Birinci Dünya Savaşı nasıl sona erdi?

Birinci Dünya Savaşı nasıl sona ermiş, yapılan antlaşmalar neler olmuştur? Sonuçları nelerdir?

Sinek Çaylak Soruldu on 10 Aralık 2017 Kategori : Tarih.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

I.Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi

► ABD, başlangıçta tarafsız bir devlet olmasına rağmen İtilat Devletleri’ne silah satıyordu. Almanya bu durumu önlemek için Amerikan ticaret gemilerini batırmaya başladı. ABD kısa süre sonra İtilaf Devletleri’nin yanında savaşa katıldı. Bunun sonucunda I. Dünya Savaşı 1918 yılında itilaf Devletleri’nin üstünlüğü ile sona erdi.

► ABD, savaşa girmeden önce “Wilson İlkeleri” adıyla bir bildiri yayınladı. Bu bildirinin amacı savaştan sonra dünyada barış ortamının oluşmasını sağlamaktı.

► İtilaf Devletleri bu bildiriyi, çıkarlarına ters olmasına rağmen ABD’nin desteğini kaybetmemek için kabul ettiler. İtilaf Devletleri savaştan sonra çeşitli bahaneler bularak bu ilkelere uymadılar.

► Wilson İlkeleri’nin olumlu maddeler içermesi, İttifak Devletleri’nin bu maddelere güvenerek savaştan çekilmesini hızlandırdı.

Savaştan sonra Paris Barış Konferansı düzenlendi. Bu konferansta, yenen devletlerin yenilen devletlere imzalattıkları barış antlaşmaları hazırlandı. Buna göre;

► Almanya ile Versay Antlaşması
► Avusturya ile Sen Jermen Antlaşması
► Bulgaristan ile Nöyyi Antlaşması
► Macaristan ile Triyanon Antlaşması
► Osmanlı Devleti ile Sevr Antlaşması imzalandı.

I. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

► Avrupa haritası yeniden çizildi. Polonya, Çekoslavakya, Yugoslavya, Macaristan ve Türkiye gibi yeni devletler kuruldu.

► İmparatorluklar yıkıldı. Osmanlı Devleti, Çarlık Rusya, Avusturya Macaristan imparatorluğu gibi.

► Bazı devletlerin yönetim şekillerinde köklü değişiklikler oldu (Rusya, Türkiye, Almanya).

► Dünya barışını sağlamak amacıyla Milletler Cemiyeti kuruldu. Ancak bu cemiyet büyük devletlerin çıkarlarına hizmet ettiği için yeni bir savaşın (II. Dünya Savaşı) çıkmasını önleyemedi.

karsiyakali Yardımsever Yanıtın girişi : on 10 Aralık 2017.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.