Bilişsel psikoloji ve bilişim bedenle ilişkisini inceleyen alt dalları nelerdir?

Bilişsel psikoloji ve bilişim bedenle ilişkisini inceleyen alt dalları nelerdir? Açıklamalı anlatım lütfen

ankara Çaylak Soruldu on 10 Kasım 2014 Kategori : Psikoloji.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Bilişsel psikoloji algılama, dikkat, dil, bellek, düşünme gibi zihinsel süreçleri inceleyen uzmanlık alanıdır. Zihinsel süreçleri doğrudan gözlemek mümkün olmadığı için bilişsel psikologlar zihinsel süreçlerin durumunu davranışlardan tahminler yaparak gelirler. Bunu yapabilmek için de karmaşık deneysel ve istatistiksel teknikler kullanırlar.

Çağdaş psikolojide zihinsel ve psikolojik süreçler biyolojik temelleriyle incelenerek gözlenebilir. Davranışların biyolojik süreçlerinde belirleyici bölüm beyin ve sinir sistemidir. Dolayısıyla biliş ile beyin arasındaki ilişkiyi inceleyen psikoloji alt dallarından söz edilebilir.

Psikofizyoloji: Bu alanda bağımsız değişken psikolojik süreçlerdir. Bir.biliş türü veya duygu değişimlenerek bunun beyne etkisi incelenir. Örneğin; araştırmacı öğrenme görevini zorlaştırır ve bunun beynin alın lobundaki elektriksel faaliyete etkisini gözler.

Fizyolojik psikoloji: Bu alanda, bağımsız değişken beyinsel süreçler, bağımlı değişken psikolojik süreçlerdir. Fizyolojik psikolog, örneğin, beyni uyaran maddelerin deney hayvanlarının dikkatini nasıl etkilediğini inceler. Etik nedenlerle fizyolojik psikoloji çalışmaları sağlıklı insanlar üzerinde yapılamaz. Çünkü etik, beyni etkileyen ilaçların insanlara verilmesine, beyinde geçici veya kalıcı değişiklikler yapılmasına izin vermez. Bu tür çalışmalar hasta insanlar üzerinde, belirli etik koşullar yerine getirilerek yapılabilir. Bütün bu nedenlerle, fizyolojik psikoloji deneyleri hayvanlar üzerinde, hayvan araştırmaları için geçerli etik kurallar uyarınca yapılır.

Biyopsikoloii (biyolojik psikoloji): Bilişsel faaliyetler ve beyin ilişkisini, bunun davranışlara nasıl yansıdığını daha çok evrimsel boyutta ele alır. Filo-genetik ölçekte davranışların nasıl değiştiğini inceler.

Nöropsikoloji; Beyindeki hasar ve bozuklukların bilişsel süreçlere, duygulara etkisini inceler.

avukat Çaylak Yanıtın girişi : on 10 Kasım 2014.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.