Ay ile ilgili batıl inançlar nelerdir?

Ay ile ilgili eskiden inanılan boş, batıl inançlar nelerdir? Örnekler verebilir misiniz?

hulk Doktor Soruldu on 23 Mart 2015 Kategori : Genel.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Çok eski zamanlardan beri insanlar Ay hakkında çeşitli boş inanlara kapılmıştır. Bunların başında «Ay’daki Adam» gelir. Ay’ da bir insan yüzü gibi görünen yüzey şekilleri eskiden beri insanların dikkatini çekmiştir. Kaideliler, Eski Mısırlılar, Yunanlılar, Romalılar bunun hakkında çeşitli masallar uydurmuşlardır. Bunların hepsi de o «insan» ın dünyadaki yaptığı kötülüklerden dolayı Ay’a sürüldüğü sonucunda birleşmiştir.

Birçok memleketlerde halk arasında ay hakkında çeşitli inanışlar vardır. Bunların en önemlilerinden biri yeni doğan Ay’a bakmanın uğursuzluk getireceğidir. Bunun daha değişik bir şekli bütün Batı dünyasına hâkim olmuş ve genel olarak Ay’ın delilik getirdiğine inanılmıştır. Bugün bile İngilizcede deli, delilik anlamında kullanılan «lunatic, lunacy» sözleri Romalıların Ay tanrıçası Luna’ dan gelir. Aynı şekilde, Fransızca’da da «lunatique» sözü kararsız kimseler için kullanılır.

Memleketimizdeki boş inanlara göre de çok küçük bebeklerin aya bakması iyi sayılmaz, çocuğun ölümüne sebep olacağı endişesiyle birkaç aylık bebekler aya baktırılmaz.

Genel olarak hemen her memlekette ay bazı hastalıkların sebebi, bazılarının ilâcı olarak kabul edilir. Bazı işlerin ay ışığında yapılmamasına dair de boş inanlar vardır.

«Divanü Lügat it-Türk» Ay’ın çevresinde bir hâle belirmesinin Türkler arasında uğurlu sayıldığını, bunun yağmura delâlet ettiğini yazar.

gurur Yardımsever Yanıtın girişi : on 23 Mart 2015.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.