Erozyonu önlemek için neler yapmalıyız?

Erozyon nedir, nedenleri nelerdir? Erozyonu önlemek için alınacak tedbirler nelerdir?

gurur Yardımsever Soruldu on 17 Ocak 2016 Kategori : Genel.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

Erozyon

Yerkabuğunun üst katmanlarının başta akarsular ve sel gibi çeşitli dış etmenlerle bir yerden başka bir yere taşınması veya eritilmesine erozyon denir. Doğal olarak gerçekleşen erozyon doğa tarafından dengelenebilmektedir. Fakat insanların erozyona yol açan faktörleri hızlandırması, telafisi çok zor olan zararlara neden olmaktadır. Erozyonun en önemli nedeni insanların doğal bitki örtüsüne zarar vermesidir. Bitki örtüsünden yoksun yerlerdeki toprak tabakası akarsular tarafından çok daha kolaylıkla aşındırılabilir.

Bitki örtüsünün yok edilmesi dışında arazi eğiminin fazla olması, gevşek toprak yapısı ve yıllık yağış ortalamasının yüksek olması gibi etkenler de erozyonu hızlandırır.

Erozyonun en önemli sonuçlarından biri verimli tarım arazilerinin azalmasıdır. Buna bağlı olarak bölgedeki bitki ve hayvan sayılarında ciddi azalışlar gerçekleşir. Erozyon ile taşınan toprağın baraj göllerine dolması, barajların su tutma kapasitesini azaltarak baraj verimini düşürür.

Erozyonun önlenmesi için alınacak tedbirler

***Mevcut bitki örtüsü korunmalı, ormanlık alanlar artırılmalıdır.

***Yanlış ekim, sulama, toprak işleme yöntemleri önlenmelidir.

***Verimli toprak yüzeyinde konut ve sanayi tesisi yapımı engellenmelidir.

***Tarım alanları nadasa bırakılmamalı, uygun bitki türlerinin dönüşümlü ekimi yapılmalıdır.

***Eğitim ile insanlara ağaç sevgisi aşılanmalı, bireyler erozyon konusunda bilgilendirilmelidir.

Barbie Doktor Yanıtın girişi : on 17 Ocak 2016.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.