Demokrasi türleri nelerdir?

Demokrasi türleri nelerdir? Kısaca açıklar mısınız?

Barbie Doktor Soruldu on 12 Aralık 2016 Kategori : Sosyal Hayat.
Yorum Ekle
2 Adet Cevap Yer Almaktadır

DEMOKRASİ TÜRLERİ:

Doğrudan Demokrasi: Halkın egemenliğini bizzat ve doğrudan doğruya kullandığı demokrasi türüdür.

Yarı Doğrudan Demokrasi: Halk bir yasama organı seçer ve yasaların yapılmasına da katkı sağlar. Bunun için halka tanınan yetkilerin başında halkoylaması (referandum) gelir. Meclis tarafından kanun hazırlanır ve halkoyuna sunulur, halk kabul ya da reddeder. Yarı doğrudan demokrasinin temel unsurları: Referandum, halk vetosu ve halk girişimidir.

Temsili Demokrasi:Demokratik ülkelerde milletin egemenlik hakkını doğrudan değil; seçtiği temsilciler (milletvekilleri) aracılığıyla kullandığı bir demokrasi uygulamasıdır.

Angara Bilgili Yanıtın girişi : on 12 Aralık 2016.
Yorum Ekle

Çoğulcu Demokrasi: Azınlık haklarını ve sivil toplumu gözeten ve çoğunluk iktidarını sınırlandıran demokrasi anlayışıdır.

Papua Yardımsever Yanıtın girişi : on 12 Aralık 2016.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.