Değerlerin Oluşumunda Dinin Etkisi Nedir?

Ahlaki değerlerin oluşumunda dinin nasıl bir etkisi vardır? Kısaca açıklar mısınız?

Midyekabugu Yardımsever Soruldu on 25 Haziran 2016 Kategori : Dini Bilgiler.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

DEĞERLERİN OLUŞUMUNDA DİNİN ETKİSİ 

Değerlerin oluşumunda dinin etkisi büyüktür. Dinin ayrıca örf ve âdetler ile ahlaki değerlerin oluşmasında önemli etkisi vardır.

Örf ve Âdetlerin Din ile İlişkisi

Örf, halkın kendiliğinden oluşturduğu davranış biçimleridir. Örfler; yasalar ile belirlenmez, daha çok dini motif içerir, bireysel ve toplumsal değerler bazında doğruya ulaştırmayı amaçlar.

Âdet ise toplumların benimsediği yeni olmayıp önceye dayanan kural ve davranışlardır. Düğün ve sünnet merasimlerinin yapılış şekli, misafirlikte uyulması gereken kurallar, bayram kutlamalarının biçimi birer âdettir ve bunlarda dini etkenler görülür.

Ahlaki Değerlerin Din ile İlişkisi

Ahlak, insanların kendi iradelerini ortaya koydukları iyi, güzel; kötü, çirkin davranışların bütününe denir.

Din ve ahlak, insanı dünya ve ahirette mutlu kılmayı amaç edinmesi nedeniyle aynı amaçta birleşirler. Ahlaki değerlerin dine dayalı olması, onun toplum üzerindeki etkisini güçlendirir. Tüm dinler, güzel ahlak sahibi fert ve topum yetiştirmeyi amaçlar. Hz. Muhammed’in “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” sözü bunun bir ifadesidir.

KİŞİLİK GELİŞİMİNDE DEĞERLERİN ETKİSİ

Birey ve toplumları erdemli kılan din, ahlak, örf ve âdetlerdir. Bu değerler, erdemlilik özelliği taşıyan düşünce ve davranış biçimidir. Dolayısıyla bu değerler ile bezenen insan, toplumda kendine yer bulur. Giyimden kuşama, israftan cömertliğe, yalandan doğruluğa hayatın her alanında üstün değerler ile donatılmak ilahî dinlerin üzerinde durduğu konu olmakla birlikte ahlakın, örf ve âdetlerin de ilgi alanıdır.

Barbie Doktor Yanıtın girişi : on 25 Haziran 2016.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.