Fenomenolojik Kişilik Kuramı Kısaca

Fenomenolojik kişilik kuramı, Fenomenolojik yaklaşımı ve temsilcilerini kısaca açıklar mısınız?

semikler Bilgili Soruldu on 8 Kasım 2016 Kategori : Psikoloji.
Yorum Ekle
1 Adet Cevap Yer Almaktadır

(Fenomenolojik Yaklaşım)

Temsilcileri A.Maslow, C. Rogers’tır.

Doğuştan her insanın iyi olduğu ilkesi görüşlerinin temelini oluşturur. Bu kuramı savunan psikologlar, kişiliği oluşturan etmen olarak bireyin kendisini ön plana çıkarırlar. Bunlara göre kişilik bireyin kendini yönlendirmesi ve benlik bilinci sonucunda oluşur.

C. Rogers kişiliğin oluşmasında “benlik bilinci”ne önem verir. Bir kimsenin benlik bilinci, o bireyin kendini nasıl gördüğü yani kendisi ile ilgili düşünceleridir. Her insan, olumlu ve gelişmiş bir benlik geliştirmeye çalışır. Olumlu benlik bilincinin gelişmesi “koşulsuz sevgi” ortamında yetişmeye bağlıdır.

A. Maslow (1908-1970, Amerika) ise bu konuda “kendini gerçekleştirme” kavramı üzerinde durur. Kendini gerçekleştirme, bireyin, beklentilerini gerçekleştirmek için tüm potansiyelini kullanabilmesidir. Kendini gerçekleştiren kişi, içinde yaşadığı topluma uyumlu, kendine güveni olan, dürüst, çevresinde olanları olduğu gibi kabul eden, kendine ve yaşama gülebilen kişidir.

PopArt Yardımsever Yanıtın girişi : on 8 Kasım 2016.
Yorum Ekle
  • Cevabınız

    Bu soruya cevap vererek sitenin tüm şart ve kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz. İllegal ve uygunsuz tüm cevaplar sistemden silinecektir.