterine ve geleneklerine uygundur.

♦ Atatürk ilkeleri, sadece Türk toplumunun ilerlemesine değil, geri kalmış birçok millete model oluşturmuştur.

fragman Çaylak Yanıtın girişi : on 30 Eylül 2018.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.