Ekonomi Nedir? Normatif iktisat ve Pozitif iktisat Ne Demek?

EKonomi nedir? Kısaca tanımlayıp normatif ve pozitif iktisat hakkında kısa tanım ve bilgi verir misiniz?

Gru Yardımsever Soruldu on 25 Şubat 2020 Kategori : Ekonomi.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Ekonomi bir diğer adı olan iktisat olarak da nitelendirilmektedir. İnsan ihtiyaçları için oluşturulan ekonomi, genel hatlarıyla ticaret, üretim, tüketim, dağıtım, ihracat ve ithalattan oluşmaktadır. Kişisel ve kurumların servetlerinin oluşmasını, bölüşümünü konu almış bir bilim dalıdır. Ekonomik kuruluşlar ile mal ile verilen hizmetlerin tüketimine verilen ad ekonomidir. Bu ekonominin içinde doğal kaynaklar (örnek olarak madenler), işgücü ve sermayelerdir. Bir ülkede ekonomi oluşması için tarihi ve sosyal olarak de gelişimini göstermesi gerekmektedir.

Çeşitli sektörlerinde incelerken ilk bakılan veri ekonomik büyüklükleridir. Sektörler genel hatlarıyla iki ana grupta incelenir, bunlardan ilki Sanayi Hizmetleri bir diğeri ise Tarım ve Gıda’dır. Sanayi Hizmetlerinin içinde kimya, kozmetik, ayakkabı vb. bulunmaktadır. Tarım ve Gıda sektörlerinde ise zeytinyağı, kuru incir, kuru üzüm vb. gibi ürünleri içermektedir. Bu sektörlerin hepsinin büyüklükleri ekonomik olarak ölçülmektedir.

Var olan tüm meslek grupları ekonomiye katkı verir. Bunlar tasarruf, tüketim veya hizmet sektörü olabilir. Örnek olarak Türkiye ekonomisi nedir sorusuna verilecek en doğru cevap, Türkiye’nin gayri safi milli hasılasına bakmaktır. Türkiye 2014 yılında 798.4 milyar dolar gayri safi milli hasılaya ulaşmıştır. Yatırımcılar ülkelerin ekonomik büyüklüğünü dolar kurundan ölçülmektedir. Dolayısıyla o sene içinde dolar kuru ülke para birimi karşısında ne kadar değerlendiği de ayrıca önemli bir konudur. Türkiye 2014 yılında türk lirası bazında büyümüş olsa da dolar kurunda meydana gelen ani yükseliş, dolar bazında gayri safi milli hasılanın (GDP) düşmesine vesile olmuştur. Ekonomi incelediği konular ve kapsamları bakımında ayrılır.

Normatif iktisat: Ekonomik hedeflere ulaşılması için yapılması gerekenleri araştıran bilim dalıdır. Özel şirketlerin finans departmanlarında çalışan ve firmanın karını optimize etmeye çalışan finansçılar veya devlet bütçesinden sorumlu devlet adamları normatif iktisat kullanır. Yani kısaca neyin olması şirket için veya devlet için daha iyi ona bakan bir bilim dalıdır. Bununla birlikte direkt çözümler üreten bu bilim dalı, ücretlerin artırılması gerektiği veya enflasyonun düşürülmesi gibi icraatlar da alabilir.

Pozitif iktisat: İktisadi olaylara nasıl, nedir ve ne olmaktadır sorularını cevap arayan bilim dalıdır. Başka şekilde pozitif iktisattı anlatırsak, iktisadi olayları ve davranışları açıklamaya çalışan bilim dalıdır. Normatif iktisattan farkı çözüm odaklı değildir.

18 Yardımsever Yanıtın girişi : on 25 Şubat 2020.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.