Atatürk’ün dış politika anlayışı nasıldı?

Atatürk’ün dış siyasette izlediği yol nasıldı? Dış politika anlayışı hakkında bilgi lütfen

theworldbank Çaylak Soruldu on 17 Ekim 2014 Kategori : Atatürk.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Atatürk dış siyasette bağımsızlıklara saygı gösteren, ‘kinsiz bir siyaset takip etmişti. “Yurtta sulh, cihanda sulh” politikasını kurması Lozan’dan sonra başka milletler arasında da Türkiye’nin itibar ve sevgi kazanmasını sağlamış, bölge dostluk paktları, saldırmazlık antlaşmaları yapılmış, bu hareketlerden doğan güvenle Türkiye 1932’de Milletler Cemiyeti’ne üye olmaya davet edilmişti.

Türk milletini yepyeni bir çehre veren Atatürk askerî dehası, siyasi davranışı ve cihan sulhuna karşı gösterdiği hassasiyetle bütün dünyanın dikkatini üzerine çekmiş ve birçok hükümdar onunla şahsan görüşmek arzusunda bulunmuşlardı. Muhtelif fasılalarla İstanbul’a, Ankara’ya gelen hükümdarlar onunla tanışmış, siyasi görüşlerini takdirle karşılamışlardı.

Atatürk sadece kendi memleketimiz için değil, milletlerarası münasebetler için de barışı kendisine gaye edinmişti. Bilhassa bizimle komşu olan memleketler arasında tam bir barış hüküm sürmesi en çok arzuladığı şeylerden biriydi.

1933 yılından sonra Avrupa’da bir siyasi buhran başlamıştı. Atatürk memleketimizin güvenliğini ve komşu memleketler arasında barışı sağlamak için Balkan Antantını meydana getirdi (1934). Öte yandan, Doğuda Sadabat Paktı imzalandı (1937). Ayrıca Lausanne (Lozan) Antlaşmasıyla Boğazlar askersiz bir bölge haline getirilmiş bulunuyordu. 1936’da imzalanan Montreux (Montrö) Antlaşmasıyla bu kayıt da kaldırıldı.

Atatürk’ün dünya görüşü millî düşüncelerle insanî düşünceleri birbirinden ayırmazdı. Ona göre milletlerarası münasebetler milli olduğu kadar insani duygular üzerine de kurulmalıydı.

Kendisi bu hususta şunları söylemiştir:

— “Eğer devamlı sulh isteniyorsa, kitlelerin vaziyetlerini iyileştirecek beynelmilel tedbirler alınmalıdır. İnsanlığın heyet-i umu-miyesinin refahı açlık ve tazyikin yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları haset, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde terbiye edilmelidir.”

Yapılan antlaşmalar sonunda bazı yabancı devlet başkanları memleketimize gelerek Atatürk’ü ziyaret ettiler: 4 ekim 1933’te Yugoslavya Kralı Aleksandar, 16 haziran 1934’ te İran Şahı Rıza Pehlevi Türkiye’ye geldi. 4 eylül 1936’da İngiltere Kiralı VIII. Edward Türkiye’ye gelerek Atatürk’le görüştü.

gurur Yardımsever Yanıtın girişi : on 17 Ekim 2014.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.