Borç Ödemeden Aciz Vesikası Nedir?

Borç ödemeden aciz vesikası, belgesi nedir, ne işe yarar?

makedonya Çaylak Soruldu on 13 Haziran 2018 Kategori : Genel.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ

> İcra takibinin sonunda alacaklı alacağın tamamını alamamış ve aciz vesikası düzenlenmesi için gerekli şartlar yerine gelmişse icra dairesi, alacağın ödenmeyen kısmı için alacaklıya bir aciz vesikası düzenlenir. Aciz vesikası harç ya da vergiye tabi değildir.

> Borç ödemeden aciz belgesi ile alacaklı alacağının tamamen ödenmediğini dolayısıyla ödenmeyen miktar için alacak hakkının devam ettiğini iddia edebilir. Alacaklı aciz belgesini aldığı tarihten itibaren 1 yıl içinde alacağın ödenmeyen kısmı için takibe başlarsa yeniden ödeme emri düzenlenmesine gerek yoktur. Çünkü aciz belgesi zaten kesinleşmiş bir icra takibini ve borcun ödenmeyen kısmını belgelemektedir. Aciz belgesinde belirtilen borç aciz belgesinin düzenlenmesinden itibaren 20 yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar.

> Borç ödemeden aciz belgesinin iki türü vardır: Kesin rehin açığı belgesi ve geçici rehin açığı belgesi.

Kesin rehin açığı belgesi “icra takibinin sonunda” verilen aciz belgesidir. Öte yandan borçlunun hacze-dilebilir malı olmadığını gösteren haciz tutanağı da kesin aciz belgesi niteliğindedir.

> “Haciz sırasında” borçlunun haczedilebilir bir miktar malı bulunur ve fakat bu malların takdir edilen kıymetine göre takip konusu alacağa yetmeyeceği anlaşılırsa, bu husustaki haciz tutanağı geçici haciz belgesidir.

Geçici aciz belgesi alacaklıya yalnızca iptal davası açma hakkı verir. Geçici aciz belgesinin bunun dışında bir hükmü yoktur. Bu nedenle iki aciz belgesinin tek ortak noktası “alacaklıya iptal davası açma hakkı” vermesidir.

Aciz belgesindeki alacak için asıl borçludan faiz istenemez; ancak asıl borçlu ile müşterek borçlu olanlardan ve kefillerden faiz talep edilebilir.

IMF Çaylak Yanıtın girişi : on 13 Haziran 2018.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.