Atatürk Orman Çiftliği Nasıl Kuruldu?

Atatürk Atatürk Orman çiftliğini nedeni ne zaman ve nasıl kurmuştur?

ankara Çaylak Soruldu on 17 Ekim 2014 Kategori : Atatürk.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

ATATÜRK, Cumhuriyet’in ilanından sonra memleketin, askeri zaferler gibi, iktisat ve ticaret alanında da zaferler kazanmasını istiyor,”Milli ekonominin temeli ziraattir” diyordu. Memleketi yeni baştan kalkındırmak için halkı uyarmak ve ona örnek vermek gerektiğine inanmıştı. Bu sebeple, işe Ankara’dan başladı. Kurak istep toprakların ortasındaki Ankara’da modern bir çiftlik kuracaktı.

1925 yılında, ziraat uzmanlarına Ankara yakınlarında böyle bir çiftlik için elverişli bir toprak bulmak vazifesini verdi. Fakat uzmanlar, Ankara’da ve çevresinde böyle bir çiftlik için elverişli arazi bulamadıklarını bildirdiler, Atatürk, bugünkü çiftliğin bulunduğu yerleri gösterdi. Burası kurak bir yerdi, ovada kalan kısmı ise bataklıktı. Tepenin yamaçları aşağılara kadar otsuz ve ağaçsızdı.

— “Burada çiftlik olmaz” dediler.

Atatürk onlara şu cevabı verdi:

— “İşte, istediğimiz yer asıl böyle olmalıdır. Ankara’nın kenarında hem çorak, nem batak, hem de fena bir yer. Burasını biz ıslah edemezsek, kim gelip ıslah edecek!”

Yabancı bir ziraat uzmanı ise, bu fikir karşısında şöyle demişti:

— “Bu öyle bir teşebbüstür ki, elverişsiz toprak ve iklim şartları altında, burada ya sabır tükenir, ya para.”

Fakat, Atatürk için kötü tabiat şartları bile bir engel teşkil etmiyordu. Derhal faaliyete geçti. Arazi istimlâk edildi. Bataklık kurutuldu, çiftlik sahasına giren toprakların bir plân dahilinde, tarıma elverişli hale getirilmesine başlandı.

O günkü çiftlik arazisinin manzarası şöyleydi: Tepenin eteğinde eski bir bina vardı. Toprağı kiracı olarak işleten fakir bir çiftçi çoluk çocuğu ile bu binada oturuyordu. Biraz ileride bir mezarlık göze çarpıyordu. Aşağılar ise bataklıktı. Çiftlik arazisi 102.000 dönümdür.

Atatürk, burada, 1925 yılında kurulan bir çadırla işe başlamıştı. Çiftlik arazisini süren traktörü zaman zaman kendisi kullanmıştır.

gurur Yardımsever Yanıtın girişi : on 17 Ekim 2014.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.