Ayak divanı ne demek?

Ayak divanı ne demek? ayak divanı ne işe yarardı?

gambol Bilgili Soruldu on 12 Ekim 2018 Kategori : Tarih.
Yorum Ekle
2 Adet Cevap Yer Almaktadır

ayak divanı, Osmanlı Devleti’nde Divan-ı Hümayun’un olağan toplantılarının dışında, padişahın da hazır bulunması ve başkanlık etmesiyle kurulan divan. Ayak divanı, padişah dışında herkes ayakta durduğu için bu adla anılmıştır.

Zoe Yardımsever Yanıtın girişi : on 12 Ekim 2018.
Yorum Ekle

Ayak divanı önemli bir durum, kuşkulanılan bir yolsuzluk, askerin ayaklanması ya da halkın şikâyeti üzerine toplanırdı. Böyle zamanlarda taht, Topkapı Sarayı’ndaki Bâbü’s-Saade’de kurulur, padişahlar tahta çıkıp tebaalarıyla dolaysız olarak konuşurlardı. Padişahlar bazen de yalnızca devlet ricaliyle ayak divanı kurup acilen karara bağlanması gereken sorunları görüşürlerdi. Padişahın ayak divanına çıkmak zorunda kalması, tehlikeli durumların doğduğu anlamına da gelirdi. Sadrazamla-nn başkanlık yaptıkları ayak divanları genellikle savaş alanlarında toplanırdı. Osmanlı tarihinde son ayak divanı IV. Meh-med döneminde 1658’de, Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa’ya karşı Abaza Hasan Paşa’nın başlattığı ayaklanma üzerine kurulmuştur.

Forever Çaylak Yanıtın girişi : on 12 Ekim 2018.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.