Birinci Dünya Savaşı’nın Özel Nedenleri

Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasındaki özel nedenler nelerdir? Maddeler halinde sıralar mısınız?

roketadam Yardımsever Soruldu on 10 Aralık 2017 Kategori : Tarih.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Birinci Dünya Savaşı’nın Özel Nedenleri:

► İngiltere: Oldukça ilerlemiş sömürgelerine rağmen Almanya’nın yayılmacı politikalarından rahatsız olmuştur.

► Almanya: İlk hedefi Fransa’ya ait kömür yatakları bakımından zengin Alsas – Loren bölgesini ele geçirmek olan Almanya, Fransa ile mücadeleye başlamıştır. Denizlerde hakimiyet kurma düşüncesi Almanya’yı İngiltere ile karşı karşıya gelmiştir.

► İtalya: Sömürgecilik yarışında yerini almak ve Akdeniz’de güçlenmek istemesi italya’yı bu savaşa sürüklemiştir.

► Fransa: Almanya ile Alsas-Loren bölgesi için giriştiği mücadele sebebiyle İngiltere ile işbirliği yaparak sömürgeci politikalarıyla I. Dünya Savaş’ındaki yerini almıştır.

► Rusya: Panslavizm politikası ile Balkanlardaki nüfuzunu artırarak sıcak denizlere inmek istemesi Rusya’nın bu savaştaki en önemli amacıdır.

► Avusturya-Macaristan: Rusya’nın panslavizm politikasından rahatsız olan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu savaşta Rusya’nın karşısında yer almıştır. Amacı birlik ve beraberliğini korumaktır.

mahalle Çaylak Yanıtın girişi : on 10 Aralık 2017.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.