Ebu’l-Hasan Ali Eş’ari Kimdir?

Ebu’l-Hasan Ali Eş’ari hakkında kısa bilgi alabilir miyim?

mektebim Çaylak Soruldu on 25 Nisan 2017 Kategori : Biyografi.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

873 ile 936 yılları arasında yaşamıştır.

Unlü bir İslâm bilginidir. Eş’arîlik mezhebini kurmuştur. Sünni Müslümanlar’ın itikat meselelerinde bağlı oldukları ve bugün yaşıyan başlıca iki mezhep vardır ki bunlardan biri Eş’arîlik, biri de Mâtüridîlik’tir.

Eş’arî Basra’da doğmuş, Bağdat’ta ölmüştür. Pek çok eserinin en ünlüsü «Makaalâtu’l-İslâmîyîn» dir. Eserlerinden bir kısmı Batı dillerine de çevrilmiştir. Türkler’in bu mezhebi tutmamaları dolayısiyle, hukuk bakımından Hanefî olan Türkler, itikat bakımından Mâtüridî olmuşlardır.

YengecKemal Yardımsever Yanıtın girişi : on 25 Nisan 2017.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.