Demirin Tarihçesi

Demirin tarihi, tarih boyunca kullanımı, tarihçesi nedir? Demir tarihini kısaca açıklar mısınız?

kel Bilgili Soruldu on 10 Ekim 2018 Kategori : Genel.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Dünya üzerinde bilinen demir eşyaların geçmişi İÖ 3000 yılına dek uzanır Mezopotamya ve Mısırdaki Keops Piramidi’de bulunan bu demir eşyalarda kullanılan demirin göktaşlarından elde edildiği sanılmaktadır. İsrail’de yapılan kazılarda bulunan demir filizi ocaklarının ¡0 1700 yılından kaldığı sanılmaktadır. Bu ocaklarda ısı derecesi çok düşük olduğundan eritilemeyen demir, gözenekli topraklar biçiminde madenden ayrılırdı. Bu topağın içinde cüruf da kalıyordu. Bir çok kez ısıtılan ve sonra da dövülen maden, sonunda bir demir parçası biçimine getiriliyordu. Bir başka deyişle demir parçaları dövülerek işleniyordu.

Yunanlılar demir işçiliğini hemen hemen tüm Akdeniz kıyılarına yaymışlar, İÖ 300-500 yılları arasında da Romalılar demirciliği Kuzey ve Batı Avrupa’ya tanıtmışlardır.

Demir işçiliği birbirlerinden bağımsız olarak Çin’de, İ.Ö. 500’de Hindistan’da da İÖ. 800’de başlamıştır. Avrupa’da ilk demir döküm işlemi ortaçağın sonlarında gerçekleştirilmiştir. 14. yy’da demircilik “kuyu ocakları” nı (günümüzdeki eritme ocaklarının ilk biçimi) ve yüksek ısıyı sağlayan körükleri kullanmaya başlamışlardır. Eski tekniklerle elde edilen demirde çok az yabancı madde bulunuyordu. Hiç bir zaman tümüyle eritilemeyen bu demirin arılığı %99.9 kadardı. Ocaklarda elde edilen dökme demirdeyse yabancı maddeler daha çoktur, çünkü eriyen demir, artıklardan ve yakıttan (odun ve kömür) birçok yabancı maddeyi emer. Bu nedenle üründeki karbon oranı yüksek olur ve demirin işlenebilirlik özelliği azalır. Ancak günümüzde kısa ocaklarda karbonun yakılmasıyla bu olumsuz etki giderilmiştir. 18. yy’ın sonlarında İngiltere’de maden eritme ocaklarında ilk kez kok kömürü kullanıldı. Bu ülkede, 1720’de yalnız 30.000 ton olan demir üretimi, 1840larda 1.4 milyon tona yükseldi. 1856’da Henry Bessemer’in geliştirdiği yöntemle daha ucuz çelik elde edilmeye başlandı. 1865’te geliştirilen Martin yöntemini 1880lerde Thomas yöntemi izledi. Bütün bunlara koşut olarak da İngiliz çelik endüstrisinin 1870’de 200.000 ton olan üretimi 1900’de 5 milyon tona ulaştı. 19. yy’ın sonlarına doğru öteki Batı ülkelerine de yayılan bu dev gelişme “İkinci Endüstri Devrimi” ya da “İkinci demir çağı” nın başlangıcı olarak bilinir.

nescafe Yardımsever Yanıtın girişi : on 10 Ekim 2018.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.