Beste Nedir?

Beste nedir? Kısaca tanımlayıp bilgi verir misiniz?

Liar Çaylak Soruldu on 24 Kasım 2016 Kategori : Müzik.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Bir müzik eserinin melodi ve armonilerden meydana gelmiş esas yapısıdır. Batı dillerindeki «Kompozisyon» kelimesini karşılar.

Ayrıca, klâsik Türk müziğinde söz musikisi bölümünde lâ-dinî bir büyük şekildir. Özellikleri şunlardır:

Bestenin güftesi (sözleri) çoklukla bir gazelden alınmış iki beyit (4 mısra) dır. Bunlar peşrevlerde kullanılan usullerle bestelenir. Her mısradan sonra bir «terennüm» parçası gelir.

Bu nev’in en tanınmış eserleri arasında Dede Efendi’nın «Mâye Bestesi», Itrî’nin «Puselik Bestesi» vardır.

VIZVIZ Çaylak Yanıtın girişi : on 24 Kasım 2016.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.