Atatürk’ün ekonomi alanında yaptığı yenilikler nelerdir?

Atatürk ekonomi alanında nasıl bir yol izlemiştir? Aldığı tedbirler ve yaptığı yenilikler nelerdir?

theworldbank Çaylak Soruldu on 17 Ekim 2014 Kategori : Atatürk.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Her bakımdan bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti meydana getirmek isteyen Atatürk bağımsızlığın ana şartlarından birinin de ekonomi olduğunu çok iyi takdir etmiş, “iktisadi istiklal olmadıkça milli istiklal olamaz” demişti. Daha Lausanne (Lozan) Sulh Antlaşması imzalanmadan önce, 17 şubat 1923’te İzmir’de İktisat Kongresini açtığı zaman ekonomi politikamızın ne olması gerektiğini anlatmıştı. Atatürk ekonomik kalkınmamızın önemine dikkat’ çekmiş, ekonomimizin muhtaç olduğu büyük sermayenin yabancı kaynaklardan gelmesinde mahzur görmemiş, fakat bu yabancı sermaye için kapitülâsyonlardaki şartlara dayanan hiçbir imtiyaz verilmiyeceğini bildirmişti. Yüzyıllarca milli ekonomimizi, şahsi teşebbüsleri, küçük sermayeyi ezmiş bulunan kapitülasyonların tesirinden kurtulunca küçük sermaye sahiplerini teşvik eden Atatürk 26 ağustos 1924’te İş Bankasını kurdurmuş, istihsali sağlayan çiftçinin ve köylünün “Memleketin Efendisi” olduğunu bir nutkunda belirttiği gibi, Ankara’nın kıraç topraklarında, her türlü tarım tesislerini haiz Orman Çiftliğini meydana getirmiş, kendi parasıyla meydana çıkardığı bu tesisleri daha sonra memlekete bağışlamıştı.

gurur Yardımsever Yanıtın girişi : on 17 Ekim 2014.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.