Eş Baskınlık nedir? Biyoloji

Biyolojide eş baskınlık, ekivalentlik nedir? Kısaca açıklar mısınız?

Midyekabugu Yardımsever Soruldu on 28 Aralık 2017 Kategori : Biyoloji.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

EŞ BASKINLIK: (Ekivalentlik)

Kalıtımda bir alel çiftinin üyelerinden birinin diğerine baskın olmadığı durumlar da vardır. Eksik baskınlık da denen bu duruma gerek hayvanlarda (At ve sığır) gerekse bitkilerde (Akşam sefaları gibi) rastlanır.

Örneğin kısa boynuzlu sığırlarda kırmızı ve beyaz renklerden sorumlu olan aleller, birbirine eş baskındır. Arı döl kırmızı ve arı döl beyaz sığırların çaprazlanmasından oluşan F| dölü demir-kırı (kırçıl) renginde olmaktadır.Eğer demir-kırı bir boğa, demir kın bir inekle çaprazlanırsa meydana gelen döllerden 1/4 kırmızı, 1/4 beyaz, ve 1/2 olasılıkla demir-kırı olacaktır.

Kedi Bilgili Yanıtın girişi : on 28 Aralık 2017.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.