Bilişsel gelişim nedir?

Gelişim psikolojisinde bilişsel gelişim nedir? Açıklar mısınız…

Zoe Yardımsever Soruldu on 7 Ağustos 2017 Kategori : Psikoloji.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Bilişsel gelişim (Cognitive development); Bireyin çevresindeki dünyayı anlamasını ve öğrenmesini sağlayan, aktif zihinsel faaliyetlerdeki gelişime denir. Başka bir deyişle bilişsel gelişim; bilme, tanıma, anlama, kavrama, düşünme, akıl yürütme, problem çözme gibi zihinsel «ylem-lerde gelişimsel süreç içinde meydana gelen değişim ve gelişimi ifade eder. Bilişsel gelişim; bebeklikten yetişkinliğe kadar, bireyin çevreyi, dünyayı anlama yollarının daha kompleks ve etkili hale gelmesi sürecidir.

vampir Bilgili Yanıtın girişi : on 7 Ağustos 2017.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.