Biyoçeşitlilik nedir?

Biyoçeşitlilik, biyosfer, habitat, niş nedir? Tek tek açıklar mısınız?

Barbie Doktor Soruldu on 13 Ekim 2016 Kategori : Coğrafya.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Biyosfer içinde değişik habitatlar ve bu habitatlarda yaşayan çeşitli bitki ve hayvan türleri bulunur. Bu çeşitliliğe “biyoçeşitlilik” denir.

Biyosfer: Canlılar yer yüzeyinden 10.000 m. derine ve 10.000 m. yüksekliğe kadar yaşayabilmektedir. Denizlerde ve göllerde ise canlıların büyük bir bölümü su yüzeyine yakın yerlerde yaşarlar. Böylece; yaşam formlarının var olduğu bu alan canlıların yaşam alanı “biyosfer” olarak adlandırılır.

Canlıların yaşam alanı olan biyosfer; taşküre, hava küre ve su küre ile etkileşim halindedir.

Habitat; bir canlı türünün doğal olarak yaşayıp çoğaldığı ortamdır.

Niş; canlı ve cansız öğelerden oluşan en küçük yaşam birimi ve bu yaşam biriminin başlıca türlerle ilişkisi ve bu ilişkideki görevidir.

Canlı türlerinin dağılışı coğrafi koşullarla yakından ilişkilidir. Coğrafi koşulların farklı olması Dünya’nın birçok yerinde farklı canlı türlerinin gelişmesini sağlamıştır. Coğrafi koşullardaki değişime ayak uyduramayan türlerin popülasyonu azalır ya da zamanla yok olurlar.

vampir Bilgili Yanıtın girişi : on 13 Ekim 2016.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.