Beden eğitimi dersinin amaçları

Beden eğitimi dersinin amaçları nelerdir? Dersin amaçlarını maddeler halinde yazınız.

PopArt Yardımsever Soruldu on 17 Aralık 2017 Kategori : Spor.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

BEDEN EĞİTİMİ DERSİNİN GENEL AMAÇLARI

1. Atatürk’ün ve diğer düşünürlerin beden eğitimi ve spor konusunda söyledikleri sözleri açıklayabilme,

2. Bütün organ ve sistemleri seviyesine uygun olarak güçlendirme ve geliştirebilmeye yönelik çalışmalar yapabilme,

3. Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu sağlayabilme,

4. iyi duruş alışkanlığı edinme,

5. Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilme,

6. Ritm ve müzik eşliğinde hareketler yapabilme,

7. Halk oyunlarımızla ilgili bilgi ve beceriler edinme ve bunların uygulamaya istekli olabilme,

8. Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavrama ve törenlere katılmaya istekli olma,

9. Beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boş zamanlarını spor faaliyetleri ile değerlendirmeye istekli olabilme,

10. Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilme,

11. Doğayı sevme, temiz hava ve güneşten faydalanabilme,

12. iş birliği İçinde çalışma ve birlikte hareket etme alışkanlığı edinebilme,

13. Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme,

14. Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme,

15. Dostça oynama ve yarışma, kazanma, takdir etme, kaybetmeyi kabul etme, hile ve haksızlığa karşı çıkabilme,

16. Demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıkları edinebilme.

Papua Yardımsever Yanıtın girişi : on 17 Aralık 2017.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.